Tổ chức lớp bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp xã

Sáng ngày 11.5, tại Hội trường Trung tâm hành chính huyện, UBND huyện Tiên Phước tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự khai mạc có đồng chí Trầm Quế Hương - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Minh Xinh - UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ và các ngành liên quan của huyện.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện khai mạc lớp bồi dưỡng

Trong 3 ngày (11 - 13.5), gần 90 học viên là đại biểu HĐND của 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được báo cáo viên của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh trình bày, trao đổi nội dung cơ bản của các chuyên đề theo quy định của Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo. Trong đó tập trung vào 6 chuyên đề: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; Chính quyền địa phương và Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng giám sát của Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng thẩm tra, giám sát thực hiện ngân sách nhà nước cấp huyện, cấp xã.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo kế hoạch thì UBND huyện mở 03 lớp cho 316 đại biểu HĐND cấp xã và dự kiến kết thúc vào cuối tháng 5 năm 2022. Qua lớp bồi dưỡng giúp cho đại biểu HĐND nắm những kiến thức cơ bản, thiết thực để nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...