HĐND tỉnh giám sát chuyên đề huyện Tiên Phước về quy hoạch phát triển đô thị giai đoạn 2015-2020

Chiều ngày 9/5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Quảng Nam do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh làm trưởng đoàn cùng đồng chí Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND, Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, các trưởng ban HĐND và lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề đối với UBND huyện Tiên Phước về công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2020.

                                 Quang cảnh buổi giám sát của HĐND tỉnh Quảng Nam

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện UBND huyện Tiên Phước thông tin một số tình hình lên quan đến công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch trên địa bàn huyện thời gian qua và kiến nghị một số nội dung liên quan. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 04/5/2016 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, trong đó đã đề ra mục tiêu và các giải pháp thực hiện về xây dựng phát triển đô thị Tiên Kỳ đạt chuẩn văn minh đô thị. UBND huyện đã phê duyệt Đề án xây dựng thị trấn Tiên Kỳ đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2022, hướng đến đô thị loại IV và thành lập Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện. Các tiêu chí được tập trung rà soát, hoàn thiện để báo cáo, trình UBND tỉnh công nhận phân loại đạt chuẩn đô thị loại 5. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn tập trung vào công tác lập quy hoạch chi tiết, phân khu chức năng, trong giai đoạn 2015-2020, trên địa bàn huyện đã triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500 đối với Khu phố mới Phước An và Khu đô thị Nam Tiên Kỳ... Hiện tại, trên địa bàn thị trấn Tiên Kỳ đang triển khai và quản lý 3 quy hoạch đô thị (bao gồm 1 quy hoạch chung thị trấn và vùng phụ cận và 2 quy hoạch chi tiết). Việc triển khai và quản lý theo các đồ án được duyệt đảm bảo quy định, phù hợp định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị, quy hoạch vùng… trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, nhiều khó khăn, vướng mắc cũng như định hướng quy hoạch phát triển đô thị thời gian đến đã được Thường trực HĐND, UBND huyện Tiên Phước đề cập với đoàn giám sát. Huyện Tiên Phước kiến nghị HĐND, UBND tỉnh, Sở Xây dựng thống nhất chủ trương cho phép điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tiên Kỳ và vùng phụ cận; ban hành cơ chế chính sách để hỗ trợ đầu tư phát triển đô thị, nhất là các cơ chế chính sách đặc thù để phát triển đô thị miền núi; đầu tư khôi phục mạng lưới nước sạch; bổ sung kinh phí để đầu tư mạng lưới giao thông nội thị; bổ sung biên chế cho huyện...

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh ghi nhận nỗ lực của địa phương trong quản lý điều hành, chú trọng quy hoạch đô thị; có những nghị quyết chuyên đề, chương trình kế hoạch cụ thể để triển khai nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phấn đấu xây dựng đô thị loại IV. Bên cạnh những kết quả đạt được, đã nảy sinh nhiều vấn đề cần có sự điều chỉnh trong quy hoạch; đề nghị huyện Tiên Phước tích cực rà soát, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban; xây dựng được một quy hoạch đi trước đón đầu, đáp ứng mục tiêu lâu dài, quản lý tốt kiến trúc xây dựng; phát huy vai trò trách nhiệm trong lãnh chỉ đạo, nhất là vai trò của người đứng đầu. Đồng thời phải khẩn trương tính toán những nội dung, cơ chế phù hợp, xây dựng các công trình kiến trúc tạo điểm nhấn đặc trưng, có sự phân kỳ chuẩn bị cho tương lai gắn với xây dựng và đạt chuẩn huyện Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...