Tiên Phong triển khai Luật bảo vệ môi trường, Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, Luật giao thông đường bộ, Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn hiện hành

Sáng ngày 26/4/2022, UBND xã Tiên Phong tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật cho hơn 50 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, quân dân chính 5 thôn.

Tại hội nghị đã được nghe đồng chí Mai Huy, Phó Trưởng Phòng Tư pháp huyện- Báo cáo viên pháp luật huyện Tiên Phước phổ biến những nội dung cơ bản của Luật bảo vệ môi trường, Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, Luật giao thông đường bộ, Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Qua các nội dung được triển khai, các đồng chí tham dự tập huấn đã có điều kiện học tập, tiếp cận những nội dung cơ bản và một số điểm quan trọng của Luật Bảo vệ môi trường, Xử lý VPHC, Giao thông đường bộ và Luật Xây dựng,.. và trao đổi, đề xuất những vấn đề còn thắc mắc liên quan đến nội dung của Luật và các tình huống thực tế xảy ra tại địa phương để báo cáo viên nghiên cứu, trả lời tại hội nghị. Từ đó nâng cao ý thức, nhận thức về quyền và nghĩa vụ của mình trong việc thực thi pháp luật và chấp hành pháp luật đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện góp phần thúc đẩy sự phát triển KTXH, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...