Tập huấn nghiệp vụ, thông tin thời sự và quán triệt các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Thực hiện Công văn số 679 –CV/UBKTTU, ngày 07/4/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của UBKT Huyện ủy, vào ngày 22/4/2022, UBKT Huyện ủy Tiên Phước tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ, thông tin thời sự và quán triệt các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng tại 2 điểm cầu huyện và 15 điểm cầu cơ sở.

Về tham dự lớp tập huấn ở điểm cầu huyện có đồng chí Phan Văn Dương, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Trần Thị Thu Ba, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Xuân Diệu, UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí là Phó chủ nhiệm, UVUBKT, chuyên viên Huyện ủy và 60 đồng chí là Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Ủy viên UBKT đảng ủy Công an, Quân sự; Bí thư, Phó Bí thư, đảng viên phụ trách công tác kiểm tra giám sát các chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Điểm cầu tại xã, thị trấn  với sự tham dự 272 đồng chí gồm các đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Phó Bí Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn; các đồng chí là Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Ủy viên UBKT đảng ủy, cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra của UBKT đảng ủy xã, thị trấn và Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Xuân Diệu, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhấn mạnh về công tác kiểm tra giám sát trong thời gian qua có những chuyển biến tích cực góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại hạn chế đó là cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở chưa đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nghiệp vụ của cán bộ làm công tác, kiểm tra giám sát còn hạn chế  nhất định dẫn đến thực hiện nhiệm vụ còn lúng túng, chưa đảm bảo quy trình, từ đó thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Phan Văn Dương, Phó Bí thư Thường trực phát biểu chỉ đạo và báo cáo chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Quán triệt Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương; Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của UBKT Trung ương thực hiện về những điều đảng viên không được làm; Đ/c Trần Thị Thu Ba, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông tin thời sự tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh và một số chủ lớn của huyện;  Đ/c Nguyễn Thị Xuân Diệu, UVTV, Chủ nhiệm UBKT quán triệt Hướng dẫn 02-HD/TW, ngày 09/12/2022 của Ban Bí thư về hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng; Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra giám sát; Chương trình số 27-CTr/HU, ngày 18/3/2022 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Chi bộ; Đ/c Lưu Thị Mỹ Hạnh, HUV, PCN UBKT Huyện ủy  quán triệt các chuyên đề: Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng và thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí; Kỷ luật đảng và việc thi hành kỷ luật trong đảng và Đ/c Võ Kim Hiên, PCN UBKT Huyện ủy quán triệt các chuyên đề: Giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng và Giám sát chuyên đề.

Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp; phổ biến, cập nhật và hệ thống những quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025; bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đặc biệt là Quyết định 354-QĐ/UBKTTW  này 22/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...