Ngày Trái đất 22/4: Những biện pháp giúp giảm thiểu sự nóng lên của Trái đất

Ngày Trái đất năm 2022 có chủ đề “Đầu tư vào Hành tinh của Chúng ta” nhằm nâng cao nhận thức của con người trong việc bảo vệ môi trường sống. Mỗi người đều có thể góp sức vào việc giảm thiểu sự nóng lên của Trái đất bằng những việc làm thiết thực hàng ngày.

Chú thích ảnh

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...