Tiên Sơn tổng kết mô hình chăn nuôi bò thâm canh giai đoạn năm 2017-2021

Chiều ngày 12/4, UBND  phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức hội nghị tổng kết mô hình chăn nuôi bò thâm canh giai đoạn năm 2017-2021 trên địa bàn xã.

Trong những năm 2017 trở về trước, khi giá thành loại cây nguyên liệu làm giấy tăng cao nên nhân dân tập trung phát triển mạnh cây keo dẫn đến diện tích đất dành cho chăn nuôi bò bị thu hẹp; vì vậy việc chăn nuôi bò thả rông truyền thống trở nên khó khăn, số lượng đàn bò phát triển chậm, mỗi năm chỉ phát triển được vài chục con làm ảnh hưởng lớn đến kinh tế, thu nhập của nhân dân. Trước tình hình đó để cân đối giữa trồng trọt và chăn nuôi, ổn định thu nhập cho nhân dân, UBND xã tham mưu Đảng ủy, HĐND ban hành Nghị quyết về định hướng phát triển kinh tế trong thời gian tới là tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi, tập trung vận động nhân dân thay đổi dần hình thức nuôi bò thả rông thành nuôi bò nhốt tại chuồng theo hướng thâm canh, chuyển đổi dần đàn bò thành đàn bò lai máu ngoại đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn. Sau khi Nghị quyết Đảng ủy, Nghị quyết HĐND xã ban hành, UBND xã xây dựng kế hoạch phối hợp với Hội Nông dân tập trung vận động hội viên và nhân dân thành lập mô hình chăn nuôi bò thâm canh đầu tiên tại thôn 5 và tổ chức ra mắt vào ngày 14/7/2017, đến nay trên địa bàn toàn xã có 04 mô hình, với tổng số 57 thành viên.

Qua 05 năm (2017-2021) thực hiện, nhờ sự lãnh chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của các cơ quan, ban ngành đoàn thể, sự đồng thuận hưởng ứng tham gia của nhân dân, bước đầu thực hiện đã đạt được một số kết quả nhất định. Nâng tổng số đàn bò hiện có của xã lên 1.146 con tăng 453 con so với cùng kỳ năm 2017, thu nhập qua 05 năm xuất bán bò lên đến 4.494.000.000 triệu đồng. 

Qua mô hình, người nông dân đã được tiếp thu những tiến bộ kỹ thuật mới của việc chăm sóc nuôi dưỡng bò an toàn, đời sống và thu nhập của người dân được nâng cao. Hiệu quả đó góp phần ổn định kinh tế gia đình, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Tại Hội nghị, Hội đồng TĐ-KT xã đã khen thưởng cho 01 tập thể và 08 cá nhân thực hiện xuất sắc trong thực hiện mô hình chăn nuôi bò thâm canh.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...