Học sinh, sinh viên có thể vay tối đa 10 triệu đồng để mua máy tính học trực tuyến

Ngày 04/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Theo đó, để vay vốn, các em cần đáp ứng các điều kiện: thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc hộ có mức sống trung bình, gặp khó khăn vì Covid-19 (có cha, mẹ hoặc cha me mất do dịch Covid-19) ; không có máy tính hoặc thiết bị không đủ điều kiện đáp ứng học trực tuyến; chưa được hưởng chính sách hỗ trợ thiết bị học trực tuyến.

Mức cho vay tối đa 10 triệu đồng/01 em, mục đích sử dụng là dùng để mua máy tính, máy tính bảng và các thiết bị khác như thiết bị ghi hình (webcam), thu thanh (micro). Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng, lãi suất 1,2% mỗi năm. Lãi nợ quá hạn bằng với lãi cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay.

Đại diện gia đình của học sinh, sinh viên sẽ là người đứng tên vay vốn và giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội. Nếu đủ 18 tuổi hoặc gia đình không có ai đại diện, thành viên còn lại không còn sức lao động, học sinh, sinh viên được trực tiếp đứng tên vay vốn.

Để thực hiện chủ trương trên đạt kết quả và đáp ứng tốt nhất nhu cầu vay vốn để mua thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, không để học sinh, sinh viên nào thuộc đối tượng, đủ điều kiện và có nhu cầu mà không được vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện đang tổ chức quán triệt, triển khai nội dung quy định đến các địa phương, các ngành, các hội, đoàn thể nhận ủy thác và nhân dân trên địa bàn; đồng thời tiến hành khảo sát, nắm bắt nhu cầu và hướng dẫn lập thủ tục để tiến hành giải ngân ngay khi được cấp trên phân bổ nguồn vốn.

Thời gian đến, Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục tham mưu Ban đại diện HĐQT và UBND huyện chỉ đạo triển khai nghiêm túc các chương trình tín dụng chính sách thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ./. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...