HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ 6, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 29/3/2022, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 6- kỳ họp chuyên đề để xem xét thông qua một số nội dung UBND huyện trình kỳ họp.

 

Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Mai Minh Nguyệt - nguyên Trưởng Phòng NN&PTNT đã chuyển công tác khác và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Thông - Trưởng Phòng LĐ -TB&XH. Kết quả bà Phạm Thị Thông - Trưởng Phòng LĐ -TB&XH được HĐND huyện tín nhiệm bầu chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm cao đạt 100%.

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND huyện đã xem xét điều chỉnh và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn huyện; quyết định chủ trương đầu tư các công trình kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn huyện năm 2022; xem xét quyết định chủ trương đầu tư công trình Cụm công nghiệp Tài Đa; điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn công trình Kiên cố hoá đường ĐH10.TP, lý trình Km1+200-Km3+900, thuộc Đề án Kiên cố hoá hệ thống đường ĐH&GTNT; phê duyệt chủ trương đầu tư công trình giao thông từ Tiên Kỳ đi Tiên Mỹ, công trình Khuôn viên Hội trường Huyện ủy và điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Hội trường Huyện ủy.

Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 01 buổi; với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao; các đại biểu HĐND huyện đã tập trung dân chủ và biểu quyết nhất trí cao với các tờ trình và các Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...