Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành “Sổ tay điện tử nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng cấp cơ sở”

Nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu theo Chương trình số 21-CTr/HU, ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; ngày 14/3/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định số 510-QĐ/HU về ban hành “sổ tay điện tử nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng cấp cơ sở” để đưa vào sử dụng trên địa bàn huyện Tiên Phước.

Phần mềm “sổ tay điện tử nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng cấp cơ sở” được xây dựng trên nền tảng “FILE HTML HELP”, có thể sử dụng trên các thiết bị di động (Hệ điều hành Android vào Google Play trên điện thoại tải Chm Reader X và Hệ điều hành IOS vào App Store trên điện thoại tải ChmPlus Lite - CHM) giúp cho cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc có đầy đủ thông tin, tra cứu, kịp thời nắm bắt những nghiệp vụ cần thiết trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đảng. Sổ tay điện tử nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng hướng dẫn các nội dung cơ bản như: Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Quy định thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Công tác phát triển đảng viên; Đảng viên xin ra khỏi Đảng và xóa tên đảng viên; Phát và quản lý thẻ đảng viên; Xây dựng Quy chế làm việc; Bổ sung, tăng thêm cấp ủy; Thôi tham gia cấp ủy; Chuyển sinh hoạt Đảng; Miễn sinh hoạt Đảng; Đảng viên đang công tác về sinh hoạt nơi cư trú; Bổ sung hồ sơ đảng viên hàng năm; Tặng Huy hiệu Đảng; Sinh hoạt chi bộKhen thưởng tổ chức đảng và đảng viên; Các sổ nghiệp vụ công tác quản lý đảng viên. Ngoài ra, phần mềm còn cung cấp tổng hợp những tình huống hỏi - đáp liên quan đến nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng và liên kết các website của Đảng để cập nhật thông tin…

Để sử dụng phần mềm, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, ban, ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên có thể khai thác tại hệ điều hành tác nghiệp của Huyện ủy hoặc tải trực tiếp file “sổ tay điện tử nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng cấp cơ sở” phiên bản 1.0 tại địa chỉ https://www.mediafire.com/file/dp10li7sfix3nhe/SoTayNghiepVu_%25281.0%2529.chm/file (hoặc zalo: 0936064902).

“Sổ tay điện tử nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng cấp cơ sở” là một trong những điểm mới trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực công tác Đảng, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Được biết, trong thời gian tới Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng “Sổ tay nghiệp vụ công tác Đảng” và thường xuyên cập nhật các nội dung liên quan nhằm đáp ứng mong muốn, nhu cầu sử dụng của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, ban, ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...