UBND huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022

Chiều ngày 9/3/2022, UBND huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Dương, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trầm Quế Hương, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Minh Xinh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Chính, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện cùng các đồng chí Thường trực UBND huyện, Thủ trưởng, chuyên viên các phòng ban và lãnh đạo, công chức các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, UBND huyện tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch 1211/KH-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm năm 2022 và Chương trình số 21-CTr/HU ngày 31/11/2021 của Huyện ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022… Đồng thời UBND huyện thực hiện phân công nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện và triển khai Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính theo đó: “Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương không được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên nếu kết quả xếp hạng cải cách hành chính hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương đạt mức trung bình trở xuống; kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu nếu kết quả cải cách hành chính 03 năm liên tục xếp hạng trung bình”.

Các phòng ban chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn đã tích cực thảo luận, bàn bạc, đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, những việc chưa làm được trong năm 2021 và phương hướng, các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện cải cách hành chính trong năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Dương, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Trầm Quế Hương, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính của huyện trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa kế hoạch, các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022; tạo bước đột phá mới, nâng cao số lượng và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và mức độ hài lòng của người dân và cải thiện chỉ số cải cách hành chính của huyện trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...