Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước triển khai kế hoạch, quy định, hướng dẫn quy hoạch cán bộ

Chiều ngày 08/3, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tiên Phước tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch, quy định, hướng dẫn quy hoạch cán bộ. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Văn Dương - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Trầm Quế Hương - PBT, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Quang cảnh hội nghị triển khai kế hoạch, quy định, hướng dẫn quy hoạch cán bộ

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã truyền đạt những thông tin cơ bản về Quy định số 509-QĐ/HU, ngày 04/3/2022 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Kế hoạch số 63-KH/HU, ngày 04/3/2022 về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Hướng dẫn số 05-HD/HU, ngày 04/3/2022 về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ. Đối với Quy định 509-QĐ/HU các đại biểu đã được quán triệt kỹ 13 Điều; trong đó nêu rõ 5 nguyên tắc, 5 mục đích, yêu cầu và 9 điều quy định cụ thể. Trong đó nhấn mạnh, theo quy định trên, mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá 3 cán bộ; một cán bộ quy hoạch không quá 3 chức danh cùng cấp; không thực hiện quy hoạch đồng thời với việc đề xuất bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Các cấp ủy tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị phê duyệt quy hoạch đối với các chức danh cấp uỷ, lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định. Về độ tuổi, cán bộ được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải trọn 1 nhiệm kỳ kế tiếp đó (60 tháng). Khi rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ hiện tại, cán bộ đưa vào quy hoạch phải còn đủ tuổi công tác ít nhất từ 72 tháng trở lên; mục tiêu phấn đấu cơ cấu, tỉ lệ quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp theo hướng: Cán bộ trẻ dưới (dưới 40 tuổi đối với cấp cấp huyện, cấp xã) từ 15% trở lên; cán bộ nữ từ 25% trở lên; cán bộ quá tuổi quy hoạch hoặc bị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên (đối với cá nhân) hoặc kết luận không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của chức danh quy hoạch sẽ đương nhiên bị đưa ra khỏi quy hoạch…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Văn Dương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nêu rõ công tác quy hoạch cán bộ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, do đó cấp uỷ các cấp cần đầu tư trí tuệ cũng như thời gian để nghiên cứu, thực hiện đúng, trúng, tránh cục bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Kế hoạch, Quy định, Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Trung ương, của tỉnh, của huyện theo phân cấp quản lý cán bộ và theo chức năng, thẩm quyền quy định. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của cấp mình,…

Theo kế hoạch nội dung thẩm định, phê duyệt quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp và phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại đối với các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý hoàn thành trước ngày 05/4/2022.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...