Bản tin điện tử chào Xuân Nhâm Dần

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

 TỔNG HỢP CÁC TIN, BÀI CHÀO XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022

1. Thư chúc Tết Nhâm Dần năm 2022;
2. Mừng Đảng quang vinh 92 mùa xuân;
3. Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022;
4. Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội huyện Tiên Phước năm 2021;
5. HĐND huyện tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, khẳng định vị trí vai trò cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương;
6. Phát huy tinh thần đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân triển khai nhiệm vụ năm 2021;
7. Công tác tuyên giáo góp phần quan trọng đưa nghị quyết của Đảng vào đời sống Nhân dân;
8. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới trong năm 2021 và những năm tiếp theo;
9. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ huyện trong năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022;
10. Nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, góp phần xây dựng huyện Tiên Phước phát triển nhanh và bền vững;
11. Lực lượng vũ trang huyện Tiên Phước thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”;
12. Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện Tiên Phước;
13. Chú trọng chăm lo công tác trẻ em nói chung và hỗ trợ trẻ em vùng đồng bào dân tộc Cor nói riêng;
14. Tiên Phước tăng tốc xây dựng nông thôn mới
15. Tùy bút: Mừng xuân Nhâm Dần 2022 lại nhớ về hình tượng con hổ in đậm trong văn học dân gian và lễ hội vây cọp của người dân Tiên Phước.;
16. Người Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi với mô hình vườn - ao - chuồng;
17. Ban chỉ huy quân sự xã Tiên Thọ với phong trào thi đua quyết thắng;
18. Thơ: Cổng làng quê;
19. Thơ: Một góc chợ xuân Tiên Phước;

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...