Ban chỉ huy Quân sự xã Tiên Thọ với phong trào thi đua quyết thắng

.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong nhiều năm qua  tập thể cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; việc chấp hành các quy định của đơn vị đi vào nền nếp, có chiều sâu; đặc biệt là thực hiện tốt các chỉ thị về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hằng năm, ngay từ đầu năm, Chi bộ Quân sự, Ban chỉ huy quân sự xã Tiên Thọ chủ động tham mưu cho Đảng ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đồng thời tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương, trực tiếp phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể chính trị xã hội xây dựng chương trình phối hợp; xây dựng nội dung, phát động phong trào “Thi đua quyết thắng” đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Dân quân. Đồng thời, ký kết giao ước thi đua, thực hiện những việc làm cụ thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ban chỉ huy quân sự xã Tiên Thọ tập trung triển khai, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên giao, phong trào “Thi đua quyết thắng” bằng nhiều hình thức, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ đăng ký tham gia. Trọng tâm là xây dựng đơn vị nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính quân sự, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quân sự, Quốc phòng địa phương. Thông qua đó, Ban CHQS xã thường xuyên làm tốt việc triển khai, học tập, quán triệt Chỉ thị số 917/1999/CTBQP, ngày 22/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Xác định phong trào “Thi đua quyết thắng” là nội dung quan trọng, là động lực động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ nên trong những năm gần đây, Ban CHQS xã Tiên Thọ luôn chủ động phát động phong trào thi đua trên địa bàn xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; quyết tâm giành nhiều thành tích cao trong các hội thi do Ban Chỉ huy quân sự huyện, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức. Điển hình là Hội thi Pháp luật về Dân quân tự vệ tại huyện năm 2021, kết quả: Ban Chỉ huy Quân sự xã Tiên Thọ giành 03 giải Nhất, gồm: Chính trị viên, Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ huy trưởng. Ttham gia cuộc thi do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức, đồng chí Phạm Bá Hùng - Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã Tiên Thọ đạt giải Ba. 

Nhằm thực hiện phong trào “Thi đua quyết thắng”, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Ban CHQS xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã tổ chức các đợt sinh hoạt nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng dân quân về Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về tình hình thế giới và khu vực, tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Hàng năm, Ban CHQS xã đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị năm; quân số tham gia đạt từ 95% trở lên; trong đó lực lượng dân quân cơ động, dân quân năm thứ nhất đạt 100%, kết quả kiểm tra của các đối tượng 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá giỏi.

Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân theo quy định, Ban CHQS xã luôn thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên, thường xuyên bám sát cơ sở, đến thôn, tổ đoàn kết để nắm rõ tình hình quân nhân dự bị cũng như thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự. Về công tác tuyển quân, đơn vị đã làm tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã thực hiện tốt các bước tuyển quân, kết quả giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao.


Ban CHQS xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND, hội đồng chính sách xã thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội; kịp thời giải quyết tốt chế độ, chính sách cho đối tượng theo Quyết định số 290, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ. Làm tốt công tác tham mưu Ban Chỉ đạo 515 xã tổ chức hội nghị kết thúc địa bàn quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã.

Thực hiện tốt Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”, duy trì chế độ lau chùi, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật đúng theo quy đinh. Ngoài ra, còn phối hợp các lực lượng tổ chức tuần tra bảo vệ an ninh chính trị, trật tự tại địa phương.

Những kết quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện qua việc hưởng ứng phong trào “Thi đua quyết thắng” trong lực lượng vũ trang của huyện Tiên Phước, đơn vị xã Tiên Thọ được cấp trên đánh giá cao, nhiều năm liền được xếp loại xuất sắc, đặc biệt là dẫn đầu phong trào thi đua của huyện 02 năm liền (2020 - 2021). Trong thời gian tới đơn vị sẽ tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...