Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội huyện Tiên Phước năm 2021

.

Năm 2021, huyện Tiên Phước phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng trong điều kiện ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của Nhân dân, huyện Tiên Phước đã tập trung mọi nguồn lực để đưa địa phương tiếp tục bứt phá đi lên và gặt hái nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được UBND huyện chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, có biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 kịp thời, hiệu quả và phù hợp với tình hình dịch diễn biến phức tạp; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong huyện; với yêu cầu đặt tính mạng, sức khỏe của Nhân dân lên trên hết, trước hết, qua đó đã từng bước kiểm soát được tình hình dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái “bình thường mới”.