Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Tiên Phước

.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ, Chính phủ Việt Nam xác định, xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số là một trong những ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn 2016-2020 để tạo ra những nền móng vững chắc cho việc chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn 2021-2030.

Thời gian qua, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền; tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  

Ngoài ra, việc gửi hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet. Nếu trước đây muốn đăng ký thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ, thì nay, với phương thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị; đồng thời, có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Vì vậy, khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 các tổ chức, cá nhân tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm.

Tính đến ngày 19/01/2022, huyện Tiên Phước đã triển khai đưa vào cung cấp, sử dụng 218 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp huyện và 91 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp xã. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, để đảm bảo cho hoạt động giao dịch thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp không bị ngừng trệ, UBND huyện khuyến cáo Người nhân đẩy mạnh việc đăng ký, nộp hồ sơ, thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến mức độ 3 và 4 theo danh mục được phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn. Khi đăng ký giải quyết thủ tục hành chính qua Dịch vụ công trực tuyến, tổ chức, cá nhân sẽ nhận được tin nhắn tự động, thông báo kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua số điện thoại di động và thư điện tử đã đăng ký khi nộp hồ sơ trực tuyến.

 Trong quá trình triển khai thực hiện việc đăng ký hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức giao dịch trực tuyến mức độ 3, 4, nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện hoặc các xã, thị trấn để được hướng dẫn kịp thời.

Đồng chí: Phạm Thị Thu Sang - Chuyên viên Bộ phận TN&TKQ huyện

Điện thoại: 0977.927.807   Email: sangptt@quangnam.gov.vn

Tải Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Tải Danh mục dịch vụ công trực tuyến cấp huyện

Tải Danh mục dịch vụ công trực tuyến cấp xã

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...