Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Tiên Phước

.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Khi Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Nhân dân có vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn, vì vậy, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, phải huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn thể quần chúng Nhân dân.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân (CAND) luôn chú trọng công tác vận động quần chúng, xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những biện pháp công tác quan trọng của ngành Công an, là nền tảng, cốt lõi và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; không những góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, vững chắc, mà còn tập hợp, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Tiên Phước đã đạt được những kết quả nổi bật; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Hằng năm, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, trọng tâm là Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 03/6/2016 của Bộ Công an “Về tăng cường công tác xây dựng toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”...

Trong năm 2021, Công an huyện đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn chỉ đạo, đồng thời phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể của 15 xã, thị trấn tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều hình thức, thu hút được đông đảo Nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện theo phương châm đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, nội dung, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho Nhân dân, cán bộ và đảng viên về quyền lợi, trách nhiệm trong tham gia phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường công tác dân vận trong các tầng lớp Nhân dân, tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các hoạt động chống phá trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng; vận động Nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở; quan tâm, tổ chức tiếp xúc, tranh thủ các chức sắc, chức việc trong tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Kết quả đã tổ chức được 114 buổi phát động tại 15 xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn với 16.418 lượt người dự; cấp phát 12.125 tờ rơi cho Nhân dân; niêm yết 445 bản tin và 81 pano, áp phích tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại hơn 300 điểm tập trung đông dân cư trên địa bàn huyện. Ngoài ra, tích cực khai thác các kênh thông tin tuyên truyền khác như qua các trang mạng xã hội, đài phát thanh, báo chí… Công an huyện đã xây dựng và đưa vào hoạt động trang Facebook “Công an Tiên Phước”, đến nay, đã đăng hơn 160 tin, bài liên quan tình hình ANTT trên địa bàn huyện và tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời, thường xuyên gửi tin, bài cho cổng thông tin điện tử của UBND huyện, Ban Chỉ đạo 135 Công an tỉnh và phát sóng trên đài truyền thanh huyện nhằm tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân.


Công an Tiên Phước ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết 2022

Bên cạnh công tác tuyên truyền, công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự” cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm phải tập trung thực hiện quyết liệt và có hiệu quả. Với phương châm “dựa vào sức dân là chính, lấy cán bộ các ngành, đoàn thể cơ sở làm nòng cốt”, lực lượng Công an đã tham mưu Đảng ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, phối hợp các ngành, đoàn thể xây dựng các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự” ở nhiều lĩnh vực đời sống xã hội và tại từng địa bàn xã, thị trấn nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hằng năm, Công an huyện tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự”, từ đó nhân rộng các mô hình điển hình hoạt động hiệu quả, củng cố chất lượng của các mô hình hoạt động trung bình, loại bỏ những mô hình hoạt động kém hiệu quả, đồng thời nghiên cứu triển khai những mô hình mới phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực, từng địa bàn. Hiện tại, trên địa bàn huyện có 13 loại với 48 mô hình đang hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò làm chủ và tính tích cực của Nhân dân trong phòng ngừa tội phạm, mang lại hiệu quả thiết thực, nổi bật như: mô hình “Gia đình an toàn” gồm 50 hộ dân tham gia góp phần hiệu quả vào việc hòa giải các mâu thuẫn gia đình, phát huy vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội; mô hình “Camera giám sát an ninh” giúp lực lượng Công an điều tra, làm rõ hơn 45 vụ trộm cắp tài sản, 01 vụ cướp giật tài sản, 09 vụ va chạm, tai nạn giao thông, 01 vụ cố ý gây thương tích, 03 vụ đánh nhau, 01 vụ phá hoại tài sản.

Song song với đó, lực lượng Công an thường xuyên phối hợp với Quân sự huyện, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể thực hiện các Nghị quyết liên tịch, liên ngành về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  trong tình hình mới”, “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Với vai trò nòng cốt thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, Công an huyện đã tham gia tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho cán bộ, hội viên, đoàn viên các đơn vị, đoàn thể như Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên…; hướng dẫn, phối hợp xây dựng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự gắn với hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể như: “Liên kết bảo đảm an ninh, trật tự tại Trung tâm Y tế huyện và bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương Tiên Phước”, “Gia đình Hội Cựu chiến binh nói không với ma túy”, “Chi đoàn thanh niên không có người nghiện”, Chi hội Nông dân “3 không, 5 giảm”… Đặc biệt, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể xây dựng kế hoạch liên tịch thực hiện công tác cảm hóa, giáo dục người nghiện ma túy, người vi phạm pháp luật, người chấp hành xong án phạt tù tại cộng đồng dân cư; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, hỗ trợ sinh kế cho các trường hợp tiến bộ có điều kiện phát triển kinh tế, tái hòa nhập cộng đồng.

Ngoài ra, công tác xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được quan tâm, chú trọng. Bên cạnh việc bố trí lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, Công an huyện đã tham mưu Đảng ủy, chính quyền các cấp củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở như Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, trường học…; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, quốc phòng, an ninh để các lực lượng này thực sự là nòng cốt trong công tác vận động quần chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Cùng với các cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi đua yêu nước khác của Đảng và Nhà nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của Nhân dân trong giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện. Trong năm qua, quần chúng Nhân dân đã tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, chủ động phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an gần 300 tin báo có giá trị; tự giác giao nộp 25 súng tự chế, 39 quả pháo, 10 quả đạn, 03 quả nổ và nhiều công cụ hỗ trợ khác. Đồng thời, hỗ trợ lực lượng Công an vận động đầu thú 01 đối tượng, phối hợp giúp đỡ, giáo dục 108 người chấp hành xong án phạt tù về lại địa phương sinh sống, tạo điều kiện tái hòa nhập với cộng đồng, có điều kiện làm ăn sinh sống lương thiện. Bên cạnh đó, Nhân dân cũng tích cực tham gia thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, hòa giải thành công nhiều vụ việc không để phát sinh tình hình phức tạp, tham gia vận động giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện như QL40B, đường dây 500kV đi qua địa phận một số xã.

Từ những kết quả nổi bật trên có thể khẳng định, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Tiên Phước tiếp tục được đẩy mạnh, có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đạt được thành tích trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự tham gia, giúp đỡ tận tình của Nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở một số nơi vẫn còn chưa được chú trọng xây dựng, củng cố thường xuyên. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân còn chủ quan, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chưa phát huy hết trách nhiệm tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa thực sự chủ động trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, coi đó là trách nhiệm của lực lượng Công an nên chưa có sự quan tâm, chỉ đạo đúng mức. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong thời gian tới, để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả, cần thực hiện một số giải pháp quan trọng như sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn; gắn với các phong trào, các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước và của địa phương.

Hai là, xây dựng lực lượng chuyên trách phong trào và lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, làm nòng cốt cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục củng cố và phát huy vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc; chức sắc, chức việc các tôn giáo; cán bộ, hội viên chủ chốt của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội phục vụ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

Ba là, gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào khác của Đảng, Nhà nước và địa phương; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa CAND với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tiếp tục tổ chức cam kết, giao ước thi đua xây dựng gia đình, địa bàn dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học an toàn về an ninh, trật tự, tạo khí thế, động lực khích lệ Nhân dân tự giác, tích cực tham gia.

Bốn là, tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhằm đề xuất các biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự; triển khai mô hình “Hộp thư tố giác tội phạm” trên không gian mạng qua sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook để phát huy hơn nữa vai trò của người dân trong phát hiện, tố giác tội phạm; thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng phong trào; định kỳ tiến hành kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự”, thanh loại những mô hình hoạt động kém hiệu quả và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến của phong trào.

Năm là, kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quan tâm đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác, chiến đấu đối với lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...