Tiên Phước ban hành danh mục thủ tục hành chính cấp thiết tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa huyện từ ngày 01/4/2020

.

Thực hiện Công văn số 1801/UBND-KSTTHC ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về việc danh mục thủ tục hành chính cấp thiết tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp từ ngày 01/4/2020 đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; UBND huyện thống nhất phê duyệt danh mục 11 thủ tục hành chính cấp thiết được tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện (theo Phụ lục đính kèm) kể từ ngày 01/4/2020 như sau:

1. Lĩnh vực Xây dựng

- Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.

- Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.

- Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

- Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

2. Lĩnh vực Kế hoạch Đầu tư

- Thủ tục Đăng ký hợp tác xã;

- Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh;

3. Lĩnh vực Công thương

-  Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

4. Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

- Thủ tục Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

- Thủ tục Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Thủ tục Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiểm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lỡ, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
UBND huyện Tiên Phước kính thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...