Đổi mới công tác tuyên truyền để Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

.

Năm Kỷ Hợi đã qua với rất nhiều cảm xúc, năm mà mọi cấp, mọi ngành, mọi người nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định. Trên các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị từng bước được củng cố và hoàn thiện. Qua tổng kết đánh giá thực hiện nghị quyết năm 2019 Đảng ủy xã Tiên Sơn  đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ  mà Nghị quyết đã đề ra.

Thành quả này một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước các cấp. Vai trò phối hợp của mặt trận, các đoàn thể trong cả hệ thống


                                     Ra mắt câu lạc bộ VHVN-TDTT trên địa bàn xã

chính trị và sự tham gia hưởng ứng thực hiện của toàn xã hội. Đằng sau thành quả ấy là cả một quá trình đóng góp không nhỏ của các chiến sỹ Tuyên giáo làm nhiệm vụ tham mưu, thực hiện chuyển tải nội dung, thông tin từ các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước các cấp đến với các tầng lớp nhân dân trong toàn xã hội, bằng sự lao động cần mẫn, chăm chỉ, khoa học, biến chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước thành sản phẩm cụ thể mà mắt có thể nhìn, tay có thể sờ được và tai có thể nghe được sự phản biện xã hội về tính hiệu quả của một chủ trương, chính sách mà Đảng, Nhà nước đề ra.

Trong thời kỳ công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, lượng thông tin đa chiều vô cùng phong phú, các tầng lớp nhân dân tiếp cận thông tin đa dạng trên nhiều loại phương tiện hiện đại như: điện thoại thông minh, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội…Trong khi 100% cán bộ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, không lương, không phụ cấp, lấy tinh thần trách nhiệm làm thước đo đánh giá chất lượng. Trước thực trạng ấy Đảng ủy đã trăn trở tìm mọi giải pháp phải đổi mới phương thức hoạt động để đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình kế hoạch của địa phương đến được với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn xã. Nhưng đổi mới bằng cách nào để đem lại hiệu quả cao nhất mới là điều quan trọng. Qua bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất muốn đưa nghị quyết của Đảng; chương trình, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống thì cấp ủy đảng ở cơ sở phải thực hiện những giải pháp sau:

1/ Về cơ cấu đội ngũ: Củng cố, tuyển chọn, cơ cấu vào đội ngũ BCV-TTV những đồng chí có đủ trình độ (cả trình độ lý luận + thực tiễn) có kỹ năng nói, giao tiếp và truyền đạt tốt, biết vận dụng giữa lý luận và hoạt động thực tiễn, có khả năng triển khai và giải quyết tốt các vấn đề đặt ra, tạo ấn tượng và niềm tin với người nghe ở cơ sở.

2/ Về nội dung: Thành lập Tổ biên tập lại nội dung do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo chủ trì, có trách nhiệm nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; chọn lựa nội dung sát, đúng, phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở, không sa vào lý luận một chiều; vừa triển khai nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cấp trên, vừa lồng ghép nhiệm vụ của địa phương để các tầng lớp nhân dân dễ dàng tiếp nhận cái mới, cái hay của chỉ thị, nghị quyết cấp trên. Đảm bảo hài hòa giữa nội dung và thời lượng cho một buổi tuyên truyền.

3/ Biến mọi nơi có thể thành diễn đàn, tận dụng mọi diễn đàn trong điều kiện cho phép để đưa thông tin đến đối tượng cần tuyên truyền, một hội nghị có thể phối hợp triển khai nhiều nội dung nhưng phải đảm bảo tính logich, liên tục, hấp dẫn người nghe.

4/ Mỗi đoàn, hội viên là một kênh tuyên truyền: Ngoài tổ chức học nghị quyết, chỉ thị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (bắt buộc) cần tổ chức nhiều buổi hội nghị mà thành phần dự là các chức danh ở thôn, các chi, tổ hội, các tổ trưởng tổ đoàn kết, tộc trưởng các tộc họ và đoàn, hội viên nòng cốt (ưu tiên ở diễn đàn này phải là BCV-TTV giỏi) để tranh thủ truyền tải thông tin tốt nhất, hiệu quả nhất trong khoản thời gian không nhiều (thông thường là một buổi).

Biết vận dụng và phát huy vai trò của hội viên nòng cốt, vai trò tộc họ, xác định họ là cầu nối, là kênh chuyển tải những chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các thành viên trong xã hội, trong tộc họ một cách hiệu quả thông qua các hoạt động sinh hoạt, gặp mặt của các tổ chức chính trị xã hội, của hội đồng gia tộc ở khu dân cư.

5/ Thông qua hoạt động VHVN - TDTT: Thường xuyên tổ chức các hoạt động VHVN - TDTT nhân chào mừng các sự kiện chính trị của quê hương, đất nước, các ngày truyền thống, đưa nội dung lồng ghép vào với đề cương tuyên truyền nhằm chuyển tải thông tin đến với các tầng lớp nhân dân thông qua lời ca, tiếng hát, tiểu phẩm tự biên, tấu hài,…

6/ Vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi một cán bộ, đảng viên là một tấm gương sống trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là việc phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, luôn trọng dân, gần dân, hiểu dân, luôn chia sẻ tâm tư nguyện vọng và phải được nhân dân tin yêu, quý trọng.

Đặc biệt vai trò nêu gương của người đứng đầu, thực hiện phương châm “một trăm câu nói hay không bằng một việc làm cụ thể”, vì vậy người đứng đầu nói riêng, cán bộ công chức nói chung phải không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu trau dồi tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, luôn thể hiện tác phong đi đầu, làm trước, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Có được như thế thì dân mới tin, dân có tin thì dân mới theo, dân có theo thì mới có cơ hội gần gũi để bàn bạc, tuyên truyền các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống và biến mọi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước các cấp trở thành hiện thực.

Qua một năm hoạt động và vận dụng sáu giải pháp trên. Về mặt cơ bản, công tác thông tin, tuyên truyền đã thu hoạch được nhiều thành công góp phần không nhỏ trong nhiệm vụ triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước các cấp đề ra trên địa bàn xã Tiên Sơn.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...