Thông báo kết quả xét chọn các tổ chức được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Tiên Phước

.

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-HĐĐG ngày 28/01/2019 của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Tiên Phước về việc ban hành quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 1 - năm 2019 tại khu vực Đồi Dương Phụng thôn 1, xã Tiên Thọ; Mít Nài, Đá Chồng thôn 3, xã Tiên An; Thác Ngấn thôn 2, thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam và Hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 723/STNMT-KS ngày 07/6/2016. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước đã phối hợp với Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện tổ chức họp xét chọn khách hàng đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các khu vực nêu trên, cụ thể như sau:

1. Khu vực Mỏ Đất san lấp Đồi Dương Phụng thôn 1, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước các khách hàng đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản gồm:

- Công ty Cổ phần xây dựng Toàn Tiến, địa chỉ: 100 Hồ Nghinh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

- Công ty Cổ phần Khoáng sản SSG-CN Quảng Nam, địa chỉ: 100 Hồ Nghinh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

2. Khu vực Mỏ Cát Mít Nài, Đá Chồng thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước các khách hàng đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản gồm:

- Công ty Cổ phần xây dựng Toàn Tiến, địa chỉ: 100 Hồ Nghinh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

- Công ty Cổ phần Khoáng sản SSG-CN Quảng Nam, địa chỉ: 100 Hồ Nghinh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

3. Khu vực Mỏ Cát Thác Ngấn thôn 2, thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước các khách hàng đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản gồm:

- Công ty Cổ phần Thương mại và Môi trường Vạn Long, địa chỉ: 809 Phan Chu Trinh, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

- Hợp tác xã Dịch vụ - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị trấn Tiên Kỳ, địa chỉ: Thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...