Thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Tiên Phước

Hội đồng bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Tiên Phước thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác Đất san lấp, Cát, sỏi tại khu vực Đồi Dương Phụng thôn 1, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước; Khu vực Bãi Mít Nài, Đá Chồng thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước; Khu vực Bãi Thác Ngấn thôn 2, thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước.

1. Thông tin sơ lược về khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá

1.1. Đất san lấp

- Tên loại khoáng sản: Đất san lấp.

- Địa điểm: Đồi Dương Phụng thôn 1, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

- Diện tích: 2,0 ha.

- Hiện trạng khu vực là đất đồi núi với thảm thực vật chủ yếu là cây bụi, keo nhân dân trồng, dây leo,...; nằm cách đường Quốc lộ 40B đoạn đi qua thôn 1, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước nơi gần nhất khoảng 200m về phía Đông Bắc, cách xa khu dân cư. Toàn bộ diện tích đất khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá là đất rừng sản xuất hiện do UBND xã Tiên Thọ quản lý, nhân dân đang sử dụng để trồng keo.

1.2. Khu vực Bãi Cát, sỏi Mít Nài, Đá Chồng thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước

- Tên loại khoáng sản: Cát, sỏi.

- Địa điểm: Bãi Cát, sỏi Mít Nài, Đá Chồng thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước.

- Diện tích: 5,18 ha.

- Hiện trạng khu vực là đất bãi bồi ven sông; nằm cách đường ĐH5, ĐH8 đoạn đi qua thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước nơi gần nhất khoảng 200m. Toàn bộ diện tích đất khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá là đất bãi bồi ven sông hiện do UBND xã Tiên An quản lý.

1.3. Khu vực Bãi Cát, sỏi Thác Ngấn thôn 2, thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước

- Tên loại khoáng sản: Cát, sỏi.

- Địa điểm: Bãi Cát, sỏi Thác Ngấn thôn 2, thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước.

- Diện tích: 4,84 ha.

- Hiện trạng khu vực là đất bãi bồi ven sông; nằm cách đường ĐH5, ĐH8 đoạn đi qua thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước nơi gần nhất khoảng 200m. Toàn bộ diện tích đất khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá là đất bãi bồi ven sông hiện do UBND xã Tiên An quản lý.

* Mức độ nghiên cứu địa chất của các khu vực nêu trên: Đã được điều tra cơ bản; chưa được thăm dò khoáng sản; Phương thức tham khảo thông tin, tài liệu có liên quan của các khu vực có khoáng sản được đưa ra đấu giá: Tham khảo trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam - số 18 Lê Cơ, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam; thời gian tham khảo: Từ ngày 11/02/2019 đến hết ngày 28/02/2019 (trong giờ hành chính).

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá

2.1. Đất san lấp: Khu vực Đồi Dương Phụng thôn 1, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

- Giá khởi điểm: Khu vực này chưa thăm dò khoáng sản nên giá khởi điểm phiên đấu giá được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) quy định tại Phụ lục II Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, R = 3% (Ba phần trăm).

- Tiền đặt trước: 28.212.300 đồng (hai mươi tám triệu hai trăm mười hai ngàn ba trăm đồng y).   

2.2. Cát, sỏi: Khu vực Bãi Cát, sỏi Mít Nài, Đá Chồng thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước

- Giá khởi điểm: Khu vực này chưa thăm dò khoáng sản nên giá khởi điểm phiên đấu giá được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) quy định tại Phụ lục II Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, R = 5% (Năm phần trăm).

- Tiền đặt trước: 63.743.395 đồng (sáu mươi ba triệu bảy trăm bốn mươi ba ngàn ba trăm chín mươi lăm đồng y).

2.3. Cát, sỏi: Khu vực Bãi Cát, sỏi Thác Ngấn thôn 2, thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước

- Giá khởi điểm: Khu vực này chưa thăm dò khoáng sản nên giá khởi điểm phiên đấu giá được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) quy định tại Phụ lục II Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, R = 5% (Năm phần trăm).

- Tiền đặt trước: 45.777.000 đồng (bốn mươi lăm triệu bảy trăm bảy mươi bảy ngàn đồng y).

* Trong vòng 07 ngày, kể từ ngày có thông báo công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá thì tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá phải nộp tiền đặt trước vào tài khoản tạm giữ của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam tại Kho Bạc Nhà nước huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

3. Địa điểm, thời gian dự kiến tổ chức phiên đấu giá

- Địa điểm dự kiến tổ chức phiên đấu giá: UBND huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam – 81 Huỳnh Thúc Kháng thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

- Thời gian dự kiến tổ chức phiên đấu giá: Qúy một năm 2019.

4. Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá

Văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được lập 01 bộ theo quy định sau đây:

4.1. Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Bản chính);

4.2. Hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động tài chính (Bản chính);

4.3. Kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm và bản cam kết thực hiện nếu trúng đấu giá (Bản chính);  

4.4. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản chính kèm theo để đối chiếu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;  

4.5. Văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế nơi đăng ký trụ sở chính về việc tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

Đối với các thành phần hồ sơ nêu tại các mục 4.1, 4.2, 4.3 nêu trên phải lập theo quy định. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các khu vực nêu trên liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước – số 18 Lê Cơ, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam để biết cụ thể và kê khai thông tin, số liệu.

5. Quy định về các tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ tham gia đấu giá

Tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây:

5.1. Đã nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản và nội dung đầy đủ, đúng theo mẫu quy định nêu tại mục 4.

5.2. Là doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã và có đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản phù hợp với loại khoáng sản đưa ra đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước – số 18 Lê Cơ, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam trong giờ hành chính./.


Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...