Phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm lãnh đạo xây dựng thành công huyện nông thôn mới (2022) và anh hùng thời kỳ đổi mới (giai đoạn 2020 -2025)

.

Năm nay chúng ta kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (16-6-1946 – 16-6-2018) đúng lúc toàn Đảng bộ đang tập trung đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVI. Nhân dịp này, xin ôn lại một số nét lớn trong suốt chặn đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ và nêu một số việc lớn để chúng ta cùng nhau đoàn kết nhất trí, tập trung lãnh đạo và vận động nhân dân đồng thuận, chung sức đồng lòng xây dựng huyện nhà phát triển ngày càng nhanh, mạnh và bền vững với một quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị.

          Sau khi hai Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ huyện ra đời là Chi bộ Thạnh Bình (18-02-1941) và Chi bộ Tài Đa (05-12-1941), thực dân Pháp càn quét và đàn áp ráo riết, đến năm 1943 thì bể vỡ, ta rút vào hoạt động bí mật, nhanh chóng thành lập các tổ chức Việt Minh, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền. Đến ngày 16-6-1946, trên cơ sở phát triển của các tổ chức, chi bộ Đảng, hội nghị Huyện ủy Tiên Phước họp tại trụ sở Mặt trận Việt Minh. Huyện ủy do Tỉnh ủy chỉ định có các đồng chí Huỳnh Hòa (Bí thư), Phan Toản (Phó Bí thư), Trương Minh Lý (Ủy viên). Như vậy, đến lúc này Đảng bộ huyện mới chính thức thành lập.

          Có thể thấy rằng, ở Tiên Phước tổ chức Đảng và Đảng bộ huyện ra đời không sớm nhưng trải qua quá trình chiến đấu và rèn luyện, tổ chức Đảng và đảng viên đã khẳng định được vai trò lãnh đạo của mình. Qua từng giai đoạn cách mạng, Đảng bộ huyện đã chấp hành và vận dụng đường lối, chủ trương của Tỉnh ủy và Trung ương Đảng một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của huyện nhà. 72 năm qua, với sự kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, truyền thống anh hùng, các thế hệ đảng viên của Đảng bộ huyện đã nỗ lực vượt qua hết khó khăn thử thách này đến khó khăn thử thách khác, phát huy trí tuệ, lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi lớn, làm nên những thành quả hết sức vẻ vang, xây dựng huyện nhà từ chỗ là huyện miền núi nghèo nàn, lạc hậu nay đang là huyện miền núi có khả năng và điều kiện phát triển tốt nhất của cả tỉnh. Kết quả đó có được ngoài việc phát huy truyền thống đoàn kết và tập trung trí tuệ, còn có vai trò hết sức quan trọng ở phẩm chất cách mạng kiên cường, bất khuất, tính tiền phong gương mẫu của các thế hệ đảng viên. Đó là sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với Dân, giữa Dân với Đảng. Dân tin Đảng và Đảng bộ cũng như từng đảng viên luôn biết dựa vào dân để xây dựng phong trào cách mạng. Những kết quả đó có được còn là nhờ sự quan tâm to lớn của Khu ủy, Tỉnh ủy và các địa phương trong cả nước, trong đó có huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa kết nghĩa.

          Có được những thành quả rực rỡ và vô cùng tự hào như ngày hôm nay, chúng ta thành kính tri ân các thế hệ đảng viên của Đảng bộ, đồng bào, đồng chí và những người con trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương để giành lại quê hương Tiên Phước thân yêu để quê hương hồi sinh và không ngừng lớn mạnh. Càng trân trọng những kết quả có được như ngày hôm nay, chúng ta càng phải thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, của từng cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Trách nhiệm của chúng ta là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, xin nêu một số gợi ý để tổ chức Đảng và đảng viên tham khảo.

          Trước hết là xác định những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo quyết liệt. Sau Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ huyện, chúng ta đã làm khá tốt nhiệm vụ này. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XVI, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm vào các lĩnh vực trọng tâm. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với du lịch, xây dựng Tiên Phước thành vùng đặc trưng trung du xứ Quảng. Đề án này đang thổi bùng ngọn lửa đam mê ở mọi cấp, mọi ngành và được sự đồng thuận mạnh mẽ của nhân dân. Tháng 4 vừa rồi, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện và thống nhất đây là một Đề án trọng tâm, tạo đột phá mạnh mẽ để Tiên Phước phát triển. Đề án 548 với những định hướng và giải pháp sát đúng, phù hợp, chắc chắn sẽ là đòn bẩy kinh tế quan trọng cho sự phát triển toàn diện của huyện nhà trong thời gian đến. Các cấp ủy Đảng cần tập trung lãnh đạo và tuyên truyền mạnh mẽ trong nhân dân để thực hiện đề án này.

          Vấn đề thứ hai là Nông thôn mới (NTM). Đến nay chúng ta đã có 03 xã về đích và 08 xã đang tập trung thực hiện NTM theo chương trình của tỉnh. Các xã còn lại cũng đang quyết liệt bằng các bước đi hợp lý. Mục tiêu của huyện là đến năm 2022 chúng ta sẽ đạt chuẩn huyện NTM, sớm hơn 3 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra (2025). Xây dựng NTM là nhiệm vụ hết sức nặng nề, vô cùng gian nan vất vả nhưng chúng ta phải quyết tâm làm cho bằng được. Không phải vì thành tích, chúng ta tuyệt đối không bao giờ chạy theo thành tích. Điều quan trọng là khi đạt NTM, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân sẽ có một bước phát triển mang tính thay đổi toàn diện, chất lượng mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội sẽ được nâng lên rõ nét. Quan điểm chỉ đạo trong xây dựng NTM phải quyết liệt, nhưng phải đảm bảo bền vững, làm đến đâu chắc đến đó. Huy động sức dân nhưng phải dựa trên cơ sở nhân dân đồng thuận và tự giác chung sức, chung tay xây dựng NTM, tránh việc đặt ra các khoản thu vô lý, vô bổ mà nhiều nơi đã thực hiện. Qua nhiều lần khảo sát và qua nhiều hội nghị, hội thảo, có thể nói rằng, mục tiêu chúng ta đề ra năm 2022 đạt huyện NTM là khách quan, có đầy đủ cơ sở, căn cứ khoa học. Vấn đề còn lại là cách làm, là quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Các tổ chức Đảng phải tập trung quyết liệt nhiệm vụ này.

          Vấn đề thứ ba là thu hút đầu tư. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã có chương trình cụ thể về thu hút đầu tư và giao Ủy ban nhân dân huyện thực hiện. Trong hai năm qua, bằng các nguồn thu hút, chúng ta đã tiếp tục đầu tư cho các công trình dân sinh, phúc lợi trên địa bàn huyện theo hướng ưu tiên giải quyết bức xúc và ưu tiên những vấn đề có ý nghĩa lớn. Diện mạo của huyện từ nông thôn đến thị trấn đã có sự thay đổi khá nhanh. Chính vì thế, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể về mọi mặt. Thế nhưng để có sự phát triển bức phá thì thu hút đầu tư là nhiệm vụ rất nặng nề. Nhiệm vụ đặt ra là đến năm 2020 hệ thống giao thông nông thôn phải hoàn thiện về căn bản, đô thị Tiên Kỳ phải được quy hoạch, mở rộng các khu dân cư mới Phước An và Nam Tiên Kỳ với nhiều dự án thương mại dịch vụ nhằm làm thay đổi cơ bản diện mạo thị trấn. Những nội dung này đang được xúc tiến mạnh mẽ, vấn đề còn lại là phải làm sao đó tạo những điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các doanh nghiệp, trên cơ sở đó phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

          Vấn đề thứ tư là tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cụ thể là ma túy. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã có Nghị quyết chuyên đề về ma túy và giao Ủy ban nhân huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Nhờ tập trung quyết liệt, trong hơn một năm qua chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu, không để phát sinh số người nghiện mới, bắt và xử lý nhiều vụ buôn, bán chất ma túy,… Thế nhưng, công tác phòng chống ma túy quả là còn lắm gian nan. Tiên Phước đang là một trong những huyện trọng điểm của tỉnh về số lượng người sử dụng ma túy. Chúng ta đang tập trung xây dựng huyện NTM, huyện Anh hùng thời kỳ đổi mới nhưng nếu vấn đề ma túy không giải quyết được thì những việc nêu trên sẽ vô nghĩa. Chính vì thế, các cấp ủy Đảng phải tập trung chỉ đạo và quyết tâm cao trong phòng chống và kiểm soát ma túy, coi đây là nhiệm vụ nặng nề nhất, quan trọng nhất.

          Rất nhiều việc cần phải làm nhưng chỉ xin nêu 4 việc lớn trên đây. Để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng này, công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao năng lực, chất lượng mọi mặt của đảng viên là vô cùng quan trọng. Các tổ chức Đảng phải thường xuyên giáo dục, rèn luyện đảng viên, tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, không để tự diễn biến, tự chuyển hóa, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Phải làm sao để mỗi đảng viên tự “đề kháng” với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc vô cùng độc hại của các thế lực thù địch, gương mẫu, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng người cán bộ, đảng viên luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Từng đảng viên tốt, mạnh thì tổ chức Đảng sẽ mạnh, đủ sức lãnh đạo các phong trào hành động cách mạng.

          Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Tiên Phước, xin nêu một số nhiệm vụ trọng tâm mà toàn Đảng bộ cần tập trung thực hiện để đạt cho bằng được tiêu chí huyện Nông thôn mới năm 2022, huyện Anh hùng trong thời kỳ đổi mới giai đoạn 2020-2025. Đây cũng là khát vọng, mơ ước của bao thế hệ đảng viên huyện nhà, những người đã hy sinh xương máu, cống hiến tuổi xuân cho mảnh đất Tiên Phước thương yêu này.

          Trách nhiệm của chúng ta là phải thực hiện cho bằng được và phải thực hiện bằng quyết tâm cao nhất của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị.  

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...