Ban hành cơ chế tuyển sinh THCS, THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 11/2004/TT-BGD-ĐT về cơ chế tuyển sinh đối với bậc THCS, THPT. Thông tư này thay thế cho nội dung thông tư ban hành năm 2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 2/6/2014.

Theo đó, cơ chế tuyển sinh của bậc THCS sẽ thực hiện theo phương thức xét tuyển. Đối tượng là người đã hoàn thành chương trình tiểu học. Sở GD-ĐT sẽ là đơn vị ra quyết định tổ chức tuyển sinh.

Đối với bậc THPT, đối tượng tuyển sinh THPT là người đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định. Tuyển sinh theo một trong 3 phương thức sau: xét tuyển (dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở THCS của đối tượng tuyển sinh, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó); thi tuyển; kết hợp thi tuyển với xét tuyển.
 
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định các đối tượng học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh là người dân tộc rất ít người, học sinh khuyết tật, học sinh đoạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học thuộc diện tuyển thẳng vào THPT.
 
Đồng thời, có 3 nhóm đối tượng được điểm cộng thêm, cụ thể: Nhóm đối tượng 1 gồm con liệt sĩ, con thương binh mất sức lao động 81% trở lên, con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên, con của người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên. Nhóm đối tượng 2 gồm con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, con thương binh mất sức lao động dưới 81%, con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%, con của người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%. Nhóm đối tượng 3 gồm người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số, người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Sở GD-ĐT sẽ quy định đối tượng và điểm cộng thêm cho từng loại đối tượng được hưởng chế độ khuyến khích.

Thúy Hằng- Quảng Nam Portal

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...