Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa kí quyết định ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

day them hoc themQuy định này áp dụng đối với người dạy thêm, người học thêm và các đơn vị, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc có liên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm có thu tiền.

Theo đó, không dạy thêm cho học sinh của lớp chính khóa mà giáo viên đang giảng dạy tại trường, trừ trường hợp giáo viên các trường phổ thông dạy thêm tại chính trường mình do hiệu trưởng nhà trường phân công. Không cắt giảm nội dung chương trình chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa. Ngoài ra, các tổ chức và cá nhân tham gia dạy thêm, học thêm phải tuân thủ các nguyên tắc dạy thêm, học thêm theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Không dạy thêm đối với học sinh mầm non, tiểu học và học sinh ở các cấp học khác đã được nhà trường tổ chức dạy học 02 buổi/ngày tại trường. Các cá nhân không có bằng, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm không được mở lớp, không được tham gia giảng dạy tại các lớp dạy thêm, học thêm. Giáo viên hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được phép tổ chức hoặc tham gia tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường. Ngoài ra, các tổ chức và cá nhân tham gia dạy thêm, học thêm phải tuân thủ các trường hợp không được tổ chức dạy thêm, học thêm theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhà trường tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải xin phép được tổ chức dạy thêm, học thêm tại trường cho học sinh của trường mình và các đối tượng người học khác (có đơn tự nguyện xin học của học sinh và được phụ huynh đồng ý ký xác nhận), trong đó ưu tiên tổ chức dạy thêm cho học sinh đang theo học tại trường. Trường trung học phổ thông, trung tâm GDTX, GDTX-HN, GDTX-HN-DN phải xin phép Sở Giáo dục và Đào tạo; trường trung học cơ sở phải xin phép Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố về việc tổ chức dạy thêm, học thêm. (File đính kèm)

Thùy Dung - Quảng Nam Portal

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...