Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện.

Nhằm góp phần nâng cao trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND, trang bị những kiến thức và kỹ năng cho đại biểu HĐND, giúp đại biểu HĐND am hiểu tình hình kinh tế - xã hội địa phương, có khẳ năng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách pháp luật, tham gia quyết sách những vấn đề quan trọng ở địa phương. Ngày 09/4/2012 tại thành phố Tam Kỳ, Sở Nội vụ đã tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện, đợt 1 có 06 huyện, thành phố: Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn.

 

Thời gian tổ chức lớp bồi dưỡng là 04 ngày, nội dung bồi dưỡng gồm 06 chuyên đề, cụ thể như: tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam, của Quảng Nam trong giai đoạn chuyển đổi và hội nhập; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND, đại biểu HĐND cấp huyện; các kỹ năng: tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, thuyết trình, chất vấn, thảo luận, giám sát tài chính – ngân sách, xây dựng kế hoạch phát triển năng lực cá nhân... do các báo cáo viên là giảng viên của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh trực tiếp giảng dạy, báo cáo.

Các huyện, thành phố còn lại sẽ được tiếp tục tổ chức mở lớp bồi dưỡng vào các ngày 11/4, 16/4, 18/4/2012.

ND

Nguồn tin: http://www.noivuqnam.gov.vn

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...