Cuộc thi tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển của huyện Tiên Phước, lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước

Thông tin

1. Kế hoạch tổ chức cuộc thi (tải file)
2. Thể lệ cuộc thi (tải file)
3. Câu hỏi cuộc thi (tải file)
4. Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm thành lập huyện Tiên Phước (1916 – 2016) và 70 năm thành lập Đảng bộ huyện (16/6/1946 – 16/6/2016) (tải file)
5. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Phước lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025 (tải file)
6. Mẫu trả lời trắc nghiệm (tải file)
7. Đáp án bài thi trắc nghiệm (tải file)
8. Quyết định khen thưởng cuộc thi (tải file)

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...