Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 37 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 về kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 29/03/2022 Đang có hiệu lực
Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Hội trường Huyện ủy; phê duyệt chủ trương đầu tư công trình khuôn viên Hội trường Huyện ủy, công trình Đường giao thông từ thị trấn Tiên Kỳ đi Tiên Mỹ 29/03/2022 Đang có hiệu lực
36/NQ-HĐND 20/12/2021 Đang có hiệu lực
29/NQ-HĐND 20/12/2021 Đang có hiệu lực
32/NQ-HĐND 20/12/2021 Đang có hiệu lực
31/NQ-HĐND 20/12/2021 Đang có hiệu lực
30/NQ-HĐND 20/12/2021 Đang có hiệu lực
28/NQ-HĐND 20/12/2021 Đang có hiệu lực
33/NQ-HĐND 20/12/2021 Đang có hiệu lực
34NQ-HĐND 20/12/2021 Đang có hiệu lực
35/NQ-HĐND 20/12/2021 Đang có hiệu lực
27/NQ-HĐND 19/11/2021 Đang có hiệu lực
26/NQ-HĐND 19/11/2021 Đang có hiệu lực
20/NQ-HĐND 24/07/2021 Đang có hiệu lực
22/NQ-HĐND 24/07/2021 Đang có hiệu lực
23/NQ-HĐND 24/07/2021 Đang có hiệu lực
21/NQ-HĐND 24/07/2021 Đang có hiệu lực
19/NQ-HĐND 24/07/2021 Đang có hiệu lực
24/NQ-HĐND 24/07/2021 Đang có hiệu lực
13/NQ-HĐND 05/07/2021 Đang có hiệu lực
18//NQ-HĐND 05/07/2021 Đang có hiệu lực
14/NQ-HĐND 05/07/2021 Đang có hiệu lực
17/NQ-HĐND 05/07/2021 Đang có hiệu lực
15/NQ-HĐND 05/07/2021 Đang có hiệu lực
16/NQ-HĐND 05/07/2021 Đang có hiệu lực