Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 53 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
60/NQ-HĐND 03/10/2022 Đang có hiệu lực
59/NQ-HĐND 03/10/2022 Đang có hiệu lực
56/NQ-HĐND 03/10/2022 Đang có hiệu lực
58/NQ-HĐND 03/10/2022 Đang có hiệu lực
57/NQ-HĐND 03/10/2022 Đang có hiệu lực
55/NQ-HĐND 03/10/2022 Đang có hiệu lực
48/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
50/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
53/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
52/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
54/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
51/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
47/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
49/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
45/NQ-HĐND 28/06/2022 Đang có hiệu lực
46/NQ-HĐND 28/06/2022 Đang có hiệu lực
Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 về kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 29/03/2022 Đang có hiệu lực
Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Hội trường Huyện ủy; phê duyệt chủ trương đầu tư công trình khuôn viên Hội trường Huyện ủy, công trình Đường giao thông từ thị trấn Tiên Kỳ đi Tiên Mỹ 29/03/2022 Đang có hiệu lực
35/NQ-HĐND 20/12/2021 Đang có hiệu lực
36/NQ-HĐND 20/12/2021 Đang có hiệu lực
29/NQ-HĐND 20/12/2021 Đang có hiệu lực
28/NQ-HĐND 20/12/2021 Đang có hiệu lực
32/NQ-HĐND 20/12/2021 Đang có hiệu lực
31/NQ-HĐND 20/12/2021 Đang có hiệu lực
30/NQ-HĐND 20/12/2021 Đang có hiệu lực