Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 109 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
140/NQ-HĐND 28/06/2024 Đang có hiệu lực
143/NQ-HĐND 28/06/2024 Đang có hiệu lực
137/NQ-HĐND 28/06/2024 Đang có hiệu lực
135/NQ-HĐND 28/06/2024 Đang có hiệu lực
139/NQ-HĐND 28/06/2024 Đang có hiệu lực
136/NQ-HĐND 28/06/2024 Đang có hiệu lực
142/NQ-HĐND 28/06/2024 Đang có hiệu lực
134/NQ-HĐND 28/06/2024 Đang có hiệu lực
141/NQ-HĐND 28/06/2024 Đang có hiệu lực
138/NQ-HĐND 28/06/2024 Đang có hiệu lực
133/NQ-HĐND 22/04/2024 Đang có hiệu lực
132/NQ-HĐND 22/04/2024 Đang có hiệu lực
129/NQ-HĐND 22/04/2024 Đang có hiệu lực
128/NQ-HĐND 22/04/2024 Đang có hiệu lực
130/NQ-HĐND 22/04/2024 Đang có hiệu lực
131/NQ-HĐND 22/04/2024 Đang có hiệu lực
120/NQ-HĐND 12/03/2024 Đang có hiệu lực
125/NQ-HĐND 12/03/2024 Đang có hiệu lực
123/NQ-HĐND 12/03/2024 Đang có hiệu lực
126/NQ-HĐND 12/03/2024 Đang có hiệu lực
127/NQ-HĐND 12/03/2024 Đang có hiệu lực
121/NQ-HĐND 12/03/2024 Đang có hiệu lực
122/NQ-HĐND 12/03/2024 Đang có hiệu lực
124/NQ-HĐND 12/03/2024 Đang có hiệu lực
111/NQ-HĐND 15/12/2023 Đang có hiệu lực