THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước

- Địa chỉ: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 .
- Fax: (84) 02353.884.228.
- Email: bbt.tienphuoc@quangnam.gov.vn

Bản đồ chỉ dẫn

Dữ liệu đang được cập nhật...