TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
121 Lịch công tác từ ngày 20/3 đến 25/3/2017 21/03/2017 28/03/2017 Xem chi tiết
122 Lịch công tác từ ngày 13/3 đến 17/3/2017 13/03/2017 20/03/2017 Xem chi tiết
123 Lịch công tác từ ngày 06/3 đến 10/3 06/03/2017 12/03/2017 Xem chi tiết
124 Lịch công tác từ ngày 27/02 đến 03/3/2017 27/02/2017 06/03/2017 Xem chi tiết
125 Lịch công tác từ ngày 20 đến ngày 24/2/2017 20/02/2017 27/02/2017 Xem chi tiết
126 Lịch công tác từ ngày 13 đến 18/2/2017 17/02/2017 20/02/2017 Xem chi tiết
127 Lịch công tác tuần 7 từ ngày 06/02 đến 10/02/2017 06/02/2017 10/02/2017 Xem chi tiết
128 Lịch công tác từ ngày 16/1 đến 20/1/2017 16/01/2017 20/01/2017 Xem chi tiết
129 Lịch công tác từ ngày 09 đến 13/01/2017 09/01/2017 20/01/2017 Xem chi tiết
130 Lịch công tác từ ngày 02 đến 06/01 chính thức 02/01/2017 06/01/2017 Xem chi tiết
131 Lịch công tác từ ngày 26 đến 31/12 26/12/2016 31/12/2017 Xem chi tiết
132 Lịch công tác từ ngày 26/12 đến 01/01 (dự thảo) 23/12/2016 30/12/2016 Xem chi tiết
133 Lịch công tác từ ngày 19 đến 23/12 chính thức 19/12/2016 26/12/2016 Xem chi tiết
134 Lịch công tác từ ngày 12/12 đến 17/12/2016 12/12/2016 17/12/2016 Xem chi tiết
135 Lịch công tác từ ngày 05/12 đến ngày 09/12/2016 05/12/2016 12/12/2016 Xem chi tiết
136 Lịch công tác từ ngày 21/11 đến 25/11/2016 21/11/2016 25/11/2016 Xem chi tiết
137 Lịch công tác từ ngày 14 đến 18/11/2016 14/11/2016 20/11/2016 Xem chi tiết
138 Lịch công tác từ ngày 31/10 đến 04/11/2016 31/10/2016 04/11/2016 Xem chi tiết
139 Lịch công tác từ ngày 24/10 đến 28/10 24/10/2016 28/10/2016 Xem chi tiết
140 Lịch công tác từ ngày 17/10 đến ngày 22/10/2016 17/10/2016 24/10/2016 Xem chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật...