Tìm kiếm đề tài khoa học

Tìm thấy 11 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Đính kèm
1 Kế hoạch hoạt động KH-CN cấp huyện năm 2023 2023
2 Xây dựng mô hình trồng cây sâm cau dưới tán rừng và vườn cây ăn quả tại huyện Tiên Phước 2022
3 Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thảo mộc theo hướng an toàn sinh học năm 2022 2022
4 Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình trồng cây, nhân giống và chăm sóc cây Cam giấy Tiên Hà 2022
5 Ứng dụng Chitosan để xây dựng mô hình bảo quản một số loại quả tại huyện Tiên Phước 2020
6 Ứng dụng các quy trình kỹ thuật để nâng hiệu quả mô hình sản xuất và kinh doanh giống gà ta Tiên Phước theo chuỗi giá trị. 2020
7 Phát triển cây nghệ gắn với chuỗi giá trị bền vững tại huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam 2020
8 Chương trình quản lý số liệu người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Tiên Phước. 2020
9 Nghiên cứu sản xuất giống Chuối Tiêu địa phương bằng phương pháp nuôi cấy mô 2019
10 Bảo tồn và phát triển giống Nếp cái Hương Bầu tại Tiên An 2018
Dữ liệu đang được cập nhật...