Tìm kiếm đề tài khoa học

Tìm thấy 7 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Đính kèm
1 Phát triển cây nghệ gắn với chuỗi giá trị bền vững tại huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam 2020
2 Chương trình quản lý số liệu người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Tiên Phước. 2020
3 Ứng dụng các quy trình kỹ thuật để nâng hiệu quả mô hình sản xuất và kinh doanh giống gà ta Tiên Phước theo chuỗi giá trị. 2020
4 Ứng dụng Chitosan để xây dựng mô hình bảo quản một số loại quả tại huyện Tiên Phước 2020
5 Nghiên cứu sản xuất giống Chuối Tiêu địa phương bằng phương pháp nuôi cấy mô 2019
6 Bảo tồn và phát triển giống Nếp cái Hương Bầu tại Tiên An 2018
7 Nghiên cứu quy trình bón phân, chắm sóc nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây Thanh Trà 2017
Dữ liệu đang được cập nhật...