Khấm khá nhờ chăn nuôi kết hợp với trồng cây ăn quả

Những năm gần đây, thực hiện Đề án 03 của huyện Tiên Phước (nay Nghị quyết 35 - HĐND tỉnh) về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tiên Cảnh đã triển khai thực hiện lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Mô hình vườn kinh tế vườn của gia đình anh Đặng Văn Thiệt ở làng Lộc Yên, (thôn 4) đầu tư trồng cây ăn quả và kết hợp nuôi gà thả vườn là một điển hình thực hiện hiệu quả Đề án 03 này.
Khấm khá nhờ chăn nuôi kết hợp với trồng cây ăn quả

Khấm khá nhờ chăn nuôi kết hợp với trồng cây ăn quả

29/11/2023 | 12:07 PM
Những năm gần đây, thực hiện Đề án 03 của huyện Tiên Phước (nay Nghị quyết 35 - HĐND tỉnh) về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tiên Cảnh đã triển khai thực hiện lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Mô hình vườn kinh tế vườn của gia đình anh Đặng Văn Thiệt ở làng Lộc Yên, (thôn 4) đầu tư trồng cây ăn quả và kết hợp nuôi gà thả vườn là một điển hình thực hiện hiệu quả Đề án 03 này.

  • Truyen hinh ngay 28-11-2023
  • Truyen hinh ngay 24-11-2023
  • Truyen hinh ngay 21-11-2023
  • Truyen hinh ngay 17-11-2023
  • Truyen hinh ngay 14-11-2023
Dữ liệu đang được cập nhật...