Khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt I năm 2024

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt I năm 2024

04/03/2024 | 08:13 AM
Sáng ngày 01/03/2024, tại Trung tâm Chính trị huyện Tiên Phước khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt I năm 2024. Đến dự Lễ khai giảng có đồng chí Trần Thị Thu Ba - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm chính trị huyện và các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Huyện ủy, cán bộ Trung tâm Chính trị huyện cùng các học viên là quần chúng ưu tú đến từ 19 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt I năm 2024

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt I năm 2024

04/03/2024 | 08:13 AM
Sáng ngày 01/03/2024, tại Trung tâm Chính trị huyện Tiên Phước khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt I năm 2024. Đến dự Lễ khai giảng có đồng chí Trần Thị Thu Ba - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm chính trị huyện và các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Huyện ủy, cán bộ Trung tâm Chính trị huyện cùng các học viên là quần chúng ưu tú đến từ 19 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy.

  • Truyen hinh ngay 27-02-2024
  • Truyen hinh ngay 23-02-2024
  • Truyền hành ngày 20-02-2024
  • Truyen hinh ngay16-02-2024
  • Truyen hinh ngay 12-02-2024
Dữ liệu đang được cập nhật...