Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tiên Phước tổ chức  Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022 và quán triệt Kết luận 34-KL/TW

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tiên Phước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022 và quán triệt Kết luận 34-KL/TW

19/07/2022 | 01:40 PM
Vào ngày 18/ 7/2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tiên Phước đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và quán triệt Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Dữ liệu đang được cập nhật...
  • Thời sự ngày 02-8-2022
  • Thời sự ngày 5-8-2022
  • Thời sự ngày 29-7-2022
  • Thời sự ngày 26-7-2022
  • Thời sự ngày 22-7-2022