Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Nghị quyết HĐND huyện

* Nghị quyết kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

(1) Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (tải file);

(2) Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (tải file);

(3) Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về phân bổ dự toán thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (tải file);

(4) Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về Quyết định chủ trương đầu tư các công trình nhóm C trên địa bàn (tải file);

(5) Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về phê chuẩn bổ sung, điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2019 (tải file);

(6) Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về Kế hoạch thực hiện Đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 -2025 (tải file);

(7) Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tiên Phước (tải file);

(8) Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp chuyên đề năm 2021 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (tải file);

(9) Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước nhiệm kỳ 2016-2021 (tải file);

(10) Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (tải file).

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)