Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Nghị quyết HĐND huyện

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 35 items in 2 pages
28/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết về nhiệm vụ và giải phát phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
29/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu cho ngân sách xã, thị trấn theo ủy quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh và phương án phân bổ chi thường xuyên ...
30/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 về phân bổ dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022;
31/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 về Kế hoạch đầu tư công 2022
32/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 về bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021, phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Bồi thường, hỗ trợ, tái định ...
33/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn huyện
34NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 về về thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiên Phước giai đoạn đến năm 2030;
35/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp năm 2022 của HĐND huyện khóa XII;
36/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 về Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
27/NQ-HĐND 19/11/2021 Nghị quyết kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Tiên Phước khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
26/NQ-HĐND 19/11/2021 Nghị quyết quyết định bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021, phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C
19/NQ-HĐND 24/07/2021 Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân huyện Tiên Phước khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
20/NQ-HĐND 24/07/2021 Thông qua Đề án chuyển đổi hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông trên địa bàn huyện Tiên Phước giai đoạn 2021-2023
21/NQ-HĐND 24/07/2021 Phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
22/NQ-HĐND 24/07/2021 Về việc bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh 06 tháng cuối năm 2021
23/NQ-HĐND 24/07/2021 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Phước năm 2022
24/NQ-HĐND 24/07/2021 Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2022
13/NQ-HĐND 05/07/2021 Về việc cho thôi làm đại biểu HĐND huyện Tiên Phước khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
14/NQ-HĐND 05/07/2021 Về việc Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng nhân dân huyện Tiên Phước khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026
15/NQ-HĐND 05/07/2021 Về việc ban hành Nội quy Kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Tiên Phước khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)