Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

TÀI LIỆU HỌP HĐND HUYỆN

* TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 14, HĐND HUYỆN TIÊN PHƯỚC KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021 (tổ chức vào ngày 17 và 18/12/2020)
* Chương trình kỳ họp Giấy mời tổ chức kỳ họp
- Thông báo về việc tham dự Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XI.
- Quyết định triệu tập kỳ họp
- Chương trình kỳ họp
- Phiếu đăng ký phát biểu
- Phiếu đăng ký chất vấn

* Báo cáo của HĐND huyện
- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Thường trực HĐND huyện.
- Báo cáo hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;
- Báo cáo hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện;
* Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện
- Báo cáo thẩm tra việc trả lời ý kiến cử tri thuộc lĩnh vực của ban KTXH sau kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XI
- Báo cáo thẩm tra tình hình KT-XH năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021
- Báo cáo thẩm tra tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021
- Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của huyện Tiên Phước
- Báo cáo Thẩm tra Tờ trình về đề nghị thông qua Kế hoạch thực hiện Đề án kiên cố hóa hệ thống Đường huyện ĐH và giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025
- Báo cáo Thẩm tra về việc điều chỉnh số liệu Quyết toán ngân sách huyện Tiên Phước năm 2019
- Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; kế hoạch thực hiện năm 2021
- Báo cáo thẩm tra về Tờ trình xin quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình nhóm C trên địa bàn huyện Tiên Phước năm 2021
- Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025
- Báo cáo thẩm tra tình hình thực thi pháp luật năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện - Báo cáo thẩm tra trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XI trên lĩnh vực Pháp chế - Nội chính - Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển KT-XH 05 năm 2016-2021 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch 05 năm 2021-2025 trên lĩnh vực thực thi pháp luật của Ban Pháp chế
* Báo cáo của UBND huyện

- Báo cáo giải quyết, trả lời ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 12, HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
- Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2020, nhiệm vụ năm 2021
- Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng - An ninh năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020;
- Kế hoạch thực hiện Đề án Kiến cố hóa đường huyện ĐH và giao thông nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025;
- Kế hoạch phát triển KT-XH 05 năm 2021-2025
- Báo cáo điều chỉnh quyết toán thu chi ngân sách năm 2019
- Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020, phương hướng chỉ đạo điều hành năm 2021
- Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; kế hoạch thực hiện năm 2021
* Báo cáo của các cơ quan khác
- Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2020; phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021;
Báo cáo tình hình thực hành quyền công tố và kết quả công tác kiểm soát hoạt động tư pháp trong năm 2020 tại kỳ họp lần thứ 14, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021;
- Báo cáo tóm tắt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của huyện Tiên Phước;
- Báo cáo kết quả giải quyết, xét xử các loại án và thi hành án hình sự năm 2020
- Thông báo của UBMTTQVN huyện về kết quả tham gia xây dựng chính quyền.
* Dự thảo Nghị quyết
- Tờ trình + dự thảo Nghị quyết tổ chức các kỳ họp chuyên đề năm 2020 của HĐND huyện;
- Nghị quyết phát triển KT-XH năm 2021;
- Nghị quyết phê chuẩn bổ sung, điều chỉnh Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019;
- Tờ trình + dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021;
- Tờ trình + dự thảo Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
- Tờ trình + dự thảo Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tiên Phước
- Tờ trình đề nghị Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C
- Dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C
- Dự thảo Nghị quyết về phát triển KT-XH 05 năm 2021-2025
- Dự thảo Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XI
- Tờ trình về việc xin phê chuẩn phân bổ dự toán thu-chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021
- Dự thảo Nghị quyết phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)