Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Danh bạ điện thoại

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

 

I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1

Phạm Văn Đốc

Bí thư

CQ: 0235 3970 333

DĐ: 0903 567 229

docpv@quangnam.gov.vn

 

2

Trầm Quế Hương

Phó Bí thư

CQ: 0235.3970 555

DĐ: 0934 571474

tramquehuong@gmail.com

 

3

Hường Văn Minh

Phó Bí thư

CQ: 0235.3884228

DĐ: 0982884350

minhhv@quangnam.gov.vn

 

II. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

 

1

Phạm Văn Đốc

Chủ tịch

CQ: 0235 3970 333

DĐ: 0903 567 229

docpv@quangnam.gov.vn

 

2

Trần Thị Thu Ba

Phó Chủ tịch

CQ: 0235.3884228

DĐ: 0369293777

thubatran777@gmail.com

 

3

Nguyễn Hùng Anh

Phó Chủ tịch

CQ: 0235.3884228

DĐ: 0905444998

anhnh@quangnam.gov.vn

 

III. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 

1

Hường Văn Minh

Chủ tịch

CQ: 0235.3884228

DĐ: 0982884350

minhhv@quangnam.gov.vn

 

2

Lê Trí Hiệu

Phó Chủ tịch

CQ: 0235.3884228

DĐ: 0983951567

hieult@quangnam.gov.vn

 

3

Phùng Văn Huy

Phó Chủ tịch

CQ: 0235.3884228

DĐ: 0983222641

phungvanhuyqnam@gmail.com,

huypv@quangnam.gov.vn

 

IV. THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN HUYỆN

 

1

Nguyễn Chính

Chủ tịch

DĐ: 0979497559

chinhn@quangnam.gov.vn

 

2

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Chủ tịch

DĐ: 0368259739

hatp71@yahoo.com

 

3

Lê Thị Kim Dung

UVTT

DĐ: 0908615575

dung32k9@gamil.com

 

4

Văn thư

CQ: 0235 884 211

ubmttp@gmail.com

 

V. CÁC BAN  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

5.1. BAN PHÁP CHẾ

 

1

Phan Văn Dương

Trưởng Ban

CQ: 0235.3894678

DĐ: 0982.585377

chunhiemubkthutienphuoc@gmail.com

 

2

Nguyễn Văn Dũng

Phó Ban

CQ: 02353884228

DĐ: 0979920732

vandungtp64@gmail.com

 

5.1. BAN VĂN HÓA XÃ HỘI

 

1

Nguyễn Minh Xinh

Trưởng Ban

CQ: 0235.3703555

DĐ: 0983716353

minhxinh92@gmail.com

 

2

Hồ Vũ Duy Linh

Phó Ban

CQ: 02353884228

DĐ: 0976409417

duylinhtp@gmail.com

 

VI. NHÓM CƠ QUAN KHỐI ĐẢNG

 

6.1. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

 

1

Trần Thị Ngọc Hà

Chánh VP

CQ: 0235.3894799

DĐ: 0982093351

tranngocha82@gmail.com

 

2

Hoàng Thị Thanh Tâm

Phó CVP

CQ: 235.3894799

DĐ: 0357459795

thanhtamhutp@gmail.com

 

3

Hoàng Anh Tuấn

CQ: 0235.3894799

DĐ: 0971.582.424

anhtuantienchau@gmail.com

 

4

Văn thư

CQ: 0235.3894799

vanphonghutienphuoc@gmail.com

 

6.2. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

 

1

Nguyễn Khánh

Trưởng Ban

CQ: 0235.3602456

DĐ: 0987371228

khanhtoan1969@gmail.com

 

2

Trần Thị Hương

Phó Ban

DĐ: 0935884243

huongthienpa@gmail.com

 

3

Đoàn Thị Mỹ Ba

Phó Ban

DĐ: 0977487919

mybatp@gmail.com

 

4

Văn thư

CQ: 0235.3884220

bantochuctp@gmail.com

 

6.3.  ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

 

1

Phan Văn Dương

Chủ nhiệm

CQ: 0235.3894678

DĐ: 0982.585377

chunhiemubkthutienphuoc@gmail.com

 

2

Võ Kim Hiên

Phó Chủ nhiệm

DĐ: 0982.761747

vokimhien@gmail.com

 

3

Lưu Thị Mỹ Hạnh

Phó Chủ nhiệm

DĐ: 0977.829366

hanhkiemtra@gmail.com

 

4

Văn thư

CQ: 0235.3884251

ubkthutp@gmail.com

 

6.4.  BAN TUYÊN GIÁO  HUYỆN ỦY

 

1

Nguyễn Minh Xinh

Trưởng Ban

CQ: 0235.3703555

DĐ: 0983716353

minhxinh92@gmail.com

 

2

Nguyễn Văn Bút

Phó Ban

DĐ: 0987243686

nguyenvanbut.truyenhinh@gmail.com

 

3

Võ Ngọc Lễ

Phó Ban

CQ: 0235.3884008

DĐ: 01236903167

leknkl@gmail.com

 

4

Văn thư

CQ: 0235.3884777

vanphongtgtp@gmail.com

 

6.5.  BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

 

1

Nguyễn Chính

Trưởng Ban

DĐ: 0979497559

chinhn@quangnam.gov.vn

 

2

Trần Quyết Thắng

Phó Ban

CQ: 0235.3894000

DĐ: 0982555685

thangtranquyet1970@gmail.com

 

3

Nguyễn Thị Phượng

Phó Ban

DĐ: 0984889496

nguyenthiphuong32k9@gmail.com

 

4

Văn thư

CQ: 0235.3884066

danvantienphuoc@gmail.com

 

VII. NHÓM CÁC CƠ QUAN KHỐI CHÍNH QUYỀN

 

7.1. VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN

 

1

Lê Thị Thảo

Chánh VP

CQ:02353884228

DĐ: 0986953324

ngocphuocqk5@gmail.com

 

2

Đoàn Viết Bình

Phó CVP

CQ: 02353884228

DĐ: 0976570607

vietbinhthatp@gmail.com

 

3

Lê Thị Hạnh

Chuyên viên

DĐ: 0976670744

lehanhcanloc@gmail.com

 

4

Văn thư

CQ: 02353884228

vpubndtp@quangnam.gov.vn

 

7.2.  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

1

Trần Thanh Hải

Trưởng phòng

DĐ: 0983052320

thanhhai0879@gmail.com

 

2

Nguyễn Ngọc Mẫn

Phó Trưởng phòng

CQ: 02356519379

DĐ: 0905884667

manngoctp@gmail.com

 

3

Văn thư

CQ: 02353884295

pgddttp@quangnam.gov.vn

 

7.3.  PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

 

1

Tăng Ngọc Đức

Trưởng phòng

DĐ: 0981 086 989

tangngocduc@gmail.com

 

2

Võ Văn Hòa

Phó Trưởng phòng

CQ: 0235.3884881

DĐ: 0986369014

vovanhoa81@gmail.com

 

3

Ngô Việt Cường

Phó Trưởng phòng

DĐ: 0902390169

vietcuong68@gmail.com

 

4

Văn thư

CQ: 0235.3884099

pkthttp@quangnam.gov.vn

 

7.4.  PHÒNG NỘI VỤ

 

1

Lê Nguyên Hùng

Phó Trưởng phòng

DĐ: 0972927009

nguyenhungttq@gmail.com

 

2

Nguyễn Văn Ban

Phó Trưởng phòng

DĐ: 0396506810

 

3

Văn thư

CQ: 0235.3884297

noivutp@quangnam.gov.vn

 

7.5.  PHÒNG TƯ PHÁP

 

1

Hồ Công Luận

Phó Trưởng phòng

CQ: 0235.3884253

DĐ: 0986959385

hocongluan@gmail.com

 

2

Văn thư

CQ: 0235.3884253

tuphaptp@quangnam.gov.vn

 


BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)