Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 177 items in 9 pages
28/KH-UBND 01/03/2018 KH tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018
27/KH-UBND 28/02/2018 KH tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua yêu nước năm 2018
26/KH-UBND 12/02/2018 KH thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018
24/KH-UBND 12/02/2018 KH triển khai thực hiện Chương trình số 12-Ctr/TU ngày 29/09/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam và Chương trình số 34-Ctr/HU ngày 15/12/2017 của Huyện ủy Tiên ...
23/KH-UBND 12/02/2018 KH thực hiện Chương trình số 33-CTr/HU ngày 28/11/2017 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, ...
19b/KH-UBND 07/02/2018 KH thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Tiên Phước năm 2018
17/KH-UBND 31/01/2018 KH tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên/thanh niên huyện Tiên Phước giai đoạn 2017-2020
145/QĐ-UBND 24/01/2018 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
8/KH-UBND 17/01/2018 KH thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn huyện Tiên Phước
07/KH-UBND 16/01/2018 Kế hoạch Tổ chức Lễ trao Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XII năm 2018
02/ĐA-UBND 26/10/2017 Đề án phát triển KTV-KTTT, Du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025
02/ĐA-UBND 26/10/2017 Phụ lục Đề án phát triển KTV-KTTT, Du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025
126/KH-TCT 16/10/2017 KH công tác trọng tâm về phòng, chống ma túy 3 tháng cuối năm 2017
124/KH-UBND 02/10/2017 KH chi tiết thực hiện mục IV/6 Quyết định 3150/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai Đề án kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái ...
123/KH-UBND 02/10/2017 KH triển khai thực hiện QĐ 3150/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020
121/KH-UBND 29/09/2017 KH tổ chức HN tập huấn công tác NTM gắn với xây dựng đời sống văn hóa cho tổ trưởng tổ đoàn kết trên địa bàn huyện Tiên Phước năm 2017
112/KH-UBND 07/09/2017 KH khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo ...
110/KH-UBND 18/08/2017 KH triển khi Luật Trẻ em và Luật thống kê
109/KH-UBND 16/08/2017 KH bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021
108/KH-UBND 14/08/2017 KH triển khai thực hiện công tác đâò tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động năm 2017

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)