Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
1. Hội đồng nhân dân huyện

 
CHỦ TỊCH
PHẠM VĂN ĐỐC
DĐ: 0903.567.229

 
 
 
 
PHÓ CHỦ TỊCH
NGUYỄN HÙNG ANH
ĐT: 0905.444.998
Email: hunganh479@gmail.com
 
     
 
2. Ủy ban nhân dân huyện

 

CHỦ TỊCH
HƯỜNG VĂN MINH
ĐT: 05103.884.240
DĐ: 0982.884.350
Email:huongminhqnam@gmail.com
 


 PHÓ CHỦ TỊCH
LÊ TRÍ HIỆU
ĐT: 05103.884.707
DĐ: 0983.951.567
Email: letrihieuqnam@gmail.comPHÓ CHỦ TỊCH
PHÙNG VĂN HUY
ĐT: 05103.884.240
DĐ: 0983.222.641
Email: phungvanhuyqnam@gmail.com

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện
   

CHÁNH VĂN PHÒNG
LÊ THỊ THẢO
ĐT:05103.884.332
DĐ: 0986.953.324
Email: ngocphuocqk5@gmail.com 
 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
ĐOÀN VĂN DŨNG
ĐT:05103.884.202
DĐ: 0979.792.272
Email: doandungtp@gmail.com
 

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)