Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính…

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn

- Gửi đến cơ quan:

+ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

+ Địa chỉ: Số 62 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

+ Điện thoại: 0235. 3852388.

+ Email: tthcquangnam@gmail.com

    Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

     I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 36 THỦ TỤC

1. Thủ tục Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

2. Thủ tục Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

3. Thủ tục Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

4. Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

5. Thủ tục Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

6. Thủ tục Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

7. Thủ tục Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

8. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

9. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

10. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

11. Thủ tục Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

12. Thủ tục Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

13. Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

14. Thủ tục Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

15. Thủ tục Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

16. Thủ tục Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

17. Thủ tục Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học

18. Thủ tục Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

19. Thủ tục Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

20. Thủ tục Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

21. Thủ tục Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

22. Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

23. Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

24. Thủ tục Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở

25. Thủ tục Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

26. Thủ tục Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

27. Thủ tục Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

28. Thủ tục Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non công lập

29. Thủ tục Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non dân lập

30. Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

31. Thủ tục Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

32. Thủ tục Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

33. Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

34. Thủ tục Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

35. Thủ tục Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

36. Thủ tục Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

II. LĨNH VỰC Y TẾ: 4 THỦ TỤC

1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014.

2. Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014.

3. Thủ tục Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền UBND huyện.

4. Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền UBND huyện.

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (QUẢN LÝ CÔNG SẢN): 2 TTHC

1. Thủ tục Mua quyển hóa đơn

2. Thủ tục Mua hóa đơn lẻ

IV. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: 6 TTHC

* LĨNH VỰC XUẤT BẢN

1. Thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

2. Thủ tục Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

* LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

3. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4. Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

5. Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

6. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

V. LĨNH VỰC XÂY DỰNG: 5 TTHC

* LĨNH VỰC QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC

1. Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

2. Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.

* LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

3. Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).

4. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

5. Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

VI. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA): 8 TTHC

1. Thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa.

2. Thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa.

3. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa.

4. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật.

5. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.

6. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.

7. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.

8. Thủ tục Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

VII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: 25 TTHC

* LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC XÃ

1. Thủ tục Đăng ký hợp tác xã

2. Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

3. Thủ tục Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

4. Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã chia

5. Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã tách

6. Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

7. Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

8. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

9. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

10. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

11. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

12. Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

13. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

14. Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

15. Thủ tục Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

16. Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

17. Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

18. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

19. Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

* LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH

20. Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

22. Thủ tục Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

23. Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

24. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

* LĨNH VỰC ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN NHÀ THẦU

25. Thủ tục Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

VIII. LĨNH VỰC NỘI VỤ: 36 TTHC

* LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

1. Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

2. Thủ tục thẩm định việc  tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

3. Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

* LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

4. Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

5. Thủ tục quỹ tự giải thể

6. Thủ tục đổi tên quỹ

7. Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

8. Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

9. Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

11. Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

12. Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

13. Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

* LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI

14. Thủ tục thành lập hội

15. Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

16. Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

17. Thủ tục đổi tên hội

18. Thủ tục hội tự giải thể

19. Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

20. Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

* LĨNH VỰC TÔN GIÁO

21. Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

22. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

23. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

24. Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

25. Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

26. Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

27. Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

28. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

* LĨNH VỰC THI ĐUA-KHEN THƯỞNG

29. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.

30. Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

31. Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

32. Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

33. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề.

34. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất.

35. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại.

36. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình.

IX. LĨNH VỰC THANH TRA: 10 TTHC

* LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu

2. Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai

3. Thủ tục Giải quyết tố cáo

* LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

4. Thủ tục Xử lý đơn

* LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN

5. Thủ tục Tiếp công dân

* LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

6. Thủ tục Thực hiện việc kê khai tài sản, thu thập

7. Thủ tục Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

8. Thủ tục Xác minh tài sản, thu nhập

9. Thủ tục Tiếp nhận yêu cầu giải trình

10. Thủ tục Thực hiện việc giải trình

X. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: 15 TTHC

* LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ

1. Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp)

2. Thủ tục Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

3. Thủ tục Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”  và tương đương

4. Thủ tục Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

5. Thủ tục Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

6. Thủ tục Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

7. Thủ tục Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

8. Thủ tục Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

LĨNH VỰC THƯ VIỆN

9. Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

10. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

11. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

12. Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

13. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

14. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

15. Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

XI. LĨNH VỰC TƯ PHÁP: 33 TTHC

* LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1. Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

2. Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

3. Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

4. Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

5. Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

6. Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

7. Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

8. Thủ tục Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh. giám hộ. nhận cha, mẹ, con. xác định cha, mẹ, con. nuôi con nuôi. khai tử. thay đổi hộ tịch).

9. Thủ tục Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

10. Thủ tục Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết ở nước ngoài

11. Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

12. Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

13. Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

14. Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

15. Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

16. Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch

* LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

17. Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc

18. Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

19. Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài. cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

20. Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

21. Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

22. Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

23. Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

24. Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

25. Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

26. Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

27. Thủ tục Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

28. Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

* LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

29. Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

30. Thủ tục phục hồi danh dự

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

31. Thủ tục Công nhận báo cáo viên pháp luật

32. Thủ tục Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

* LĨNH VỰC HÒA GIẢI CƠ SỞ

33. Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

XII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: 28 TTHC

* LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

1. Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

2. Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

3. Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

4. Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội

5. Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

6. Thủ tục Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

7. Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

8. Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

9. Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

10. Thủ tục hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc

11. Thủ tục Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

12. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

13. Thủ tục Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

14. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

15. Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

16. Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

17. Thủ tục Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

18. Thủ tục Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

19. Thủ tục Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

* LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

20. Thủ tục Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

21. Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

* LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

22. Thủ tục Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

23. Thủ tục Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình. đi điều trị phục hồi chức năng

* LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

24. Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

25. Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

26. Thủ tục Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

* LĨNH VỰC TRẺ EM

27. Thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

28. Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

XIII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 17 TTHC

* LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

1. Thủ tục Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường

2. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới)

3. Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

4. Thủ tục Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

5. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư)

6. Xác nhận bảng kê lâm sản

7. Thủ tục Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư)

* LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN

8. Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

9. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (TTHC cấp huyện)

10. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn)

11. Thủ tục Cấp lại Giấy chúng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

* LĨNH VỰC THUỶ LỢI

12. Thủ tục Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp

13. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

14. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện

15. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

16. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

* LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

17. Thủ tục Hỗ trợ dự án liên kết

XIV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 35 TTHC

* LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1. Thủ tục Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

2. Thủ tục Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

3. Thủ tục Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

4. Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

5. Thủ tục Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

6. Thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

7. Thủ tục Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

8. Thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

9. Thủ tục Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

10. Thủ tục Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

11. Thủ tục Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

12. Thủ tục Tách thửa hoặc hợp thửa đất

13. Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

14. Thủ tục Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

15. Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp Luật Đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

16. Thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

17. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận

18. Thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

19. Thủ tục Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

20. Thủ tục Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

21. Thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

22. Thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận

23. Thủ tục Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

24. Thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

25. Thủ tục Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

26. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

27. Thủ tục Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

28. Thủ tục Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

29. Thủ tục Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

30. Thủ tục Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

31. Thủ tục Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiểm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lỡ, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

* LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

32. Thủ tục Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

33. Thủ tục Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

* LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

34. Thủ tục Đăng ký khai thác nước dưới đất

35. Thủ tục Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

XV. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 18 TTHC

* LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

1. Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

3. Thủ tục cấp lại  Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

4. Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ rượu

5. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

6. Thủ tục cấp lại  Giấy phép bán lẻ rượu

7. Thủ tục Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

8. Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

9. Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

10. Thủ tục Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

11. Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

12. Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

13. Thủ tục Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Kinh tế (Phòng Kinh tế - Hạ tầng) thuộc UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

14. Thủ tục tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Kinh tế (Phòng Kinh tế - Hạ tầng) thuộc UBND cấp huyện, thị xã, thành phố.

* LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG

15. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

* LĨNH VỰC KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)

16. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

17. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

18. Thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Thủ tục Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

2. Thủ tục Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

3. Thủ tục Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại.

4. Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

5. Thủ tục Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

II. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA)

1. Thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa.

2. Thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

3. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

4. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

5. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

6. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

7. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

8. Thủ tục Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

III. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

1. Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

2. Thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

3. Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

4. Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

5. Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

6. Thủ tục Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

7Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ.

8. Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

* LĨNH VỰC TRẺ EM

9. Thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

10. Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

11. Thủ tục Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

12. Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

13. Thủ tục Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

14. Thủ tục Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

15. Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.

16. Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng.

17. Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

18. Thủ tục Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

IV. LĨNH VỰC NỘI VỤ

LĨNH VỰC TÔN GIÁO

1. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng.

2. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng.

3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung.

4. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.

5. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.

6. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

7. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã.

8. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác.

9. Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

10. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

* LĨNH VỰC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

11. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị.

12. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề.

13. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất.

14. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình.

15. Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

* LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1. Thủ tục Hòa giải tranh chấp đất đai.

* LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

2. Thủ tục Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Thủ tục Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

VI. LĨNH VỰC THANH TRA

LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu.

2. Thủ tục Giải quyết tố cáo.

3. Thủ tục Xử lý đơn.

4. Thủ tục Tiếp công dân.

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

5. Thủ tục Thực hiện việc kê khai tài sản, thu thập.

6. Thủ tục Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập.

7. Thủ tục Xác minh tài sản, thu nhập.

8. Thủ tục Tiếp nhận yêu cầu giải trình.

9. Thủ tục Thực hiện việc giải trình.

VII. LĨNH VỰC VĂN HÓA –THỂ THAO

LĨNH VỰC VĂN HÓA

1. Công nhận gia đình văn hóa.

2. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản.

LĨNH VỰC THỂ DỤC - THỂ THAO

3. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở.

VIII. LĨNH VỰC Y TẾ

1. Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (B-BYT-227723-TT).

2. Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng (B-BYT-227725-TT).

IX. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1. Thủ tục đăng ký khai sinh.

2. Thủ tục Đăng ký kết hôn.

3. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con.

4. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con.

5. Đăng ký khai tử.

6. Đăng ký khai sinh lưu động.

7. Đăng ký kết hôn lưu động.

8. Đăng ký khai tử lưu động.

9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới.

10. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới.

11. Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới.

12. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới.

13. Đăng ký giám hộ.

14. Đăng ký chấm dứt giám hộ.

15. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch.

16. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

17. Đăng ký lại khai sinh.

18. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.

19. Đăng ký lại kết hôn.

20. Đăng ký lại khai tử.

21. Trích lục bản sao hộ tịch.

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

22. Cấp bản sao từ sổ gốc.

23. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được).

25. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

26. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch.

27. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

28. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

29. Chứng thực di chúc.

30. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.

31. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

32. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

33. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước.

34. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước.

35. Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

* LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

36. Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

* LĨNH VỰC HÒA GIẢI CƠ SỞ

37. Thủ tục công nhận hòa giải viên.

38. Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải.

39. Thủ tục thôi làm hòa giải viên.

40. Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên.

* LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

41. Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật.

42. Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

X. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

* LĨNH VỰC THỦY LỢI

1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

3. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện).

* LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT

4. Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.

* LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

5. Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa.

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)