Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Lĩnh vực:
select
Tên thủ tục:
STTThủ tục hành chính
1 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
2 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở
3 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
4 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
5 Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
6 Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
7 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
8 Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
9 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở
10 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
11 Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng
12 Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).
13 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
14 Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
15 Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
16 Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
17 Thủ tục chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
18 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
19 Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
20 Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
21 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)
22 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
23 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
24 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
25 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
26 Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ
27 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân
28 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần
29 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
30 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia.
31 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng
32 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ
33 Thủ tục “Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện”
34 Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện”
35 Thủ tục “Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân”
36 Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền”
37 Thủ tục: “Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp”
38 Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện
39 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện.
40 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
41 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
42 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng):
43 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng):
44 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
45 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
46 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:
47 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:
48 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi):
49 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội:
50 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội:
51 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.
52 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
53 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
54 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
55 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
56 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
57 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
58 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
59 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
60 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
61 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
62 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
63 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
64 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
65 Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất
66 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
67 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
68 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
69 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
70 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện
71 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
72 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất
73 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
74 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân
75 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
76 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
77 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
78 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý
79 Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
80 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
81 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
82 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
83 Thủ tục thực hiện việc giải trình (lĩnh vực phòng chống tham nhũng)
84 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình (lĩnh vực phòng chống tham nhũng)
85 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập (lĩnh vực phòng chống tham nhũng)
86 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập (lĩnh vực phòng chống tham nhũng)
87 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập (lĩnh vực phòng chống tham nhũng)
88 Xử lý đơn tại cấp huyện
89 Tiếp công dân tại cấp huyện
90 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện
91 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện
92 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
93 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
94 Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
95 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
96 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
97 Thủ tục Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy
98 Thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)
99 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
100 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
101 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
102 Thủ tục trả lại tài sản
103 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
104 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
105 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
106 Thủ tục miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp huyện
107 Thủ tục công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện
108 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
109 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
110 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
111 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
112 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
113 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
114 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
115 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
116 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
117 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
118 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
119 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
120 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch
121 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
122 Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
123 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
124 Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
125 Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
126 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài
127 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết ở nước ngoài
128 Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh, giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi, thay đổi hộ tịch, khai tử của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
129 Thủ tục Xác định lại dân tộc
130 Thủ tục Đăng ký bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài
131 Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài; thay đổi, cải chính cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú trong nước
132 Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
133 Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
134 Thủ tục Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài
135 Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
136 Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
137 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam
138 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có yếu tố nước ngoài
139 Cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới):
140 Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường
141 Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
142 Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
143 Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn:
144 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên diện tích đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn
145 Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
146 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã
147 Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng
148 Thủ tục đăng ký người vào tu
149 Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở
150 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo
151 Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng
152 Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng
153 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện
154 Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
155 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
156 Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
157 Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
158 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
159 Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
160 Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
161 Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
162 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
163 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội
164 Thủ tục hội tự giải thể
165 Thủ tục đổi tên hội
166 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
167 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội
168 Thủ tục thành lập hội
169 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
170 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
171 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
172 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
173 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
174 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
175 Thủ tục đổi tên quỹ
176 Thủ tục quỹ tự giải thể
177 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
178 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
179 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập:
180 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)