Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính…

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn

- Gửi đến cơ quan:

+ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

+ Địa chỉ: Số 62 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

+ Điện thoại: 0235. 3852388.

+ Email: tthcquangnam@gmail.com

    Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

STT

Tên Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

1

Lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý

Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Bảo hiểm xã hội

2

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.

Bảo trợ xã hội

3

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Bảo trợ xã hội

4

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp xã

Bảo trợ xã hội

5

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã

Bảo trợ xã hội

6

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

7

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

8

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

9

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.; Cơ sở trợ giúp xã hội; Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Bảo trợ xã hội

10

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Cơ sở trợ giúp xã hội

Bảo trợ xã hội

11

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Cơ sở trợ giúp xã hội

Bảo trợ xã hội

12

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

13

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

14

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Cơ sở trợ giúp xã hội

Bảo trợ xã hội

15

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

16

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Cơ sở trợ giúp xã hội

Bảo trợ xã hội

17

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Cơ sở trợ giúp xã hội

Bảo trợ xã hội

18

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)

Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp huyện

Bồi thường nhà nước

19

Phục hồi danh dự (cấp huyện)

Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp huyện

Bồi thường nhà nước

20

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Bộ Công an; Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng; Phòng Tài nguyên Môi trường; Bộ Quốc phòng

Chính sách Thuế

21

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Chứng thực

22

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật

Phòng Tư Pháp

Chứng thực

23

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Phòng Tư Pháp

Chứng thực

24

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Phòng Tư Pháp

Chứng thực

25

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Phòng Tư Pháp

Chứng thực

26

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Phòng Tư Pháp

Chứng thực

27

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

Phòng Tư Pháp

Chứng thực

28

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Phòng Tư Pháp

Chứng thực

29

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc

Chứng thực

30

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Cơ quan đại diện có thẩm quyền; Tổ chức hành nghề công chứng; Phòng Tư Pháp

Chứng thực

31

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Phòng Tư Pháp; Tổ chức hành nghề công chứng

Chứng thực

32

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Tổ chức hành nghề công chứng; Phòng Tư Pháp

Chứng thực

33

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Cơ sở vật chất và thiết bị trường học

34

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Cơ sở vật chất và thiết bị trường học

35

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Ban Dân tộc tỉnh -Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Ban Dân tộc tỉnh -Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Công tác dân tộc

36

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Ban Dân tộc tỉnh -Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Ban Dân tộc tỉnh -Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Công tác dân tộc

37

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Văn phòng đăng ký đất đai; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Đăng ký biện pháp bảo đảm

38

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Đất đai

39

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện)

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đất đai

40

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Đất đai

41

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Đất đai

42

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.

Đất đai

43

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Đất đai

44

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Đất đai

45

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Đất đai

46

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)

Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Địa chất và khoáng sản

47

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (cấp tỉnh)

Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Địa chất và khoáng sản

48

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Ủy ban nhân dân cấp xã; Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Đường thủy nội địa

49

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Ủy ban nhân dân cấp xã; Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Đường thủy nội địa

50

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Quảng Nam

Đường thủy nội địa

51

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

Ủy ban nhân dân cấp xã; Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Đường thủy nội địa

52

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Ủy ban nhân dân cấp xã; Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Đường thủy nội địa

53

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Ủy ban nhân dân cấp xã; Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Đường thủy nội địa

54

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

Ủy ban nhân dân cấp xã; Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Đường thủy nội địa

55

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Ủy ban nhân dân cấp xã; Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Đường thủy nội địa

56

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Ủy ban nhân dân cấp xã; Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Đường thủy nội địa

57

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Gia đình

58

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Phòng Văn hóa thông tin -Tỉnh Quảng Nam

Gia đình

59

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Phòng Văn hóa - Thông tin -Tỉnh Quảng Nam

Gia đình

60

Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Phòng Văn hóa - Thông tin -Tỉnh Quảng Nam

Gia đình

61

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Gia đình

62

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Phòng Văn hóa và Thông tin -Tỉnh Quảng Nam

Gia đình

63

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

Thanh tra huyện

Giải quyết khiếu nại

64

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện

Thanh tra huyện

Giải quyết khiếu nại

65

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện

Thanh tra huyện; Thanh tra huyện

Giải quyết tố cáo

66

Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Quảng Nam

Giáo dục Dân tộc

67

Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục Mầm non

68

Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

Cơ sở giáo dục mầm non công lập, ngoài công lập

Giáo dục Mầm non

69

Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Giáo dục Mầm non

70

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp

71

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

72

Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Giáo dục Thường xuyên

73

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Cơ sở giáo dục phổ thông

Giáo dục Tiểu học

74

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Phòng Giáo dục và đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

75

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

76

Xét, cấp học bổng chính sách

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Quảng Nam; Sở Nội vụ - Tỉnh Quảng Nam

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

77

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

78

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

79

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

80

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

81

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

82

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

83

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

84

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

85

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

86

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

87

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

88

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

89

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

90

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

91

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

92

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

93

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Quảng Nam

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

94

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

95

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS

Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

96

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

97

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

98

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS

Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

99

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

100

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

101

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

102

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

103

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

104

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

105

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện; Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

106

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Quảng Nam

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

107

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Quảng Nam; Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Quảng Nam

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

108

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Quảng Nam; Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Quảng Nam

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

109

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

110

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Phòng Tư Pháp; Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

111

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

112

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Phòng Tư Pháp; Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

113

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

114

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

115

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

116

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

117

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Phòng Tư Pháp; Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

118

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

119

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Phòng Tư Pháp; Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

120

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Phòng Tư Pháp; Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

121

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Phòng Tư Pháp; Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

122

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Phòng Tư Pháp; Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

123

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

124

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Sở Tư pháp - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

125

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

Phòng Văn hóa thông tin -Tỉnh Quảng Nam

Karaoke, Vũ trường

126

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

Phòng Văn hóa thông tin -Tỉnh Quảng Nam

Karaoke, Vũ trường

127

Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện)

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn -Tỉnh Quảng Nam; Phòng Kinh tế -Tỉnh Quảng Nam

Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

128

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện

Lâm nghiệp

129

Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu

Hạt kiểm lâm Huyện; Chi cục Kiểm lâm; UBND tỉnh Quảng Nam

Lâm nghiệp

130

Xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục Hải quan

Chi cục Hải quan

Lâm nghiệp

131

Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp huyện)

Hạt kiểm lâm Huyện

Lâm nghiệp

132

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.

Lao động

133

Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

Phòng Văn hóa - Thông tin -Tỉnh Quảng Nam

Lữ hành

134

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Lưu thông hàng hóa trong nước

135

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Lưu thông hàng hóa trong nước

136

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Lưu thông hàng hóa trong nước

137

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Lưu thông hàng hóa trong nước

138

Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Lưu thông hàng hóa trong nước

139

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

Phòng Kinh tế; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Kinh tế; Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Lưu thông hàng hóa trong nước

140

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Phòng Kinh tế; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Kinh tế; Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Lưu thông hàng hóa trong nước

141

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Phòng Kinh tế; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Kinh tế; Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Lưu thông hàng hóa trong nước

142

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Phòng Kinh tế; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Kinh tế; Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Lưu thông hàng hóa trong nước

143

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Môi trường

144

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện;  Ủy ban nhân dân cấp xã

Người có công

145

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp xã

Người có công

146

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Người có công

147

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Ủy ban nhân dân cấp xã; Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam

Người có công

148

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp xã

Người có công

149

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp xã

Người có công

150

Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Người có công

151

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp xã; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập; Cơ sở giáo dục phổ thông

Người có công

152

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Người có công

153

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Người có công

154

Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Người có công

155

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Sở Y tế -Tỉnh Quảng Nam; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh

Người có công

156

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Người có công

157

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Người có công

158

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Bộ Giao thông vận tải; Sở Nội vụ - Tỉnh Quảng Nam; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Các cơ quan, tổ chức liên quan; Công an huyện; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Công an Xã; Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.; Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.

Người có công

159

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp xã

Người có công

160

Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Người có công

161

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Bộ Công an; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Bộ Quốc phòng

Người có công

162

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Bộ Quốc phòng; Sở Y tế -Tỉnh Quảng Nam; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Người có công

163

Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Bộ Công an; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Công an huyện; Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh; Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Bộ Quốc phòng

Người có công

164

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Người có công

165

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Sở Y tế -Tỉnh Quảng Nam; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh

Người có công

166

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Người có công

167

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

168

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

169

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

170

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

171

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện)

Phòng Tư Pháp

Phổ biến giáo dục pháp luật

172

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Phòng, chống tệ nạn xã hội

173

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Phòng, chống tệ nạn xã hội

174

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp xã

Phòng, chống tệ nạn xã hội

175

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước

Phòng, chống tham nhũng

176

thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Doanh nghiệp nhà nước; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước; Cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Phòng, chống tham nhũng

177

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước

Phòng, chống tham nhũng

178

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước

Phòng, chống tham nhũng

179

thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Doanh nghiệp nhà nước; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước; Cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Phòng, chống tham nhũng

180

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP)

Chi cục Chăn nuôi và Thú y -Tỉnh Quảng Nam; Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật -Tỉnh Quảng Nam; Chi cục Thủy sản -Tỉnh Quảng Nam; Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản -Tỉnh Quảng Nam

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

181

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Chi cục Chăn nuôi và Thú y -Tỉnh Quảng Nam; Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật -Tỉnh Quảng Nam; Chi cục Thủy sản -Tỉnh Quảng Nam; Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản -Tỉnh Quảng Nam

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

182

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Chi cục Chăn nuôi và Thú y -Tỉnh Quảng Nam; Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật -Tỉnh Quảng Nam; Chi cục Thủy sản -Tỉnh Quảng Nam; Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản -Tỉnh Quảng Nam

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

183

Thủ tục hành chính miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước áp dụng đối với các trường hợp Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tổng cục Thuế - Bộ tài chính

Quản lý công sản

184

Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Quản lý hoạt động xây dựng

185

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Quản lý hoạt động xây dựng

186

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Quản lý hoạt động xây dựng

187

Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Quản lý hoạt động xây dựng

188

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Quản lý hoạt động xây dựng

189

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP

Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Quản lý hoạt động xây dựng

190

Gia hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Quản lý hoạt động xây dựng

191

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

192

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

193

Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện)

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Tài nguyên nước

194

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

195

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

196

Đăng ký khi hợp tác xã chia

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

197

Đăng ký khi hợp tác xã tách

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

198

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Phòng Tài chính Kế hoạch

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

199

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

200

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

201

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

202

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

203

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

204

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Phòng Tài chính Kế hoạch

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

205

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

206

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

207

Đăng ký thành lập hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

208

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

209

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

210

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

211

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

212

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

213

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

214

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

215

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Phòng Nội vụ

Thi đua - khen thưởng

216

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Phòng Nội vụ

Thi đua - khen thưởng

217

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Phòng Nội vụ

Thi đua - khen thưởng

218

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Phòng Nội vụ

Thi đua - khen thưởng

219

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình

Phòng Nội vụ

Thi đua - khen thưởng

220

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Phòng Nội vụ

Thi đua - khen thưởng

221

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

Phòng Nội vụ

Thi đua - khen thưởng

222

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Phòng Nội vụ

Thi đua - khen thưởng

223

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Thủy lợi

224

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Thủy lợi

225

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Thủy lợi

226

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Thủy lợi

227

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp

Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy điện thuộc UBND cấp huyện

Thủy lợi

228

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Thủy sản

229

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Thủy sản

230

Công bố mở cảng cá loại 3

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Thủy sản

231

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Tiền lương

232

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Tiền lương

233

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Tiền lương

234

thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tiếp công dân

235

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Phòng Nội vụ

Tổ chức - Biên chế

236

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Nội vụ - Tỉnh Quảng Nam

Tổ chức - Biên chế

237

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Phòng Nội vụ

Tổ chức - Biên chế

238

Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Phòng Nội vụ

Tổ chức - Biên chế

239

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

Phòng Nội vụ

Tổ chức phi chính phủ

240

Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội

Phòng Nội vụ

Tổ chức phi chính phủ

241

Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện

Phòng Nội vụ

Tổ chức phi chính phủ

242

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp huyện

Phòng nội vụ

Tổ chức phi chính phủ

243

Thủ tục hội tự giải thể

Phòng Nội vụ

Tổ chức phi chính phủ

244

Thủ tục đổi tên hội

Phòng Nội vụ

Tổ chức phi chính phủ

245

Thủ tục thành lập hội cấp huyện

Phòng Nội vụ

Tổ chức phi chính phủ

246

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

Phòng nội vụ

Tổ chức phi chính phủ

247

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Phòng Nội vụ

Tôn giáo Chính phủ

248

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

Phòng Nội vụ

Tôn giáo Chính phủ

249

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

Phòng Nội vụ

Tôn giáo Chính phủ

250

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Phòng Nội vụ

Tôn giáo Chính phủ

251

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Phòng Nội vụ

Tôn giáo Chính phủ

252

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Phòng Nội vụ

Tôn giáo Chính phủ

253

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Phòng Nội vụ; Phòng Nội vụ

Tôn giáo Chính phủ

254

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Phòng Nội vụ; Phòng Nội vụ

Tôn giáo Chính phủ

255

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Công an Tỉnh; Công an huyện; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Công an Xã

Trẻ em

256

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Cơ sở trợ giúp xã hội; Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã

Trẻ em

257

Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Phòng Văn hóa và Thông tin

Văn hóa cơ sở

258

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Văn hóa cơ sở

259

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Văn hóa cơ sở

260

Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

Phòng Văn hóa - Thông tin -Tỉnh Quảng Nam

Văn hóa cơ sở

261

Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

Phòng Văn hóa - Thông tin -Tỉnh Quảng Nam

Văn hóa cơ sở

262

Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

Phòng Văn hóa - Thông tin -Tỉnh Quảng Nam

Văn hóa cơ sở

263

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Văn hóa cơ sở

264

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Văn hóa cơ sở

265

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Việc làm

266

Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã

Việc làm

267

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã

Việc làm

268

Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Xử lý đơn thư

269

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Xuất Bản, In và Phát hành

270

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Xuất Bản, In và Phát hành


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

STT

Tên Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

1

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

2

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

3

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.; Cơ sở trợ giúp xã hội; Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Bảo trợ xã hội

4

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Bảo trợ xã hội

5

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Cơ sở trợ giúp xã hội

Bảo trợ xã hội

6

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Cơ sở trợ giúp xã hội

Bảo trợ xã hội

7

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

8

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Bảo trợ xã hội

9

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Bảo trợ xã hội

10

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp xã

Bảo trợ xã hội

11

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã

Bảo trợ xã hội

12

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Ủy ban nhân dân cấp xã

Bảo trợ xã hội

13

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Bảo trợ xã hội

14

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

Ủy ban nhân dân cấp xã

Bảo trợ xã hội

15

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

Ủy ban nhân dân cấp xã

Bảo trợ xã hội

16

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban nhân dân cấp xã

Bảo trợ xã hội

17

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)

Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp xã, đang khai

Bồi thường nhà nước

18

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Bộ Công an; Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng; Phòng Tài nguyên Môi trường; Bộ Quốc phòng

Chính sách Thuế

19

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc

Chứng thực

20

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Cơ quan đại diện có thẩm quyền; Tổ chức hành nghề công chứng; Phòng Tư Pháp

Chứng thực

21

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Tổ chức hành nghề công chứng; Phòng Tư Pháp

Chứng thực

22

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Phòng Tư Pháp

Chứng thực

23

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Phòng Tư Pháp

Chứng thực

24

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Phòng Tư Pháp

Chứng thực

25

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Chứng thực

26

Thủ tục chứng thực di chúc

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Chứng thực

27

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Chứng thực

28

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Chứng thực

29

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Chứng thực

30

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Ban Dân tộc tỉnh -Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Ban Dân tộc tỉnh -Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Công tác dân tộc

31

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Ban Dân tộc tỉnh -Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Ban Dân tộc tỉnh -Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Công tác dân tộc

32

Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.

Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

Dân số

33

Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã)

Ủy ban nhân dân cấp xã

Đất đai

34

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Ủy ban nhân dân cấp xã; Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Đường thủy nội địa

35

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Ủy ban nhân dân cấp xã; Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Đường thủy nội địa

36

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Quảng Nam

Đường thủy nội địa

37

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Ủy ban nhân dân cấp xã; Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Đường thủy nội địa

38

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Ủy ban nhân dân cấp xã; Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Đường thủy nội địa

39

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

Ủy ban nhân dân cấp xã; Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Đường thủy nội địa

40

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Ủy ban nhân dân cấp xã; Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Đường thủy nội địa

41

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Ủy ban nhân dân cấp xã; Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Đường thủy nội địa

42

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã

Giải quyết khiếu nại

43

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Giải quyết tố cáo

44

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Ủy ban nhân dân cấp xã

Giáo dục Mầm non

45

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện; Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

46

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Ủy ban nhân dân cấp xã; Phòng Giáo dục & Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

47

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Ủy ban nhân dân cấp xã; Phòng Giáo dục & Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

48

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Ủy ban nhân dân cấp xã; Phòng Giáo dục & Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

49

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Ủy ban nhân dân cấp xã

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

50

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Sở Tư pháp - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

51

Thủ tục đăng ký khai sinh

Ủy ban nhân dân xã

Hộ tịch

52

Thủ tục đăng ký kết hôn

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

53

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

54

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

55

Thủ tục đăng ký khai tử

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

56

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

57

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

58

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

59

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

60

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

61

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

62

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

63

Thủ tục đăng ký giám hộ

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

64

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

65

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch

Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

66

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

67

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

68

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

69

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

70

Đăng ký lại khai tử

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

71

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Ủy ban nhân dân cấp xã

Khoa học, Công nghệ và Môi trường

72

Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Người có công

73

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp xã; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập; Cơ sở giáo dục phổ thông

Người có công

74

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Người có công

75

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Người có công

76

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Người có công

77

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Sở Y tế -Tỉnh Quảng Nam; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh

Người có công

78

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Người có công

79

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Người có công

80

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Bộ Giao thông vận tải; Sở Nội vụ - Tỉnh Quảng Nam; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Các cơ quan, tổ chức liên quan; Công an huyện; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Công an Xã; Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.; Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.

Người có công

81

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp xã

Người có công

82

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Các cơ quan, tổ chức liên quan; Sở Nội vụ - Tỉnh Quảng Nam; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; UBND tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp xã

Người có công

83

Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Người có công

84

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Bộ Công an; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Bộ Quốc phòng

Người có công

85

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Bộ Quốc phòng; Sở Y tế -Tỉnh Quảng Nam; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Người có công

86

Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Bộ Công an; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Công an huyện; Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh; Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Bộ Quốc phòng

Người có công

87

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Người có công

88

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Sở Y tế -Tỉnh Quảng Nam; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh

Người có công

89

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Người có công

90

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp xã

Người có công

91

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Các cơ quan, tổ chức liên quan; Sở Nội vụ - Tỉnh Quảng Nam; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; UBND tỉnh Quảng Nam

Người có công

92

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Ủy ban nhân dân cấp xã; Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam

Người có công

93

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp xã

Người có công

94

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp xã

Người có công

95

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp xã

Người có công

96

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Người có công

97

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Nuôi con nuôi

98

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Nuôi con nuôi

99

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Nuôi con nuôi

100

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phổ biến giáo dục pháp luật

101

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phổ biến giáo dục pháp luật

102

Thủ tục công nhận hòa giải viên

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phổ biến giáo dục pháp luật

103

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phổ biến giáo dục pháp luật

104

Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã)

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phổ biến giáo dục pháp luật

105

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phổ biến giáo dục pháp luật

106

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp xã

Phòng, chống tệ nạn xã hội

107

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phòng, chống tệ nạn xã hội

108

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phòng, chống tệ nạn xã hội

109

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước

Phòng, chống tham nhũng

110

thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Doanh nghiệp nhà nước; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước; Cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Phòng, chống tham nhũng

111

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước

Phòng, chống tham nhũng

112

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước

Phòng, chống tham nhũng

113

thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Doanh nghiệp nhà nước; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước; Cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Phòng, chống tham nhũng

114

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phòng, chống thiên tai

115

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phòng, chống thiên tai

116

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phòng, chống thiên tai

117

Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác

118

Thông báo thành lập tổ hợp tác

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác

119

Thông báo thay đổi tổ hợp tác

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác

120

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Ủy ban nhân dân các cấp

Thể dục thể thao

121

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Thi đua - khen thưởng

122

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Thi đua - khen thưởng

123

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Thi đua - khen thưởng

124

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Thi đua - khen thưởng

125

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Thi đua - khen thưởng

126

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thủy lợi

127

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thủy lợi

128

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thủy lợi

129

thủ tục tiếp công dân tại cấp xã

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Tiếp công dân

130

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Phòng Nội vụ

Tổ chức - Biên chế

131

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Tôn giáo Chính phủ

132

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Tôn giáo Chính phủ

133

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Tôn giáo Chính phủ

134

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Tôn giáo Chính phủ

135

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Tôn giáo Chính phủ

136

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Tôn giáo Chính phủ

137

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

Ủy ban nhân dân cấp xã

Tôn giáo Chính phủ

138

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Tôn giáo Chính phủ

139

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Tôn giáo Chính phủ

140

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Tôn giáo Chính phủ

141

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Công an Tỉnh; Công an huyện; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Công an Xã

Trẻ em

142

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Cơ sở trợ giúp xã hội; Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã

Trẻ em

143

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Công an Xã; Ủy ban nhân dân cấp xã; Công an huyện

Trẻ em

144

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

Ủy ban nhân dân cấp xã

Trẻ em

145

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

Ủy ban nhân dân cấp xã

Trẻ em

146

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Ủy ban nhân dân cấp xã; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Trẻ em

147

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Ủy ban nhân dân cấp xã

Trồng trọt

148

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Văn hóa cơ sở

149

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Văn hóa cơ sở

150

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Văn hóa cơ sở

151

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Việc làm

152

Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã

Việc làm

153

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã

Việc làm

154

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn; Ủy ban nhân dân cấp xã

Xử lý đơn thư


BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)