Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 225 items in 12 pages
03/TB-UBND 13/01/2022 Nhu cầu hợp đồng lao động tại vị trí việc làm giáo viên năm học 2021-2022
9477/KH-UBND 30/12/2021 Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
28/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết về nhiệm vụ và giải phát phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
29/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu cho ngân sách xã, thị trấn theo ủy quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh và phương án phân bổ chi thường xuyên ...
30/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 về phân bổ dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022;
31/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 về Kế hoạch đầu tư công 2022
32/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 về bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021, phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Bồi thường, hỗ trợ, tái định ...
33/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn huyện
34NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 về về thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiên Phước giai đoạn đến năm 2030;
35/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp năm 2022 của HĐND huyện khóa XII;
36/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 về Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
1156/TB-BQL 29/11/2021 Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
27/NQ-HĐND 19/11/2021 Nghị quyết kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Tiên Phước khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
26/NQ-HĐND 19/11/2021 Nghị quyết quyết định bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021, phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C
Số:7587/KH-UB 26/10/2021 Kế hoạch Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức (đợt 2 năm 2021)
19/NQ-HĐND 24/07/2021 Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân huyện Tiên Phước khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
20/NQ-HĐND 24/07/2021 Thông qua Đề án chuyển đổi hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông trên địa bàn huyện Tiên Phước giai đoạn 2021-2023
21/NQ-HĐND 24/07/2021 Phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
22/NQ-HĐND 24/07/2021 Về việc bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh 06 tháng cuối năm 2021
23/NQ-HĐND 24/07/2021 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Phước năm 2022

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)