Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phụ nữ Tiên Phước với cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch

Ngày đăng: 7:44 | 26/06 Lượt xem: 87

Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực, tạo điều kiện để phụ nữ phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình và gắn kết các thành viên trong gia đình, cùng nhau xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện bình đẳng giới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt góp phần vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Để triển khai Cuộc vận động có hiệu quả, rộng khắp, thu hút sự tham gia của hội viên phụ nữ, cộng đồng và sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đã xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa 8 tiêu chí của cuộc vận động và đưa vào giao ước thi đua để chỉ đạo cơ sở thực hiện. Trong hơn một năm qua, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở triển khai nhiều hình thức, cách làm phù hợp, đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho HVPN.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tạo nhận thức cho HVPN.

Công tác tuyên truyền được Hội xã định là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện cuộc vận động, để hội viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền với các hình thức đa dạng, linh hoạt trong các hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương như: thay đổi toàn bộ nội dung 8 tiêu chí mới trên các bia tường, pano tuyên truyền, bảng tiêu chí tại 108 nhà sinh hoạt cộng đồng; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh địa phương, trong sinh hoạt định kỳ tại chi, tổ hội; viết tin, bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của huyện, bản tin Tiên Phước; tổ chức các Hội thi tuyên truyền Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch gắn với xây dựng Nông thôn mới dưới hình thức sân khấu hóa thông qua các tiểu phẩm dân ca, kịch, hò vè; thi rung chuông vàng, tổ chức hái hoa dân chủ trong sinh hoạt truyền thống 8/3, 20/10… cho 17.216 lượt HVPN tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi gia đình hội viên.

- Xuất phát từ thực tiễn, để cụ thể hóa các tiêu chí, lựa chọn các nội dung ưu tiên gắn với huy động các nguồn lực để triển khai có hiệu quả cuộc vận động

Để cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch gắn kết với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa huyện được thực hiện có hiệu quả, Hội xác định được các vấn đề cần tập trung ưu tiên trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, từ đó huy động, khai thác mọi nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình; cụ thể hóa nội dung các tiêu chí bằng các mô hình, công trình, phần việc gắn với các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hội đã đăng ký phần việc xây dựng NTM với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, đề xuất việc làm của Hội, sự hỗ trợ của các ngành và kể cả kinh phí thực hiện. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn đã phối hợp với Hội để triển khai thực hiện các tiêu chí.

Tiêu chí không đói nghèo là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng gia đình 5 không 3 sạch và xây dựng nông thôn mới, với đặc thù của một huyện miền núi, có đặc trưng thế mạnh về phát triển kinh tế vườn, nên Hội đã tập trung tuyên truyền HVPN phát triển kinh tế vườn gắn với phát triển du lịch sinh thái, tập trung các nguồn lực để giúp phụ nữ thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình. Thông qua dịch vụ ủy thác, tín chấp với các ngân hàng cùng cấp, với số vốn vay trên 160 tỷ đồng; huy động nội lực trong cán bộ HVPN như góp vốn quay vòng có 331 tổ, với 4291 thành viên với số tiền 3.627.300.000 đồng; nuôi heo đất có 3.904 thành viên tham gia với số tiền trên 1 tỷ, Hội đã giúp cho 4.945 hội viên phụ nữ vay vốn, mượn vốn để phát triển sản xuất; tổ chức 22 lớp tập huấn, đào tạo nghề (kỹ thuật trồng nấm, may công nghiệp, chế biến món ăn, trồng cây có múi, cây sa nhân, cây đậu phộng, cây nếp cái, đan mây tre, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh). Trong năm, Hội đã giúp cho 66 hộ phụ nữ thoát nghèo, duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế (chăn nuôi, trồng các loại cây ăn quả, du lịch sinh thái…). Ngoài các hoạt động thường xuyên giúp hội viên thoát nghèo, Hội còn vận dụng linh hoạt các hoạt động của các chương trình dự án tại địa phương (tài chính vi mô, dự án habitat) để hỗ trợ hộ gia đình thực hiện đạt các tiêu chí, trong năm 2018 và đầu năm 2019 đã xây dựng mới 20 ngôi nhà, sửa chữa 21 nhà, xây dựng 11 công trình vệ sinh cho hộ HVPN nghèo, khó khăn với kinh phí trên 1,5 tỷ đồng

Xuất phát từ thực tiễn của địa phương, Hội đã ưu tiên tập trung thực hiện các tiêu chí 3 sạch bằng nhiều hình thức như tổ chức tập huấn, tuyên truyền về chủ đề an toàn thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường; tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con, phòng chống bạo lực và tệ nạn xã hội từ gia đình, tuyên truyền phụ nữ sắp xếp nhà cửa gọn gàng, sạch đẹp, tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững, tập trung tuyên truyền hội viên và cộng đồng hạn chế sử dụng túi ni lông, phân loại rác thải tại nguồn...; thành lập 7 tổ tự quản về bảo vệ môi trường; vận động xây dựng hố rác tại gia. Hướng dẫn HVPN chỉnh trang vườn, tường rào, cổng ngõ, trồng các loại cây ăn quả, cây có giá trị kinh tế cao theo Đề án 02 của huyện, đến nay đã được hỗ trợ với tổng kinh phí là: 1.489.310.000 đồng; trong đó hỗ trợ 310 triệu đồng cho các hộ tham gia mô hình nhà sạch vườn đẹp. Đặc biệt, tiêu chí sạch từ đường ra cánh đồng gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, như phát động trồng hoa, trồng cây xanh vào khu dân cư. Đến nay, 15/15 xã, thị trấn có đường hoa, trồng cây xanh với tổng chiều dài gần 15,5 km trên các trục đường chính của xã và đường vào khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Để xóa các điểm tập kết rác thải dọc các tuyến đường chính, Hội vận động chị em dọn, trung chuyển về nơi tập kết, đồng thời vận động nhân dân trồng hoa thay vào đó để mọi người không còn bỏ rác nữa. Mặc dù vị thế, trục đường không phù hợp để trồng hoa về lâu dài nhưng đó là cách xóa tụ điểm rác thải nhanh nhất. Triển khai xây dựng mô hình điểm “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch kiểu mẫu xây dựng nông thôn mới” tại thôn 2 – xã Tiên Lộc; đến nay đã tổ chức ra mắt “Chi hội 5 không 3 sạch kiểu mẫu xây dựng Nông thôn mới” tại 5 xã (Tiên Ngọc, Tiên Lãnh,  Tiên Mỹ, Tiên Cảnh, Tiên Hiệp). Ra mắt 2 mô hình Tổ Phụ nữ xách giỏ đi chợ, bảo vệ môi trường tại Tiên Cảnh và Tiên Mỹ.

- Xây dựng các mô hình Nhà sạch vườn đẹp, góp phần thực hiện mô hình gia đình 5 không 3 sạch và xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động Mô hình là điểm rõ nét trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” mà cụ thể là “nhà sạch vườn đẹp”. Đến nay, có 23 mô hình với 411 thành viên đang hoạt động. Các mô hình duy trì sinh hoạt định kỳ hằng tháng, 2 tháng/lần hoặc quý/lần theo hình thức luân phiên đến từng hộ gia đình để sinh hoạt các chuyên đề, tham quan cách sắp xếp, bày trí trong nhà và khu vườn xung quanh của từng thành viên để cùng nhau góp ý, chia sẻ kinh nghiệm; mặt khác, còn tham gia ngày công lao động hỗ trợ thành viên đó chỉnh trang vườn nhà tốt hơn, theo đúng tiêu chí nhà sạch, vườn đẹp. Tổ chức tham quan, giao lưu hoạt động trên địa bàn huyện nhằm chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, cách thức hoạt động góp phần nâng cao chất lượng hoạt động mô hình. Đây là một cách tổ chức sinh hoạt đổi mới, hiệu quả và mang tính đoàn kết tương trợ giúp đỡ của các thành viên trong nhóm. Hội HLPN huyện đã cùng với các địa phương lồng ghép nhiều nguồn vốn để hỗ trợ các thành viên có kinh phí hoạt động. Ngoài ra, còn đóng góp quỹ hằng tháng từ 50.000 đồng trở lên để duy trì sinh hoạt và có 17/22 nhóm tiết kiệm bằng hình thức góp vốn quay vòng, mỗi tháng 100 - 300 nghìn đồng để giúp nhau phát triển kinh tế.

Trong năm, Hội đề xuất chính sách ưu tiên cho hoạt động mô hình giai đoạn 2017-2025 cho các mô hình nhà sạch vườn đẹp và đã được UBND huyện thống nhất chỉ đạo UBND xã ưu tiên hỗ trợ cho thành viên các mô hình thực hiện chỉnh trang vườn từ nguồn kinh phí đề án 548 và kinh phí xây dựng khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay hỗ trợ 310 triệu đồng cho các hộ tham gia mô hình nhà sạch vườn đẹp.

Có thể nói, với những kết quả đạt được trong thực hiện CVÐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đã góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ nữ đối với gia đình, với cộng đồng, xã hội, cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện, hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; từ thực tiễn tổ chức các nội dung của CVĐ đã xuất hiện nhiều điển hình, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên địa bàn huyện như mô hình “Nhà sạch vườn đẹp”, mô hình “2T (tận dụng và tiết kiệm)”, “Tổ Phụ nữ tự quản”, CLB: “5 không 3 sạch”, “Dâu hiền tộc họ”, “giáo dục đời sống”… Với những việc làm của hội, trong năm 2018 tập thể Hội LHPN huyện được UBND huyện đề xuất UBND tỉnh khen thưởng 3 năm chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2018.

Tuy nhiên, Cuộc vận động xây dựng 5 không 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện vẫn còn những khó khăn nhất định, đó là:

Tỷ lệ HVPN tham gia các buổi sinh hoạt chưa cao; vẫn còn một bộ phận người dân, HVPN còn tư tưởng trông chờ ỷ lại Nhà nước, chưa có ý tự giác, tự lực thực hiện nên việc hỗ trợ giúp đỡ gặp nhiều khó khăn, nhất là trong tiêu chí giảm nghèo. Tệ nạn ma túy phát sinh làm ảnh hưởng đến việc xây dựng gia đình 5 không 3 sạch. Các điển hình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động chưa nhiều; việc nhân điển hình còn chậm.

Để cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch thực sự đi vào đời sống và đạt hiệu quả cao, cần tập trung vào những nội dung sau:

- Thứ nhất, tác động vào nhận thức là yếu tố quan trọng nhất, là yếu tố quyết định sự thành bại của cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

-  Thứ hai, sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các ban, ngành, sự vào cuộc của chính quyền địa phương để có sức lan tỏa trong toàn xã hội.

- Thứ ba, biết lồng ghép, huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ trong thực hiện từng tiêu chí, đặc biệt huy động từ nội lực của các mô hình tổ, nhóm để giúp hộ gia đình đạt 8 tiêu chí.

- Thứ tư, bám sát các tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, rà soát đánh giá sâu việc thực hiện từng tiêu chí, từ đó xác định các tiêu chí cần ưu tiên, tiêu chí cần tăng cường quan tâm, tổ chức tuyên truyền vận động, phát động phong trào thi đua bằng những hành động và việc làm cụ thể.

- Thứ năm, biết gắn kết các thành viên trong gia đình (vợ-chồng) để tuyên truyền, vận động cùng thực hiện và sự phối hợp giữa các ngành vì mục tiêu chung của địa phương là xây dựng Nông thôn mới.

- Thứ sáu, công tác sơ, tổng kết biểu dương khen thưởng các điển hình tiêu biểu là việc làm quan trọng góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, HVPN tại địa phương.

Có thể khẳng định rằng cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn hiện nay, khẳng định vai trò, trách nhiệm của phụ nữ và tổ chức Hội trong tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ nữ đối với gia đình, với cộng đồng, xã hội, làm cho hội viên phụ nữ thêm tin tưởng, gắn bó với tổ chức Hội, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Diệu - HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

Nguồn tin: Bản Tin Tuyên giáo

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)