Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Ngày đăng: 16:47 | 28/05 Lượt xem: 118

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ IX (nhiệm kỳ 2014-2019), 5 năm qua trong điều kiện chung kinh tế - xã hội của huyện còn gặp nhiều khó khăn, tác động ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh,… song, được sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, hỗ trợ của các cấp chính quyền, chung tay đoàn kết đồng lòng của Mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã đặt ra trong nhiệm kỳ. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh từ huyện đến cơ sở,…

Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy khối đại đoàn kết

Nhiệm kỳ qua công tác thông tin, tuyên truyền được xem là khâu đột phá quan trọng trong tập hợp và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhất là tuyên truyền trực tiếp ở khu dân cư. Chuyên mục “Đại đoàn kết” trên sóng truyền thanh và các phương tiện thông tin khác đã cung cấp đầy đủ và kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Việc thực hiện Chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị được lan tỏa rộng khắp đã tạo ra các phong trào thi đua yêu nước, nhiều tấm gương tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trở thành nề nếp của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hằng năm với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thu hút đông đảo các thành phần trong khu dân cư tham gia không phân biệt lương – giáo. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian mang bản sắc văn hóa dân tộc được tái hiện đậm đà tình làng, nghĩa xóm góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày một đi vào thực chất.

Các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả được đẩy mạnh

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được tiến hành thường xuyên, rộng khắp đến mọi gia đình, tộc họ trở thành phong trào thi đua thiết thực, hữu ích nhằm nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho mọi thành viên trong cộng đồng. Hằng năm có trên 75% KDC, 90% hộ gia đình được công nhận văn hóa. Phong trào xây dựng tộc họ văn hóa ngày càng được chú trọng, đến nay toàn huyện có 68/76 tộc đạt tộc văn hóa (tỉ lệ 89,47%).

 Về phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được tổ chức thực hiện khá đồng bộ từ huyện đến cơ sở, được sự ủng hộ, tham gia của toàn xã hội. Đến nay, toàn huyện có 21 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân và tiếp tục có chiều hướng phát triển tốt. Ngoài ra, UBMT các cấp phối hợp với các ngành liên quan tổ chức trên 500 lớp tập huấn, đào tạo nghề, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; tư vấn giới thiệu việc làm xuất khẩu lao động; tranh thủ các nguồn hỗ trợ, tạo điều kiện tín chấp với số tiền trên 100 tỷ đồng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân vay vốn làm ăn kinh doanh, phát triển kinh tế nâng cao đời sống. Về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 03 xã đạt chuẩn giai đoạn 1 tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiếp tục lộ trình xây dựng nông thôn mới năm 2019 với 2 xã Tiên Thọ, Tiên Châu; năm 2020 với 08 xã; năm 2022 là 03 xã và thị trấn Tiên Kỳ đạt chuẩn văn minh đô thị.

05 năm qua, đã vận động được 3,3 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ từ cấp trên xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 150 hộ nghèo với số tiền 2,9 tỷ đồng, ngoài ra còn hỗ trợ nhân dân khám chữa bệnh, phương tiện sản xuất, giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững với số tiền 150 triệu đồng. Đặc biệt là giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2018 vượt chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy đề ra hàng năm, bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,44%/năm, hộ cận nghèo 2,23%/năm. Đến nay, toàn huyện có 61.600 người có tham gia BHYT, bao phủ khoảng 85% dân số.

Công tác khuyến học, khuyến tài được Mặt trận các cấp chú trọng, hằng năm có gần 9000 gia đình học tập, trên 50 dòng họ học tập, gần 70 cộng đồng học tập, 30 đơn vị học tập. Nhiều mô hình khuyến học điển hình được triển khai đem lại hiệu quả cao như: Quỹ giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng, thùng tiết kiệm khuyến học, heo đất khuyến học, cà phê khuyến học, văn nghệ khuyến học…. Tổng số học bổng, khen thưởng khoảng  9.610 suất trị giá 1.245.930.000 đồng, đã kịp thời động viên học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Công tác đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, tương thân tương ái,…luôn được được Mặt trận chú trọng hướng tới các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam, đã vận động xây dựng, sửa chữa 3 nhà tình nghĩa, tặng hơn 200 sổ tiết kiệm,… Ngoài ra, Mặt trận còn vận động toàn dân, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ, giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt, mưa bão, tai nạn với số tiền gần 200 triệu đồng và tết người nghèo trên 500 triệu đồng.

Công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, an toàn giao thông được thực hiện thường xuyên, rộng khắp. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được UBMT các cấp phối hợp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, góp phần ổn định an ninh - chính trị tại địa phương, TTATXH được đảm bảo,… không có điểm nóng xảy ra trên địa bàn.

Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trong các tầng lớp nhân dân về việc mua sắm và sử dụng hàng hóa do Việt Nam sản xuất; chuyển tải các tài liệu hướng dẫn về phân biệt, loại bỏ các mặt hàng kém chất lượng, hàng giả, nhái, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nâng cao sự nhận biết và ưu tiên lựa chọn hàng hóa tiêu dùng đảm bảo, an toàn cho người dân.

Giáo dục pháp luật, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và phản biện xã hội có nhiều khởi sắc   

Mặt trận và các tổ chức thành viên phối hợp triển khai các văn bản liên quan như: Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Tố tụng hành chính, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Giao thông đường bộ, Hiến pháp (sửa đổi), Luật Đất đai, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Biển Việt Nam, Luật Hộ tịch, Luật Hôn nhân và gia đình,…đến nhân dân bằng nhiều hình thức, như tuyên truyền trực tiếp ở khu dân cư, sân khấu hóa, hội thi,…đã nâng cao được ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Với trách nhiệm Mặt trận là nơi tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, không phân biệt thành phần, dân tộc, tôn giáo đã tham gia tích cực, có trách nhiệm trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo đúng luật định. Chủ trì, phối hợp với HĐND, UBND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đúng quy định, chất lượng, nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới, nâng cao.

Hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền  theo Quyết định số 218- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị bước đầu được triển khai thực hiện với nhiều hình thức như góp ý thông qua hòm thư, ban tư vấn, tổ chức các buổi hội nghị góp ý, đối thoại trực tiếp , hằng năm đã tổ chức góp ý đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy và các cơ quan liên quan theo quy định, tổ chức hàng trăm diễn đàn góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, lực lượng công an nhân dân và hoạt động của chính quyền cùng cấp, tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân về các nội dung liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân, qua đó đã kịp thời điều chỉnh những bất cập vướng mắc và giải quyết được những vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Thực hiện Quyết định số 217- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”,  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã chủ động phối hợp tham mưu cho các cấp ủy đảng lãnh đạo; đồng thời, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả. Tổ chức phản biện 11 nội dung, đề án, kế hoạch trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa-xã hội liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân.

Song bên cạnh đó, 5 năm qua còn những hạn chế, là: Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân chưa cao; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” một số nội dung thực hiện chưa đạt yêu cầu; Quy chế phối hợp công tác giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên, với các ngành và chính quyền chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

Trong nhiệm kỳ đến (nhiệm kỳ 2019 - 2024) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đó là tiếp tục vận động khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội  lần thứ XVI Đảng bộ huyện. Đến năm 2022 đạt chuẩn huyện nông thôn mới, huyện anh hùng trong thời kỳ đổi mới giai đoạn 2020-2025. MTTQVN từ huyện đến cơ sở cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, sau:

 1- Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đổi mới cách tập hợp quần chúng nhân dân, phối hợp tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến với mọi người dân. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần ổn định chính trị, đảm bảo TTATXH trên địa bàn.

2- Phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung mọi nguồn lực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các đề án phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, đoàn viên.

3- Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, phản biện xã hội, thật sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đấu tranh làm thất bại âm mưu “DBHB” của các thế lực thù địch, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

4- Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi các thành phần, dân tộc, tôn giáo. Phát huy dân chủ ở cơ sở, gần gũi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của mọi người dân, kịp thời phản ánh với Đảng, Chính quyền.

5- Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, hướng về cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, phát huy cách làm mới, sáng tạo. Cán bộ Mặt trận phải là người có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín trong cộng đồng. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp.

Tác giả: Nguyễn Chính

Nguồn tin: UVTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTQVN huyện

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)