Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Ngày đăng: 7:38 | 17/12 Lượt xem: 251

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, trong 3 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên tích cực triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số 347-CV/HU ngày 27/2/2017 triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chỉ đạo cơ sở tham mưu cấp ủy về triển khai thực hiện cuộc vận động tại địa phương; ban hành hơn 10 văn bản hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động. Chọn xã Tiên Châu làm điểm về xây dựng nông thôn mới và thị trấn Tiên Kỳ xây dựng đô thị văn minh, đồng thời chỉ đạo mỗi xã, thị trấn chọn 01 đến 02 khu dân cư xây dựng KDC nông thôn mới kiểu mẫu. Hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp xã trên địa bàn huyện. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện hỗ trợ xây dựng nhà ở, giúp phát triển sản xuất cho các hộ nghèo tại điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cấp huyện và các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2; vận động nhân dân tích cực tham gia hiến đất, hiến cây, góp công cùng với địa phương xây dựng các công trình giao thông, công trình văn hóa cơ bản.

          Ký kết Chương trình phối hợp với UBND huyện về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện. Xây dựng Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, hiệp thương, phân công nhiệm vụ tham gia thực hiện Cuộc vận động, đánh giá kết quả thực hiện hằng năm. Hướng dẫn, chỉ đạo 15 xã thị trấn căn cứ tình hình thực tế tổ chức ký kết với UBND các xã, thị trấn, hiệp thương, phân công nhiệm vụ với các tổ chức liên quan cùng tham gia thực hiện cuộc vận động.

Công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn được chú trọng. Mặt trận huyện mở chuyên mục “Đại đoàn kết” trên sóng đài huyện để tuyên truyền, Huyện đoàn mở chuyên mục Tuổi trẻ Tiên Phước chung tay xây dựng NTM trên trang Web tuoitretienphuoc; tổ chức Hội thi “Tiên Phước - tình yêu của tôi” lồng ghép với thi Rung chuông vàng và tìm hiểu kiến thức về nông thôn mới, Đề án 548. Mặt trận cơ sở tuyên truyền nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến 108 khu dân cư, hơn 159 buổi với gần 6.000 lượt người tham gia. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận huyện phối hợp với Mặt trận cơ sở trực tiếp mở 08 lớp tập huấn cho cán bộ Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư, tổ đoàn kết về nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, có 210 người tham dự.

Các đoàn thể đã tích cực vận động hưởng ứng phong trào thi đua, xây dựng các mô hình, điển hình như:

Hội Nông dân huyện: Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có 1.022 hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp; xây dựng 45 mô hình, 5 câu lạc bộ trồng tiêu, 15 mô hình nuôi gà; 1.650 hộ đăng ký chỉnh trang vườn, tường rào, cổng ngõ.

Hội Cựu chiến binh huyện: triển khai xây dựng mỗi chi hội một mô hình thực hiện cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông mới, đô thị văn minh”. Kết quả đăng ký: về mô hình giúp nhau phát triển kinh tế 47 hộ; mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững 16 hộ, mô hình bảo đảm về ANTT tại 29 khu dân cư, mô hình cảm hóa giáo dục người vi phạm pháp luật, tệ nạn ma túy với 16 đối tượng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: duy trì 22 mô hình Nhà sạch vườn đẹp có 393 hộ tham gia, tranh thủ các chương trình, dự án xóa nhà tạm, xây dựng công trình vệ sinh cho 34 hộ nghèo với số tiền trên 850 triệu đồng, trao phương tiện sinh kế cho 54 hộ phụ nữ nghèo trị giá 185,5 triệu đồng.

Đoàn thanh niên huyện: xây dựng 75 mô hình thanh niên phát triển kinh tế; 03 hợp tác xã thanh niên; 5 câu lạc bộ phát triển kinh tế có hiệu quả; phát động phong trào“thanh niên xung kích tình nguyện xây dựng nông thôn mới”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, quản lý tốt tuyến đường thanh niên tự quản “xanh - sạch - đẹp - văn minh”…; trồng trên 1.000 cây xanh; gặp gỡ, giao lưu giữa lãnh đạo huyện với 35 thanh niên nghiện ma túy bằng cách uống Methadone, trao đổi tâm tư, nguyện vọng, khảo sát nhu cầu việc làm, qua đó đã tham mưu hỗ trợ cho 2 thanh niên vay 20 triệu đồng/người để phát triển kinh tế.

Mặt trận huyện và cơ sở đã có nhiều việc làm thiết thực, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí. Điển hình như: Tập trung vận động quỹ vì người nghèo 2 cấp (huyện và cơ sở) được 2,2 tỷ đồng. Từ quỹ Vì người nghèo của huyện và cơ sở, cùng với hỗ trợ của tỉnh, các nhà hảo tâm, Mặt trận huyện đã tổ chức sửa chữa, xây mới 47 nhà với số tiền 1,5 tỷ đồng; đề xuất Ban cứu trợ tỉnh hỗ trợ sửa chữa, xây mới 40 nhà, số tiền 1,225 tỷ đồng. Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Mặt trận vận động xây dựng được 2 nhà tình nghĩa trị giá 75.000.000 đồng đồng, sửa 01 nhà trị giá 20.000.000 đồng. Tổng số nhà được sửa chữa, xây mới từ các nguồn quỹ là 88 nhà, trị giá gần 2,8 tỷ đồng. Thực hiện Chương trình phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, đã tổ chức 01 lớp tập huấn về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế tại huyện cho 120 người và nhiều buổi tuyên truyền tại 8 xã và chi hội Tin Lành hơn 400 người dự nghe.

Hằng năm, Mặt trận và các tổ chức thành viên đều tổ chức các diễn đàn nhân dân góp ý xây dựng lực lượng công an nhân dân; vận động nhân dân ký cam kết thực hiện phong trào “Toàn dân bảo đảm an toàn giao thông”, tham gia ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; duy trì nhiều mô hình về đảm bảo an ninh trật tự, không có tệ nạn ma túy; phát huy các hòm thư góp ý, đường dây nóng, cung cấp cho lực lượng công an 848 nguồn tin tố giác tội phạm, phối hợp vận động người nghiện không có nơi cư trú đi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, thành lập các mô hình 1+n; phối hợp quản lý, cảm hóa giáo dục đối tượng, vận động tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, làm ăn lương thiện,...

Về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu: đã tổ chức tập huấn đến Trưởng Ban công tác Mặt trận 108 khu dân cư về công tác vận động nhân dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; về công tác giám sát, phản biện xã hội, giám sát đầu tư cộng đồng. Ngoài ra cán bộ Mặt trận huyện còn đi thực tế để vận động tại các khu dân cư; phối hợp vận động được 38 hộ đăng ký thoát nghèo tại các khu dân cư kiểu mẫu, qua đó đã hỗ trợ với tổng số tiền là 110 triệu đồng. Vận động làm tủ thuốc y tế gia đình tại 3 xã, trong đó có khu dân cư kiểu mẫu: Tiên Phong, Tiên Mỹ, Tiên Sơn với 595 hộ tham gia. Hoạt động Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng được phát huy. Qua giám sát đã phát hiện một số công trình làm chưa đúng với dự toán, thiết kế, chậm tiến độ, vật liệu (chủ yếu cát, sỏi) không đạt yêu cầu, đã kiến nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công khắc phục.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giữ vai trò chủ trì triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cùng với các tổ chức thành viên tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên, trong công tác vận động còn gặp phải một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục như: Công tác vận động nhân dân trong việc giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, ảnh hưởng tiến độ một số công trình; nhiều chủ trương chưa đến được với người dân; việc phối hợp vận động đoàn, hội viên tham gia hội họp chưa tích cực; một bộ phận nhân dân chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của gia đình trong tham gia các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng.

  Trong thời gian tới, Mặt trận và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác tuyên truyền vận động, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, góp phần xây dựng thành công huyện Tiên Phước đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022. 

Tác giả: Trần Thị Thu Ba

Nguồn tin: CT UBMTTQVN huyện

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)