Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tiên Phước quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Ngày đăng: 10:47 | 28/11 Lượt xem: 188

Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, Huyện ủy đã có Chương trình hành động số 22-CTr/HU nêu rõ mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 95% người dân tham gia BHYT” và xác định nhiệm vụ, giải pháp hàng đầu là “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền,  phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT”. Theo đó, chủ thể thực hiện công tác tuyên truyền là cả hệ thống chính trị: Mặt trận các đoàn thể và cơ quan BHXH huyện, chính quyền cấp xã đóng vai trò quan trọng. Từ chủ trương đúng đắn đó cộng với sự lãnh chỉ đạo sâu sát của ngành cấp trên công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Tiên Phước phát triển không ngừng. Cùng với phát triển kinh tế của huyện là lao động có việc làm tăng lên, số người tham gia BHXH, BHYT tăng lên đáng kể. Hầu hết lao động có việc làm ổn định nằm trong quy định của pháp luật đều tham gia và thụ hưởng từ chính sách này. BHYT vào cuối năm 2016, đã đạt độ bao phủ trên 96%. Các hoạt động chuyên môn của BHXH đi vào hoạt động nề nếp, công tác cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử ... đã làm hài lòng đối tượng khi đến giao dịch công tác với cơ quan BHXH huyện.

Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành thì trên địa bàn huyện còn nhiều việc phải làm. Tỷ lệ người lao động tham gia BHXH tăng rất chậm, tỷ lệ ước tính mới khoảng 25% lực lượng lao động trong độ tuổi có BHXH, do BHXH tăng chậm nên Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cũng tăng chậm. Nguyên nhân là do trên địa bàn lao động huyện chưa có những doanh nghiệp lớn thu hút lao động, lao động chủ yếu lao động phi chính thức, thu nhập không ổn định nên khó có điều kiện tham gia BHXH.

Đứng trước khó khăn như vậy, BHXH huyện Tiên Phước chủ động  tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về kết quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT  trên địa bàn theo định kỳ cho lãnh đạo địa phương.  Tại Hội nghị BHXH huyện đã cung cấp và cập nhật 10 nội dung hoạt động cơ bản trong thời gian qua gồm: Công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH; công tác khám chữa bệnh và thanh toán chi phí KCB BHYT; công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; công tác rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động; công tác đồng bộ dữ liệu và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; công tác tuyên truyền; công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của BHXH huyện; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện và phối hợp với các ban, ngành liên quan trong chỉ đạo và thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Trong đó tập trung đánh giá chuyên sâu ở 3 lĩnh vực là công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH; công tác khám chữa bệnh và thanh toán chi phí KCB BHYT.

Qua những thông tin như vậy, cấp ủy từ huyện đến xã, các ban ngành đoàn thể đều thấy trách nhiệm của mình trong đó, nên đã có thay đổi về mặt nhận thức. Ngành tuyên giáo cũng đã ký Chương trình phối hợp và hằng năm có kế hoạch tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. Sau đó là UBMT TQ Việt Nam huyện cũng có Chương trình phối hợp với BHXH huyện và năm 2018 có Kế hoạch tuyên truyền có hiệu quả. Qua nội dung chỉ đạo của UBND huyện,  BHXH huyện đã làm tốt vai trò tham mưu và báo cáo nên công tác an sinh xã hội đã được xoay chuyển về mặt nhận thức. Mọi người đều có chung nhận thức: “đối tượng tham gia BHXH, BHYT mà mục tiêu hướng tới ở đây là người lao động trong các doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá thể có quy mô nhỏ sử dụng lao động ít và phần lớn là người dân nông thôn và lao động tự do… do đó, phát huy được vai trò của chính quyền địa phương cấp xã, phường, thị trấn gắn việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn là hết sức quan trọng, đảm bảo cho công tác mở rộng đối tượng tham gia BHXH được diễn ra nhanh hơn và bao phủ rộng khắp hơn”.

Từ nhận thức đúng đắn trên UBND các xã, thị trấn tham gia cùng BHXH trong công tác triển khai thực hiện rà soát, khai thác và phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp đối với các đơn vị  doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã đăng ký hoạt động trên địa bàn huyện theo đúng các bước quy định tại Công văn số 530/BHXH-BPT ngày 25/02/2019 của BHXH Việt Nam.

Và cũng phải khẳng định rằng từ khi có Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016- 2020 thì các cấp chính quyền đều thấy trách nhiệm của mình trong việc thực hiện BHYT toàn dân.  Năm 2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 416/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ và Chương trình số 17-CTr/TU ngày 25/10/2018 của tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện  Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, và trên đại bàn huyện cũng đã có văn bản chỉ đạo kịp thời.

Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 26/3/2019 về triển khai thực hiện Nghị
quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ và Chương trình số 17-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH đã được ban hành và triển khai thực hiện trong năm 2019.  Huyện ủy cũng đã kịp thời tổ chức Hội nghị  tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (Khóa X) về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới trên địa bàn huyện. Qua Hội nghị cấp ủy, chính quyền cấp xã đã xác định nhiệm vụ của mình trong việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện lộ trình BHYT toàn dân. Qua kiểm tra thực tế Huyện ủy cũng đã đánh giá cao sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy xã trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương. Trước đây Đảng bộ xã chưa quan tâm đến công tác an sinh, và cứ nghỉ đã có ngành BHXH lo, nay đã vào cuộc chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả. Đảng bộ xã đồng thời với chỉ đạo tập trung khai thác tối đa mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương nhằm tạo nên những bước chuyển dịch tích cực về cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế vườn, kết hợp phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, đều có lồng ghép giải pháp về phát triển đối tương tham gia BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân.  Điển hình nổi lên qua chấm điểm thi đua năm 2019 về lĩnh vực BHXH, BHYT đó là xã Tiên Lộc, xã Tiên Lập và thị trấn Tiên Kỳ. Nhiều xã đã có quyết tâm không  “ bỏ ai ở lại phía sau”.

Có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc kịp thời của các cấp chính quyền, và cũng chính vì vậy mà các địa phượng đều có sự  phát triển bền vững, không có ai rơi vào bẩy nghèo khi ốm đau, hoạn nạn. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm được tăng lên. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị như vậy, tin chắc rằng Tiên Phước sẽ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội có hiệu quả ./.

Tác giả: Dương Văn Hùng - BHXH huyện

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)