Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Bảo hiểm xã hội huyện Tiên Phước với nỗ lực cải cách hành chính

Ngày đăng: 14:43 | 25/01 Lượt xem: 223

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. BHXH huyện Tiên Phước đã chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về tăng cường thực hiện hiệu quả công tác BHXH, BHYT. Do đó, công tác BHXH, BHYT đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển.

Tiên Phước là một huyện có xuất phát điểm thấp, trong quá trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) nhiều vấn đề đặt ra với Tiên Phước là làm sao để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhân dân đồng thuận với quyết tâm nỗ lực cao, làm sao để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Từ năm 2011, Tiên Phước chú trọng phát triển hạ tầng, xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng các trục đường chính từ huyện đến trung tâm xã, thu hút đầu tư,… Kết thúc giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, Tiên Phước đã về đích được ba xã Nông thôn mới và thu hút được một số công ty, doanh nghiệp đến đầu tư, kinh doanh tại huyện.

Từ năm 2016, nhiều chủ trương chính sách của Huyện ủy, HĐND đã đi vào cuộc sống. Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng Trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025 (gọi tắt là Đề án 548). Sau một thời gian thực hiện bền bỉ, kiên trì đã mang lại kết quả khả quan, được người dân và cộng đồng hưởng ứng, đồng thuận cao. Tiên Phước đặt mục tiêu cuối 2022 đạt chuẩn huyện NTM. Lộ trình để các xã đạt chuẩn nông thôn mới từ nay đến năm 2022 đã rất rõ ràng với quyết tâm cao, hầu hết các xã đã tổ chức lễ phát động xây dựng xã NTM, thị trấn Tiên Kỳ cũng đã phát động Xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2022.

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Trong đó có nhiều giải pháp để nâng cao việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, vai trò của Nhà nước là định hướng còn vai trò quyết định là sự tham gia tích cực của người dân. Trong các giải pháp thì chính sách BHYT mà định hướng bao phủ BHYT toàn dân là giải pháp trọng tâm nhất. Xác định được điều đó, Chương trình hành động số 22-CTr/HU ngày 04/05/2013 của của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 21/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” đã được triển khai tích cực và đi vào cuộc sống. Đây cũng là một trong những tiêu chí thi đua để chính quyền cấp xã tăng cường trách nhiệm. Đặc biệt đối với mục tiêu BHYT toàn dân thì hầu hết cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã đều có sự quyết tâm cao, nhiều xã đã thành lập ban chỉ đạo và phấn đấu đạt mục tiêu BHYT toàn dân vào năm 2020. Khi có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì công tác BHXH, BHYT đi vào thực hiện có nề nếp, chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia năm sau cao hơn năm trước. Ước tính đến cuối năm 2018, có khoảng  3.671 người tham gia BHXH; 2.725 người tham gia BHTN và 64.600 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 88,7% dân số (chưa kể số người đi học, đi làm ăn xa được cấp thẻ BHYT ở nơi khác). Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể liên quan. Bên cạnh đó là sự nỗ lực không ngừng của cán bộ viên chức cơ quan BHXH trong công tác tham mưu, trong công tác giải quyết chuyên môn nghiệp vụ đem lại sự hài lòng cho người dân. Sự nỗ lực đáng ghi nhận trong năm 2018 đó là công tác cải cách hành chính. Với cơ quan hành chính Nhà nước nói chung và cơ quan BHXH nói riêng, để mang tới sự phục vụ hài lòng cho mỗi một người dân đã rất khó, thì việc đáp ứng mức độ thỏa mãn cho hàng chục, hàng trăm ngàn người - những đối tượng cần đến sự phục vụ của cơ quan BHXH trong những lúc khó khăn, ốm đau, bệnh tật, chế độ xã hội,… còn khó hơn gấp nhiều lần.

Thấu hiểu được điều đó nên trong nhiều năm, ngành BHXH đã tập trung chỉ đạo, quán triệt trong toàn thể cán bộ, viên chức, lao động, quyết tâm thay đổi tác phong làm việc “từ hành chính sang phục vụ”, đến nay toàn ngành đang không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của mọi người dân. Ðiều đó thể hiện rõ qua những biện pháp trong công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính với nhiều bước đi cụ thể đã và đang được thực hiện như: rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và công tác quản lý, mở rộng các phương thức giao dịch hiện đại,… để tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian giao dịch, giảm chi phí cho người dân, các cơ quan, đơn vị. Mục tiêu trên còn được thực hiện qua những bước đi cẩn trọng, từ công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ,… đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ ứng xử của đội ngũ công chức, viên chức trong toàn ngành. Ngày 16/7/2018, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tiếp tục ban hành Quyết định số 889/QÐ-BHXH quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam. Việc thực hiện hệ thống quy tắc ứng xử vừa được ban hành sẽ không chỉ giúp công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam xử sự đúng chuẩn mực trong công việc, cũng như các mối quan hệ xã hội, mà còn góp phần hướng đến mục tiêu xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp theo đúng mục tiêu, nội dung cải cách đã được xác định rõ tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Về phía BHXH huyện, xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là một phần quan trọng của cải cách hành chính, đó cũng là nội dung phản ánh rõ nhất mối quan hệ tương tác giữa cơ quan nhà nước và công dân. Do vậy, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo Chính phủ, của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh, trên cơ sở Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ về thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực Quốc gia, năm 2018 với mục tiêu chung của ngành là “Xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân”, BHXH huyện đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung là việc thực hiện đảm bảo đúng các quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết chế độ BHXH, BHYT theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người tham gia BHXH, BHYT; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tất cả nghiệp vụ chuyên môn của BHXH huyện đều được thực hiện thông qua các chương trình phần mềm chuyên dụng như: Quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; xét duyệt chế độ BHXH; kế toán tài chính; giám định BHYT; tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính,... Việc áp dụng phần mềm cho phép liên thông thông tin giữa các bộ phận nghiệp vụ, từng cá nhân trong đơn vị và giữa BHXH huyện với BHXH tỉnh đã giúp dễ dàng cập nhật thông tin kịp thời, tất cả dữ liệu đều được đồng bộ tập trung về BHXH Việt Nam để quản lý. Cùng với đó, BHXH huyện còn triển khai áp dụng chương trình giao dịch hồ sơ điện tử và thực hiện tiếp nhận, giao trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT qua hệ thống Bưu điện cho tất cả các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện theo quy định của Ngành với mục tiêu thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và số lần giao dịch của đơn vị khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tạo thuận tiện cho người dân và đơn vị. Mặc dù với đội ngũ cán bộ, viên chức của BHXH huyện hiện nay chỉ có 11 người, so với yêu cầu nhiệm vụ thì thiếu từ 2-3 vị trí, nhưng với sự nỗ lực vượt khó, trình độ chuyên môn và năng lực đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới nên đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ những việc làm và điều kiện căn bản như trên, kết quả: Công tác tiếp nhận – trả kết quả thủ tục hành chính trong thời gian qua được BHXH huyện thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định, tất cả các loại hồ sơ phát sinh đều được tiếp nhận đồng thời theo 03 hình thức là trực tiếp tại bộ phận một cửa, thông qua dịch vụ Bưu chính và chương trình giao dịch điện tử của ngành, các loại thủ tục hồ sơ được tiếp nhận đúng quy định, không yêu cầu hoặc đòi hỏi thêm bất cứ hồ sơ, giấy tờ nào khác, hồ sơ tiếp nhận được chuyển cho các bộ phận chuyên môn giải quyết kịp thời, quản lý hồ sơ chặt chẽ, giao trả đúng hẹn, không có hồ sơ giải quyết và trả quá hạn ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng và người dân. Thực hiện hướng dẫn, tư vấn các vấn đề liên quan về thủ tục hồ sơ, chế độ, chính sách BHXH, BHYT và BHTN theo yêu cầu của các đơn vị, cá nhân một cách rõ ràng, dễ hiểu, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của đơn vị và người dân đến liên hệ làm việc, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định của Ngành. Công tác xét duyệt và giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động được BHXH huyện thực hiện đảm bảo chính xác, kịp thời và đúng quy định, chưa có sai sót xảy ra làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người thụ hưởng. Tổng số lượt người được giải quyết và hưởng các chế độ BHXH trên địa bàn huyện đến nay là 10.736 lượt người, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân chủ yếu là do tăng số người nghỉ hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp BHXH một lần và ốm đau, thai sản. Tổng số tiền đã chi trả là 53.452 triệu đồng, tăng 16,52% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: chi từ nguồn Ngân sách nhà nước cho 3.339 lượt người với số tiền 9.305 triệu đồng, tăng 3,57% so với cùng kỳ năm trước; chi từ nguồn quỹ BHXH  cho 7.397 lượt người với số tiền 44.146,832 đồng, tăng 19,68% so với cùng kỳ năm 2017. Ước tính đến 31/12/2018 giải quyết chế độ BHXH cho 11.925 lượt người với số tiền chi trả là 57.842 triệu đồng, tăng khoảng 6,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017.

Với con số tuy khô khan như vậy nhưng với mỗi một hồ sơ đều phải đầu tư công sức, tập trung cải cách thủ tục hành chính mới có được kết quả tốt nhất. Tính đến ngày 30/11/2018, toàn huyện có 94,75% hồ sơ trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính; có 147 đơn vị sử dụng lao động cài đặt phần mềm giao dịch điện tử, trong đó có 140 đơn vị đã thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, đạt tỷ lệ 95,24%. BHXH huyện đã thực hiện nghiêm các quy định về cải cách hành chính của BHXH tỉnh, BHXH Việt Nam để đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và các tổ chức, đơn vị như: niêm yết công khai toàn bộ quy trình thủ tục, hồ sơ biểu mẫu tại nơi giao dịch; nâng cao ý thức phục vụ của viên chức trong tư vấn, hướng dẫn trực tiếp. Tất cả hồ sơ đều có phiếu giao nhận và ghi rõ thời gian hoàn trả, trường hợp trễ hạn do khách quan đều có trao đổi và nêu lý do chính đáng, chưa có trường hợp chậm trễ do chủ quan. Ngoài ra còn có quy trình giải quyết hồ sơ “Nhanh” để giải quyết nhanh hoặc sớm hơn thời hạn cho một số trường hợp, trên nguyên tắc vì quyền lợi của người lao động và đối tượng tham gia.

Việc tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Bằng hình thức qua thẻ ATM và chi tiền mặt thông qua hệ thống Bưu điện đến người thụ hưởng trước ngày 10 hàng tháng. Hiện nay, có 164 người nhận tiền qua thẻ ATM (chiếm 18,76%); 874 trường hợp được Bưu điện chi lương hưu, trợ cấp hàng tháng qua điểm chi trả. Một số đối tượng như người cao tuổi, người bệnh được chi trả tại nhà đã làm hài lòng đa số người hưởng; ngoài ra, còn linh hoạt trong giờ giấc chi tiền (chi cả ngày thứ 7, CN) đã giúp giảm nhiều thủ tục, thời gian đi lại trong khâu nhận tiền của người thụ hưởng. Mới đây BHXH huyện đã triển khai chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe vào tài khoản cá nhân của người lao động. Việc chi trả chế độ ngắn hạn vào tài khoản của người lao động giúp người lao động nhanh chóng nhận được tiền chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức để bù đắp thu nhập những ngày nghỉ ngắn hạn, đồng thời góp phần hạn chế việc đơn vị sử dụng lao động chiếm dụng tiền trợ cấp ngắn hạn của người lao động. Việc chi trả trợ cấp thất nghiệp hàng năm, BHXH huyện cũng đã phối hợp với Bưu điện làm tốt.

Việc cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nhiệm vụ của BHXH huyện đã góp phần cùng với toàn ngành giảm từ 115 bộ TTHC năm 2016, xuống còn 28 bộ TTHC theo các quy trình nghiệp vụ, những cải cách này đã được người dân, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế có uy tín ghi nhận. Đồng thời, với những nỗ lực không ngừng trong việc triển khai ứng dụng CNTT, năm 2017, hoạt động ứng dụng CNTT trong ngành BHXH đã đạt được kết quả vượt bậc. Tại báo cáo Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT - truyền thông Việt Nam (Việt Nam ICT Index 2017), BHXH Việt Nam đã tăng 18 bậc so với năm 2016, vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng chung của 25 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính hiện vẫn đối mặt với một số khó khăn nhất định: Thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT thường xuyên thay đổi, một số cán bộ trẻ chưa được tiếp cận các văn bản của từng giai đoạn lịch sử; các phần mềm ứng dụng có lúc, có thời điểm chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.  Đối với hồ sơ bị sai, không hợp lệ phải trả lại cho đơn vị thông qua dịch vụ bưu điện nên quay vòng mất thời gian. Nhân viên bưu điện chưa nắm rõ phương thức giao nhận nên khi thực hiện giao và nhận còn tạo cảm giác chưa an tâm cho doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, BHXH huyện khắc phục khó khăn, những mặt còn hạn chế, tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ và của ngành về cải cách hành chính; tiếp tục cùng với toàn ngành thực hiện rà soát, đánh giá việc tổ chức giải quyết các TTHC ở từng lĩnh vực công tác chuyên môn, nghiệp vụ để giảm số giờ giải quyết các TTHC so với yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Xây dựng cơ quan BHXH huyện thật sự chuyên nghiệp, đội ngũ cán bộ, viên chức có trình độ, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Tiếp tục ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan, duy trì việc tiếp nhận hồ sơ về BHXH, BHYT theo 03 hình thức: trực tiếp tại bộ phận một cửa, thông qua dịch vụ Bưu chính và các chương trình giao dịch điện tử nhằm tạo thuận lợi nhất trong mối quan hệ công tác giữa cơ quan BHXH với các cá nhân, tổ chức. Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu BHXH Việt Nam đề ra đó là “Xây dựng Ngành BHXH chuyên nghiệp, hiện đại, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”.

Tác giả: Dương Văn Hùng

Nguồn tin: Giám đốc BHXH huyện

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)