Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Lực lượng vũ trang huyện Tiên Phước đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

Ngày đăng: 10:33 | 21/01 Lượt xem: 169

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” năm 2019, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Tiên Phước đã được triển khai sâu rộng, gắn với thực tiễn tại các địa phương, đơn vị LLVT huyện. Các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua đều hướng vào nhiệm vụ chính trị làm trọng tâm, gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và các cuộc vận động, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ LLVT khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT huyện được Đảng ủy, Ban CHQS huyện, cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao rõ nét về nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chủ trì các cấp và LLVT huyện, tạo sức lan tỏa lớn trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của LLVT huyện. Năm 2019, Đảng ủy, Ban chỉ huy và Hội đồng TĐKT Ban CHQS huyện đã chỉ đạo các đơn vị trong LLVT huyện phát động phong trào thi đua năm với chủ đề“Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là: Giữ vững đoàn kết, không ngừng sáng tạo, tăng cường kỷ cương, đề cao nêu gương, thi đua Quyết thắng; ngoài ra, theo từng đợt, từng giai đoạn, từng sự kiện lịch sử chính trị trong năm, Hội đồng TĐ-KT Ban CHQS huyện tổ chức phát động các đợt thi đua đột kích, cao điểm để tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao đạt kết quả cao nhất, hiệu quả nhất góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm.

Phong trào thi đua Quyết thắng đã gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương đã diễn ra thường xuyên, liên tục, xuyên suốt mọi hoạt động của LLVT. Phong trào thi đua Quyết thắng đã tập trung vào nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; giáo dục, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng gắn với bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng người quân nhân kiểu mẫu; xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng KVPT, đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, khả năng SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; nâng cao chất lượng trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV; bồi dưỡng kiến thức QPAN; tham mưu huy động nguồn ngân sách địa phương xây dựng công sự khu căn cứ chiến đấu giả định, mua sắm quân trang cho lực lượng DQTV, DBĐV và đào tạo sĩ quan dự bị. Thực hiện tốt công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa, góp phần cải thiện,
nâng cao đời sống cho các đối tượng người có công.

Tích cực phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn, giúp dân giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác đã có nhiều chuyển biến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ... Công tác khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, kịp thời tạo động lực quan trọng góp phần xây dựng các tổ chức, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


BCH Quân sự huyện tổ chức ra quân huấn luyện đầu năm

     Ghi nhận kết quả từ phong trào thi đua, năm 2019 phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT huyện được Bộ CHQS tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, xếp thứ nhất cụm 9 huyện miền núi của tỉnh, được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Nhiều cá nhân được Bộ CHQS tỉnh, Quân khu tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ tiên tiến, UBND huyện tặng Giấy khen…

 Song, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm, đó là: Duy trì phong trào thi đua ở một số đơn vị chưa thường xuyên, có nơi vẫn còn biểu hiện hình thức; công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức, điển hình chưa nhiều, chưa rõ nét, thiếu vững chắc, phạm vi ảnh hưởng còn hạn chế. Công tác quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy,... ở một số đơn vị hiệu quả chưa cao… Đây là những vấn đề cần được lãnh đạo, chỉ huy các cấp hết sức quan tâm khắc phục trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ cách mạng đặt ra với yêu cầu ngày càng cao về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, nêu cao tinh thần đoàn kết, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả và kinh nghiệm, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tăng cường tiềm lực và sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc; xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị, chủ động làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng cấp uỷ, các chi, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Từng giai đoạn xác định nội dung thi đua có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện. Có cách làm cụ thể thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá: Huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; Tổ chức biên chế và cải cách hành chính; Xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị, kỹ thuật, tốt bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, “Xây dựng đơn vị có môi trường văn hoá tốt”, thực hiện tốt chức năng “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác”. Xây dựng LLVT huyện vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát huy nội lực cùng với cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong huyện tham gia tích cực, hiệu quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, xây dựng quê hương Tiên Phước ngày càng giàu mạnh.

Tác giả: Thiếu tá LÊ THÁI VŨ, Trợ lý Tuyên huấn BCH Quân sự huyện

Nguồn tin: Bản tin Tuyên giáo

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)