Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

Ngày đăng: 13:38 | 22/03 Lượt xem: 60

Năm 2021 đánh dấu chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam. Đây là dịp quan trọng để mỗi đoàn viên, thanh niên ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời là cơ hội để tuổi trẻ thể hiện trách nhiệm và vai trò trong việc kế thừa và phát huy truyền thống, xung kích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương đất nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày 03/02/1930 và chỉ một năm sau ngày thành lập, Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai, họp từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931 tại nhà số 236, đường Richaud (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) do đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú chủ trì đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên, ra quyết định “cần kịp tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn” và chỉ thị cho tổ chức Đảng ở các địa phương phải quan tâm đến việc xây dựng Đoàn thanh niên. Tại hội nghị này, Đoàn thanh niên Cộng sản Đông Dương đã được thành lập và từ đó trải qua các giai đoạn với các tên gọi khác nhau: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương, Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương, Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Xuất phát từ sự kiện đặc biệt đó, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, họp từ ngày 22 - 25/3/1961 tại Hà Nội, đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là Ngày thành lập Đoàn.

***

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

***

Qua mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi thời kỳ cách mạng, phương thức hoạt động của Đoàn có khác nhau song tổ chức Đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cộng sản cho thanh niên, tổ chức tập hợp thanh niên tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, tổ chức Đoàn và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh lịch sử giao phó, thể hiện sáng ngời tinh thần tự hào dân tộc, ý chí bất khuất, kiên cường. Mãi còn đây không khí hào hùng từ các phong trào xếp bút nghiên lên đường tranh đấu, tham gia diệt giặc đói, giặc dốt; đến phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”; “Ba xung kích làm chủ tập thể”; “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”; “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, đến phong trào “5 xung kích”, “4 đồng hành”... với những tấm gương tuổi trẻ dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta luôn nhớ về sự hy sinh cao cả của bao thế hệ thanh niên Việt Nam: anh Tô Vĩnh Diện, chị Trần Thị Lý, anh Nguyễn Văn Trỗi, chị Đặng Thùy Trâm, anh Nguyễn Văn Thạc... Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam cũng có quyền tự hào khi có nhiều người trẻ trở thành lãnh đạo trẻ, doanh nhân trẻ, công chức trẻ giỏi, nhà khoa học giỏi, tài năng trẻ trên các lĩnh vực.

90 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó sống còn với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện; truyền thống hiếu học, ham tìm tòi hiểu biết; truyền thống đoàn kết nhất trí, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau... Nối tiếp truyền thống, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với hoài bão cách mạng đang ngày đêm phấn đấu, đem sức trẻ, nhiệt tình ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tự hào được sinh ra và lớn lên trên quê hương Quảng Nam anh hùng, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Quảng Nam đã không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Kế thừa truyền thống yêu nước của các lớp thanh niên yêu nước trong các phong trào Cần Vương, Đông Du, Duy Tân... Năm 1927, những thanh niên tiên tiến đại diện cho các tầng lớp thanh niên trong tỉnh đã đón nhận chủ nghĩa Mác-Lênin và góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Đảng bộ tỉnh Quảng Nam vào ngày 28 tháng 3 năm 1930. Từ đây, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, các thế hệ đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà đã cùng nhân dân trong tỉnh, đứng lên tiến hành cuộc đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp và đến quốc Mỹ và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo, nhiều công trình, phần việc thanh niên có giá trị về kinh tế, ý nghĩa về xã hội và giáo dục sâu sắc cho thanh niên.

Xác định được vai trò và trách nhiệm của mình, trong thời gian qua các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước của tuổi trẻ tỉnh nhà đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi, luôn được khẳng định và có những bước phát triển mới. Với vai trò hạt nhân của phong trào thanh niên, nhờ không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động sát với khả năng, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của tuổi trẻ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã tập hợp được ngày càng đông đảo thanh niên tích cực tham gia các phong trào, có nhiều sáng tạo và những khâu đột phá tạo được dấu ấn tốt đẹp trong dư luận xã hội. Cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Nam học tập và làm theo lời Bác” được triển khai sâu rộng và hiệu quả, qua đó xuất hiện ngày càng nhiều các tấm gương thanh thiếu niên tiêu biểu cho lớp thanh thiếu niên thời đại mới với mong muốn, khát vọng và hoài bão được đóng góp trí tuệ, sức trẻ của mình vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Càng phấn khởi hơn khi nhiều năm liền, Tỉnh đoàn Quảng Nam được Ban Bí thư Trung ương Đoàn công nhận là đơn vị thi đua xuất sắc, dẫn đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và phần thưởng vô cùng cao quý của Đảng và Nhà nước - Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) là nguồn động viên, cổ vũ vô cùng to lớn để tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa.

***

Có thể khẳng định, bất cứ dân tộc nào khi muốn nhìn nhận, đánh giá và dự báo tương lai của quốc gia, người ta thường nhìn vào giới trẻ. Và dù bất kể hoàn cảnh nào thì thanh niên Việt Nam vẫn là người phản ánh và thể hiện rõ nhất hình ảnh của dân tộc Việt Nam với những đức tính lao động cần cù, cầu tiến, ham học hỏi, sáng tạo, giàu lòng nhân ái, tự tôn và tự hào về truyền thống con rồng cháu tiên. Lợi thế của tổ chức Đoàn hôm nay là được xác lập vị thế chính thức trong hệ thống chính trị, được cấp ủy, chính quyền chăm lo, quan tâm. Nhưng không vì thế mà Đoàn nghiễm nhiên có chỗ đứng trong lòng bạn trẻ, trong lòng xã hội, một khi việc làm của Đoàn không đủ sức thuyết phục và tạo dựng niềm tin, đánh mất khả năng đối thoại và tập hợp đoàn kết những người trẻ; một khi cán bộ Đoàn tụt hậu so với thanh niên hoặc tổ chức Đoàn còn hành chính hóa, đứng xa và ngoài cuộc với đời sống của giới trẻ.

Kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn là một dịp quan trọng để mỗi tổ chức cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh niên ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn, đồng thời tự mình nâng cao nhận thức và hành động, góp sức xây dựng Đoàn vững mạnh. Được tiếp lửa từ truyền thống, mỗi đoàn viên, thanh niên hôm nay cần ý thức phải trang bị hành trang truyền thống, tri thức, tinh thần tình nguyện và lối sống đẹp; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ - người sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn, phát huy thành quả đã đạt được, tuổi trẻ tỉnh nhà quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, đóng góp sức trẻ bằng những công trình, phần việc thanh niên thiết thực, phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Quảng Nam nguyện phát huy truyền thống anh hùng, rèn đức luyện tài, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp. Thế hệ trẻ luôn đặt lợi ích của mình nằm trong lợi ích của quê hương, đất nước và hiểu rằng việc phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ trong việc xây dựng tỉnh nhà phát triển cũng chính là hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của thanh niên trên cơ sở vì sự phát triển của quê hương.Tác giả: Ban Tuyên giáo Tình đoàn

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)