Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tăng cường công tác chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn NTM

Ngày đăng: 13:15 | 09/07 Lượt xem: 118

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa ban hành Chỉ thị Tăng cường công tác chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chỉ thị nêu rõ, để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đối với các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2017, thực hiện thắng lợi mục tiêu trong Chương trình NTM giai đoạn 2016-2020 đã đề ra; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) và Chủ tịch UBND các xã đã đạt chuẩn NTM chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong Chương trình NTM; trong đó, chú trọng một số nội dung trọng tâm sau:

Các cấp, các ngành cần xác định rõ xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân năm sau cao hơn năm trước. Vì vậy, UBND cấp huyện cần chỉ đạo các xã phải duy trì các tiêu chí NTM đã đạt chuẩn; phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu theo quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh.

Xác định truyền thông, thông tin tuyên truyền là công tác trọng tâm, phải thực hiện xuyên suốt trong quá trình tổ chức triển khai Chương trình NTM nhằm phát huy và nâng cao vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Nhân rộng các điển hình tiên tiến; thường xuyên tổ chức tham quan học tập lẫn nhau, tạo phong trào thi đua rộng khắp giữa các địa phương, thôn xóm, hộ dân; đưa Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình và giải pháp duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí mới, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí: Quy hoạch, Cơ sở vật chất văn hóa, Thông tin và truyền thông, Thu nhập, Hộ nghèo, Tổ chức sản xuất, Văn hóa, Môi trường và an toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Quốc phòng và an ninh,..; phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân trong thực hiện các nhiệm vụ được giao để đến cuối năm 2018, các xã đã đạt chuẩn NTM bảo đảm 19 tiêu chí đều đạt chuẩn theo quy định; chỉ đạo xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ khối lượng trong xây dựng NTM theo cam kết khi lập hồ sơ thủ tục đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM, không có nợ đọng trái quy định.

Đẩy mạnh việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã kết luận tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu.  

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện, xã, các Sở, Ban, ngành ở tỉnh (làthành viên Ban Chỉ đạo tỉnh), theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đối với các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011 – 2017.

Hằng năm, UBND cấp huyện và UBND các xã chịu trách nhiệm đánh giá lại các xã đã đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí mới; đề xuất UBND tỉnh khen thưởng các xã duy trì, giữ vững đạt chuẩn 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới, đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu và có nhiều thành tích nổi bật trong việc nâng chuẩn; xã để “rớt” từ 1 - 2 tiêu chí thì xem xét kiểm điểm rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục trong năm kế tiếp; xã để “rớt” từ 3 - 4 tiêu chí thì tập thể và cá nhân người đứng đầu của cấp ủy, chính quyền xã đó phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và không được xem xét thi đua hằng năm; xem xét thu hồi “Danh hiệu công nhận xã đạt chuẩn NTM” và xem xét trách nhiệm trong công tác chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương (cấp huyện, xã) đối với xã để “rớt” từ 5 tiêu chí trở lên. Định kỳ hằng quý báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Hội, đoàn thể các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các nội dung tại Chỉ thị này.

Tác giả: VP tổng hợp

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)