Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tiên Phước với việc thực hiện di chúc thiên liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Ngày đăng: 17:05 | 28/05 Lượt xem: 292

Cách đây vừa tròn 50 năm (ngày 02/9/1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi, để lại nỗi tiếc thương vô hạn đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Trước lúc ra đi, Người để lại Di chúc thiêng liêng, kết tinh trong đó những điều cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Di chúc không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm thiêng liêng, sự trân trọng của mỗi đảng viên, cán bộ và nhân dân ta đối với Bác Hồ kính yêu trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy Quảng Nam, Đảng bộ huyện Tiên Phước trong thời gian qua không ngừng chăm lo tự xây dựng, chỉnh đốn cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đảng bộ đã tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, công tác phối hợp của các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị; đề ra những đột phá, các chủ trương, chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội có tính khả thi cao, phù hợp thực tiễn, tạo được niềm tin của các tầng lớp nhân. Bên cạnh đó, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03, 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Tiên Phước luôn coi vấn đề đoàn kết, thống nhất trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết trong toàn huyện, là vấn đề cốt lõi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí, tư tưởng trong Đảng và trong xã hội. Đảng bộ huyện luôn giữ vững các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đẩy mạnh công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, coi tự phê bình và phê bình là “cách tốt nhất”, “hữu hiệu nhất” để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Tập trung hướng hoạt động về cơ sở với quy định thứ tư tuần cuối tháng cấp ủy huyện làm việc với cơ sở, tranh thủ thời gian sinh hoạt với chi bộ, khu dân cư, đối thoại trực tiếp với nhân dân để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Tính đến 31 tháng 12 năm 2018, toàn huyện có 52 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 17 đảng bộ và 35 chi bộ cơ sở với 2.297 đảng viên. Tổng số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở là 181 chi bộ; 108/108 thôn, tổ dân phố có tổ chức đảng và có đảng viên là người tại chỗ; 75/108 chi bộ thôn có chi ủy (69,4%), tăng 34 chi bộ; 100% chi bộ quân sự có chi ủy. Trong nhiều năm qua, Đảng bộ huyện Tiên Phước được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

Trong công tác giáo dục thế hệ trẻ, xác định việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ là chuẩn bị đội dự bị tin cậy bổ sung lực lượng cho Đảng; các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân; đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sắp xếp và tạo điều kiện để thanh niên lập thân, lập nghiệp xem đây là nhiệm vụ quan trọng để phát triển toàn diện thanh niên. Trong những năm qua có hàng trăm thanh niên được bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng và có nhiều đồng chí đảm đương nhiệm vụ chủ chốt của huyện, xã. Nhiều diễn đàn đối thoại với Thanh niên được tổ chức thực hiện cơ bản giải quyết được các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Thanh niên. Bên cạnh đó việc tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế cũng được các cấp, các ngành quan tâm; hiện nay, trên toàn huyện có 75 mô hình thanh niên phát triển kinh tế, 03 HTX thanh niên; 05 CLB thanh niên phát triển kinh tế…

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân, Đảng bộ huyện đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp sát đúng, phù hợp, huy động được sức mạnh tổng hợp đưa huyện phát triển mạnh về kinh tế. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế, tạo đột phá trên các lĩnh vực; đầu tư phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại và triển khai Đề án “Xây dựng và phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái, mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025”; chương trình OCOP và đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc sản của Tiên Phước ra thị trường đạt nhiều kết quả. Đến nay, huyện đã có 04 sản phẩm (Tiêu Tiên Phước, Rượu lòn bon Tiên Phước, Tinh dầu quế Tiên Phước, Tinh dầu sả Tiên Phước) được công nhận hạng 4 sao Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Nam; 02 sản phẩm (tinh dầu quế, tinh dầu sả của Hợp tác xã Nông dược xanh Tiên Phước) được công nhận giải A và 01 sản phẩm (Sản phẩm vòng đeo tay của HTX Trầm hương Tiên Phước) công nhận giải B sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam năm 2018.

 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo được chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Tổng số tiêu chí đạt 179, bình quân 12,8 tiêu chí/xã. Ba xã Tiên Sơn, Tiên Cảnh, Tiên Phong được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí; 08 xã Tiên Thọ, Tiên Châu, Tiên Mỹ, Tiên Cẩm, Tiên Mỹ, Tiên Hà, Tiên An, Tiên Hiệp phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Các hình thức tổ chức sản xuất, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập, hoạt động hiệu quả. Đến nay có 30 hợp tác xã được thành lập và đi vào hoạt động... Huyện Tiên Phước phấn đấu đến năm 2022 về đích Nông thôn mới.

Triển khai có hiệu quả các đề án, kế hoạch và Nghị quyết của Huyện ủy về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Có trên 1.638 lao động tham gia học nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 41% (2014) lên 50,6%; có 206 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 70% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, đã trao tặng kịp thời hàng chục ngàn phần quà có giá trị cho người dân bị thiên tai, người tâm thần, mắc các bệnh hiểm nghèo, tàn tật, người cao tuổi neo đơn...

Từ những chủ trương, giải pháp thiết thực trên lĩnh vực kinh tế, tốc độ phát triển kinh tế của huyện tăng qua các năm. Tổng thu ngân sách tăng bình quân mỗi năm 13,8%, trong đó thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 28,55%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 29 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 2 lần so với năm 2014 (14,3 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,33%, hộ cận nghèo còn 6,96%. Cơ bản các hộ nghèo, cận nghèo đã có nhà ở ổn định. 

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin truyền thông, thể dục, thể thao được phát động thường xuyên, đạt kết quả khá. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào thực chất, nhiều mô hình gia đình, tộc họ, thôn, cơ quan văn hóa điển hình được nhân rộng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đến nay 14/14 xã đã phát động xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, thị trấn Tiên Kỳ phát động xây dựng đô thị văn minh; 83 thôn, 66 tộc họ, 115 cơ quan, 16.460 gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa; nhiều thôn văn hóa duy trì liên tục nhiều năm. 15/15 Trung tâm VHTT được thành lập và đi vào hoạt động bước đầu có hiệu quả.

Về giáo dục - đào tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ luôn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan điểm chỉ đạo là phải đưa chất lượng giáo dục huyện Tiên Phước ngang bằng với các huyện đồng bằng và đã tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn huyện; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên từng bước được củng cố, kiện toàn; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư; quy mô và mạng lưới trường, lớp phát triển đều khắp tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội học tập cho học sinh. Chất lượng giáo dục các cấp học ngày càng được nâng lên, khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các trường được thu hẹp; chất lượng giáo dục một số mặt cao hơn mặt bằng chung toàn tỉnh; chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà cao nhất trong các huyện miền núi. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đúng lộ trình, đến nay có 34/48 trường đạt chuẩn quốc gia, cao hơn bình quân chung toàn tỉnh, cao nhất trong các huyện miền núi. Việc xây dựng trường trọng điểm, chất lượng được quan tâm chỉ đạo và bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Công tác khuyến học, khuyến tài được triển khai rộng khắp.

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống cho các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công. Hiện nay, trên địa bàn huyện có  05 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 2.816 liệt sĩ, 614 Bà mẹ VNAH (còn sống 18 mẹ); 650 thương bệnh binh, 208 người bị nhiễm chất độc da cam. Những năm qua, các gia đình người có công trên địa bàn đều được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước. Việc điều chỉnh nâng mức trợ cấp, phụ cấp đều được huyện thực hiện đúng quy định, kịp thời. Hằng tháng, người có công đều được chi trả trợ cấp đúng và đủ. Các chế độ điều dưỡng, mua bảo hiểm y tế cho thân nhân người có công, người thờ cúng liệt sĩ... đều được triển khai đến từng đối tượng. Đặc biệt, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, huyện đã phát động phong trào kết nghĩa thôn nghèo gắn với đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình người có công, liệt sĩ, thương bệnh binh được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Đến nay, có trên 96% hộ gia đình chính sách có mức thu nhập bằng và cao hơn thu nhập trung bình của cộng đồng dân cư. Thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, đã trao tặng kịp thời hàng chục ngàn phần quà có giá trị cho người dân bị thiên tai, người tâm thần, mắc các bệnh hiểm nghèo, tàn tật, người cao tuổi neo đơn.

Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới được quan tâm; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm từ 9,65% (2015) xuống còn 5,3% (2018); 15/15 xã, thị trấn đạt tiêu chí xã phù hợp với trẻ em. Triển khai thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm; số người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHTN ngày càng tăng, quyền lợi của các đối tượng tham gia ngày càng đảm bảo, tỷ lệ người tham gia BHXH đạt 8,6%, BHTN đạt 6,4% số người trong độ tuổi lao động. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt khoảng 87% dân số.

Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, từ việc triển khai tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; hệ thống y tế nhà nước và tư nhân được củng cố phát triển; công tác phòng chống dịch bệnh luôn được quan tâm, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; an toàn vệ sinh thực phẩm được kiểm soát. Đội ngũ cán bộ y tế từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn; cơ sở vật chất, thiết bị y tế được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân; 15/15 xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Mạng lưới y tế xã, thôn được củng cố, tham gia tích cực công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của nhân dân về chăm sóc sức khỏe và thực hiện chính sách DS-KHHGĐ.

Song song với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động rộng khắp; nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc được củng cố. Chất lượng chính trị, năng lực công tác và sức chiến đấu của các lực lượng vũ trang nâng lên rõ rệt. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức QP&AN triển khai thực hiện nghiêm túc. Tập trung thực hiện tốt Quy chế phối hợp từ huyện đến xã theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP và Nghị định 133/2015/NĐ-CP. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017 được tỉnh đánh giá cao và chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã hằng năm hoàn thành khá tốt nhiệm vụ.

Suốt chặng đường thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Phước đã nỗ lực phấn đấu, luôn giữ vững ổn định và phát triển trên tất cả các lĩnh vực, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, huy chương cao quý. Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc, 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 129 năm Ngày sinh nhật của Người (19/5/1890 - 19/5/2019); chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Phước nguyện suốt đời học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Tác giả: Nguyễn Minh Xinh

Nguồn tin: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)