Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tiên Mỹ quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020

Ngày đăng: 16:14 | 07/11 Lượt xem: 174

Trong những năm qua, xã Tiên Mỹ tổ chức phát động và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đã gặt hái được nhiều thành công trên các lĩnh vực. Đặc biệt năm 2019 là năm mà Đảng bộ, nhân dân Xã Tiên Mỹ ra sức thi đua để về đích Nông thôn mới vào năm 2020, đó chính là món quà dâng lên kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ xã Tiên Mỹ (10/11/1949 - 10/11/2019).

Là một xã có truyền thống về phát triển kinh tế vườn, trong thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội có bước phát triển khá, đời sống nhân dân được nâng lên, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, cải tạo và phát triển kinh tế vườn. Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đại bộ phận nhân dân tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Song, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn những khó khăn nhất định. Do điều kiện là một xã miền núi, nông nghiệp nông thôn chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống nhân dân, giao thông đi lại còn khó khăn. Đại bộ phận nhân dân sống bằng nghề nông, phụ thuộc vào nước trời, hàng hóa nông sản đầu ra giá cả không ổn định,…ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân trên địa bàn.

Từ thực trạng trên, cấp ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ xã, đồng thời tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, đồng thời tìm ra những giải pháp, phương hướng mới, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm vụ trọng tâm của cấp trên giao, nhất là Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xác định việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tiên Mỹ là vấn đề mang tính cấp thiết, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân, nên cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể tập trung mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ này. Được UBND tỉnh Quảng Nam bổ sung xã Tiên Mỹ là một trong những xã của huyện Tiên Phước đạt chuẩn nông mới giai đoạn 2017 - 2020 tại Thông báo số 67/TB-UBND, ngày 02/3/2017 và Thông báo kết luận số 03 ngày 10/5/2017 của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh. Đảng ủy xã Tiên Mỹ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 15/NQ/ĐU ngày 12/6/2017 về thực hiện CTMTQGXD NTM giai đoạn 2017-2020, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể của xã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Trên cơ sở Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện, UBND xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM giai đoạn 2017-2020. Công tác tuyên truyền để người dân nhận thức việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương mà người dân là chủ thể luôn được cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể từ xã đến thôn đặt lên hàng đầu, từ đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Các hoạt động tuyên truyền đa dạng, phong phú bằng nhiều hình thức, như thông qua các cuộc họp, hội nghị, các đợt phát động thi đua, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, hệ thống truyền thanh,…đặc biệt, Đảng ủy chỉ đạo UBND xã đã triển khai hội thi Tìm hiều về xây dựng nông thôn mới, Đề án 02, kết hợp với liên hoan nghệ thuật quần chúng bằng hình thức sân khấu hóa đã lồng ghép tuyên truyền bộ tiêu chí nông thôn mới, những tiểu phẩm gắn liền với nội dung vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới được đông đảo nhân dân hưởng ứng và đánh giá cao. Qua công tác tuyên truyền vận động đã nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng NTM, người dân ngày càng ý thức được trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng NTM. Kết hợp cùng các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Thanh niên tình nguyện", “Đoạn đường tự quản”, "Phong trào làm GTNT", "Nhân rộng các mô hình làm vườn, chăn nuôi", "Xây dựng vườn xanh, sạch, đẹp", "Chương trình 5 không 3 sạch",… được Mặt trận các Đoàn thể triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần trong việc vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường.

Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, bằng nhiều nguồn khác nhau như: vốn sự nghiệp, vốn phát triển do Nhà nước đầu tư hơn 7 tỷ đồng, cộng vào đó là sự đóng góp của nhân dân bằng tiền mặt, đất đai, tài sản trên đất và ngày công ước đạt trên 3 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các tiêu chí. Đến nay xã đã đạt được 15/19 tiêu chí, 4 tiêu chí còn lại (giao thông, thủy lợi, văn hóa, tổ chức sản xuất) ở mức gần đạt, phấn đấu đến cuối năm 2019 đạt thêm 2 tiêu chí. Có được kết quả như vậy là do sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân trên địa bàn. Một số công trình được đầu tư xây dựng khang trang, giao thông nông thôn được bê tông hóa ngày càng phủ kín, càng đem lại niềm tin, phấn khởi trong nhân dân. Các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa khu thể thao xã, thôn, các trang thiết bị phục vụ giải trí, luyện tập thể dục thể thao được đầu tư xây dựng đúng mức; cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục được đảm bảo, chất lượng giáo dục ngày càng nâng lên. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,9% so với chuẩn nông thôn mới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn nhất định, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và mỗi người dân chung tay góp sức phấn đấu đến giữa năm 2020 xã Tiên Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới. Chính vì vậy thời gian còn lại cần tiếp tục vào cuộc hết sức quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, mặt trận các đoàn thể. Trong đó cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các tiêu chí còn lại; chính quyền phát huy vai trò trách nhiệm quản lý điều hành các hoạt động xây dựng nông thôn mới, nhất là có kế hoạch cụ thể, có lộ trình, biện pháp, giải pháp thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh để thực hiện các tiêu chí còn lại; Mặt trận các đoàn thể tiếp tục phối hợp bám sát địa bàn dân cư, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Kịp thời sơ kết, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả, đồng thời chấn chỉnh những việc làm chưa phù hợp trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới.

Thời gian để Tiên Mỹ cán đích nông thôn mới không còn nhiều, Đảng bộ xã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà phát huy truyền thống 70 năm Đảng bộ xã Tiên Mỹ xây dựng và trưởng thành, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời ra sức khắc phục những khó khăn, hạn chế thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng thành công Nông thôn mới vào năm 2020.      

Tác giả: Cao Hồng Nam - Bí thư Đảng bộ xã Tiên Mỹ

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)