Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hội nghị Huyện ủy lần thứ 18 (khóa XVI) đánh giá nhiều nội dung quan trọng

Ngày đăng: 8:30 | 11/07 Lượt xem: 335

Vừa qua, Huyện ủy Tiên Phước tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 18 (khóa XVI). Tham hội nghị có gần 150 cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở. Đồng chí Phạm Văn Đốc - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí Trầm Quế Hương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hường Văn Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Hội nghị lần này nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 92-KL/HU, ngày 28/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 – 2020; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông tri số 05-TT/HU, ngày 27/4/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, khối phố và bàn phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã được nghe đồng chí Phạm Văn Đốc - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Kế hoạch số 234-KH/TU, ngày 02/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW. 

 
Hội nghị Huyện ủy Tiên Phước lần thứ 18 (khóa XVI)

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành, Mặt trận, các hội, đoàn thể đã có nhiều nỗ lực, tập trung chỉ đạo, điều hành, bám sát mục tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2019 đã đề ra. Kinh tế ổn định và tiếp tục tăng trưởng; sản xuất nông nghiệp, kinh tế vườn, kinh tế trang trại phát triển cả chiều rộng và chiều sâu; các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật được triển khai rộng rãi trong nhân dân, nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá. Chất lượng giáo y tế, hoạt động văn hóa, du lịch có nhiều tiến bộ. Chính sách người có công cách mạng, an sinh xã hội được chỉ đạo triển khai thực hiện tốt. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo và đạt nhiều kết quả,... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: dịch bệnh gia súc, gia cầm ảnh hưởng đến chăm nuôi và thiệt hại về kinh tế cho nông dân; công tác chuyển đổi cây trồng trên đất lúa còn chậm, hiệu quả chưa cao; việc triển khai thực hiện Đề án 02 về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với du lịch sinh thái ở một số địa phương chưa mạnh, thiếu đồng bộ dẫn đến nhân dân lúng túng trong triển khai thực hiện; việc thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn còn hạn chế; việc triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; một số hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng một số công trình còn nhiều khó khăn, vướng mắc; tỷ lệ học sinh bỏ học còn cao; tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng; công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết ra nhân dân còn hạn chế; tỷ lệ phát triển đảng viên đạt thấp,…
Đánh giá sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận tại hội nghị lần này đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân toàn huyện đối với những kết quả trong việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả; kết quả nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, khối phố trên địa bàn huyện trong những năm qua; những kết quả đạt được trong công tác bảo hiểm y tế trong 10 năm qua. Ngoài nhấn mạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm qua đó bổ sung các giải pháp phù hợp để Đảng bộ tập lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện những nội dung nêu trên trong thời gian tới. 
Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận những cách làm hay hiệu quả và những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất những giải pháp trên các nội dung như: việc triển khai xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu, phát triển hợp tác xã, chương trình OCOP; việc chuyển đổi ruộng một vụ kém hiệu quả; phòng chống ô nhiễm môi trường; công tác đấu tranh phòng chống ma túy, tệ nạn cờ bạc; giải pháp triển khai tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết ra nhân dân; công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa... 
Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Đốc – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả khá toàn diện trong quý 6 tháng đầu năm cũng như những nội dung sơ kết, tổng kết tại hội nghị lần này. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần quyết tâm hơn nữa trong triển khai thực hiện Đề án 02 về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với du lịch sinh thái; cần chủ động, linh hoạt trong triển khai chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả, cải tạo chỉnh trang vườn; tích cực đẩy mạnh việc phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lễ tưởng niệm 65 năm cuộc đấu tranh Cây Cốc (29/9/1954-29/9/2019) gắn với Lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử Quốc gia “Cuộc đấu tranh Cây Cốc” và Lễ đón nhận Bằng di tích văn hóa lịch sử Quốc gia “Làng cổ Lộc Yên” gắn với ngày hội làng Lộc Yên; có giải pháp để quản lý hiệu quả các đối tượng sau cai nghiện; xử lý nghiêm tình trạng đánh bạc ở một số địa phương; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tiếp và đối thoại với nhân dân; thực hiện tốt công tác phối hợp trong phòng chống âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên; đẩy mạnh hoạt động công tác dân vận trong năm Dân vận chính quyền,... Chủ động, linh hoạt trong gắn việc thực hiện các nội dung lần này với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị và thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2019, trong đó cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện, đồng thời bám sát những nhiệm vụ trọng tâm còn lại trong Nghị quyết năm 2019 để lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao nhất. 

Tác giả: Ngọc Triều

Nguồn tin: http://quangnam.dcs.vn/

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)