Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thi đua yêu nước góp phần xây dựng huyện nông thôn mới

Ngày đăng: 16:48 | 28/05 Lượt xem: 95

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)”. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 16-CT/HU ngày 06/3/2018: Về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước xây dựng huyện Tiên Phước đạt danh hiệu “Anh hùng Lao động”giai đoạn 2020-2022 và huyện nông thôn mới năm 2022.

Cùng với phong trào thi đua yêu nước toàn quốc, toàn tỉnh, phong trào thi đua yêu nước ở huyện Tiên Phước trong những năm qua diễn ra sôi nổi, đều khắp từ huyện đến cơ sở, ở mọi lứa tuổi, ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội với tinh thần “Thi đua là yêu nước. Yêu nước thì phải thi đua” như sinh thời Bác Hồ đã dạy. Chính phong trào thi đua yêu nước đã góp phần đáng kể đưa huyện nhà vượt qua những khó khăn của một huyện miền núi, nhất là những năm gần đây, mặc dù do tác động, ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh… nhưng năm 2018 huyện Tiên Phước giảm được 2,24% hộ nghèo (398 hộ) và 1,84% hộ cận nghèo (329 hộ) so với năm 2017, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, diện mạo nông thôn, nhất là xây dựng nông thôn mới, 03 xã đạt chuẩn giai đoạn 1 tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiếp tục lộ trình xây dựng nông thôn mới năm 2019 với 2 xã Tiên Thọ, Tiên Châu; năm 2020 Tiên Lộc, Tiên Cẩm, Tiên Hà, Tiên Mỹ, Tiên Hiệp, Tiên An; năm 2022 ba xã Tiên Lãnh, Tiên Ngọc và Tiên Lập.

Thực hiện Chỉ thị 16-CT/HU, ngay từ đầu năm cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân huyện nhà đã nỗ lực không ngừng “người người thi đua, ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua” đã đem lại kết quả đáng trân trọng. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Trường Mầm non Tiên Kỳ và Trường Tiểu học Tiên Cẩm. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể (Nhân dân và cán bộ xã Tiên Sơn, Nhân dân và cán bộ xã Tiên Mỹ, Nhân dân và cán bộ xã Tiên An,Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBMTTQ Việt Nam xã Tiên An, Hội Nông dân xã Tiên Hiệp, Hội CCB xã Tiên Phong, Hội LHPN xã Tiên Mỹ và Đoàn Thanh niên xã Tiên Sơn) và 11 cá nhân; UBND công nhận 02 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, tập thể Lao động xuất sắc cho 14 cơ quan, địa phương (Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng VH&TT, Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ, Phòng TN&MT, Phòng NN&PTNT, Phòng LĐTB&XH, Văn phòng HĐND&UBND, cán bộ, công chức xã Tiên Sơn, cán bộ và công chức xã Tiên Mỹ, cán bộ và công chức xã Tiên An và cán bộ và công chức thị trấn Tiên Kỳ) và 05 đơn vị quyết thắng (Công an xã Tiên Hiệp, Công an xã Tiên Thọ, Công an xã Tiên An, Công an xã Tiên Hà và Công an xã Tiên Mỹ). UBND huyện công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 71 cá nhân; 37 tập thể và 208 cá nhân Lao động tiên tiến; tặng giấy khen cho 85 tập thể và 172 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018; cũng tại Hội nghị này UBND huyện khen thưởng bằng hình thức tặng phẩm, tặng quà trị giá 5 triệu đồng cho 11 tập thể nhận cờ thi đua của UBND tỉnh, Bộ, ngành Trung ương (Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng NN&PTNT, Phòng LĐTB&XH, Phòng VHTT, Phòng GD&ĐT, Hội nông dân huyện, Hội LHPN huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện, Chi cục Thống kê và Hội khuyến học huyện); tặng phẩm trị giá 3 triệu đồng cho 6 tập thể được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ, ngành Trung ương (Nhân dân, cán bộ xã Tiên Sơn, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng TN&MT, Hội Tù yêu nước huyện, Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện và Hội Người Cao tuổi huyện); tặng phẩm trị giá 4 triệu đồng cho Nhân dân, cán bộ xã Tiên Mỹ xếp thứ nhì phong trào thi đua; tặng phẩm trị giá 2 triệu đồng cho Nhân dân, cán bộ xã Tiên An xếp thứ ba phong trào thi đua; tặng phẩm trị giá 3 triệu đồng cho 5 thôn xuất sắc toàn diện (Nhân dân và cán bộ thôn Tiên Tráng, xã Tiên Hà, Nhân dân và cán bộ thôn 1, xã Tiên Phong, Nhân dân và cán bộ thôn 6, xã Tiên An, Nhân dân và cán bộ thôn Cẩm Đông, xã Tiên Cẩm, Nhân dân và cán bộ thôn 5, xã Tiên Lập) và tặng phẩm trị giá 2 triệu đồng cho 03 tộc văn hóa tiêu biểu xuất sắc (Tộc Phạm, thôn Thanh Bôi, xã Tiên Châu, Tộc Võ Văn, thôn 1, xã Tiên Mỹ, Tộc Thái Viết, thôn Phái Đông, thị trấn Tiên Kỳ). Đặc biệt qua sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”, Hội đồng TĐKT huyện tặng giấy khen cho 19 tập thể và 09 cá nhân là gương điển hình tiên tiến trên địa bàn.

Năm 2019, là năm có ý nghĩa quan trọng, bức phá, tăng tốc để về đích đúng tiến độ, hoàn thành có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. UBND huyện ra Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 07/3/2019 về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019, với những nội dung chính, như sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 16-CT/HU, ngày 06/3/2018 của Huyện ủy về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước xây dựng huyện Tiên Phước đạt danh hiệu “Anh hùng Lao động” giai đoạn 2020-2025 và huyện Nông thôn mới vào năm 2022.

2. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực, khuyến khích, hỗ trợ, vận động Nhân dân tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh và địa phương. Tổ chức phát động sâu rộng phong trào toàn dân phát triển kinh tế vườn, kinh tế gia trại, trang trại, tập trung xây dựng nhân rộng mô hình vườn nhà đạt tiêu chí xanh – sạch – đẹp hiệu quả gắn với phát triển du lịch sinh thái làng quê theo Đề án 02/ĐA-UBND ngày 27/10/2017.

3. Tập trung lồng ghép các nguồn vốn, chương trình, dự án để thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2018-2022; xây dựng khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu. Quyết tâm thực hiện hoàn thành các tiêu chí, xây dựng xã Tiên Châu, xã Tiên Thọ về đích Nông thôn mới trong năm 2019, đến cuối năm bình quân số tiêu chí đạt chuẩn trên địa bàn huyện 16 tiêu chí/xã, không có xã đạt dưới 12 tiêu chí.

4. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án phát triển Thương mại - Dịch vụ giai đoạn 2016-2020. Thực hiện Chương trình số 12-CTr/HU ngày 06/10/2016 của Huyện ủy về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đảm bảo triển khai các công trình, dự án, hoàn thành đúng thời gian, nhất là các công trình trọng điểm, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện.

5. Tăng cường giám sát việc quản lý điều hành ngân sách, thực hiện đúng các quy định pháp luật về ngân sách Nhà nước; tập trung huy động các khoản thu và ngân sách Nhà nước; tăng cường thu thuế vãng lai, thuế GTGT trong hoạt động kinh doanh, thu đóng góp khai thác gỗ rừng trồng, thuế GTGT xe vận tải và các khoản thu phát sinh trên địa bàn huyện.

6. Tập trung thực hiện có hiệu quả, thực chất việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt học tốt, quy chế thi đua của ngành, cuộc vận động mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học sáng tạo, cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt đạt kết quả kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia, năm 2019 có 3-4 trường được công nhận đạt chuẩn.

7. Tăng cường phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề tại chỗ cho lao động nông thôn. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1.000 hộ; nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân trên địa bàn đạt 96%.

8. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại, quảng bá tiềm năng, thế mạnh Tiên Phước. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 15/6/2017 của UBND huyện thực hiện Chương trình số 23-CTr/HU ngày 16/6/2017 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển Du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; tập trung thực hiện tốt Đề án 02 về nhiệm vụ phát triển du lịch sinh thái. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn.

9. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng – an ninh. Kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhất là tình trạng nghiện ma túy, cờ bạc trong thanh niên. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tuần tra đêm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

10. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Thực hiện tốt Đề án tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ; Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

11. Tiếp tục thực hiện Chương trình số 15b-CTr/HU của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU về đầy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025; tập trung cải cách thủ tục hành chính; tạo chuyển biến thực sự trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao hơn nữa chỉ số hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp đối với bộ máy hành chính Nhà nước từ huyện đến xã.

12. Thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy Nhà nước và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội đối với các vấn đề KT-XH của huyện. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý và của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân trong thực hiện công vụ.

Tác giả: Nguyễn Văn Bút

Nguồn tin: HUV, Phó Ban trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)