Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tiên Phước: Hội nghị lần thứ 17 (Khóa XVI) thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ngày đăng: 7:02 | 08/04 Lượt xem: 221

Vừa qua, Huyện ủy Tiên Phước khai mạc Hội nghị lần thứ 17 (Khóa XVI). Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thanh Thiên – Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trịnh Thị Kim Quy – Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Huỳnh Ngọc Tiên – UVUBKT, Trưởng phòng Kiểm tra 1 UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Huyện ủy viên, Ủy viên UBKT Huyện ủy, Báo cáo viên Huyện ủy khóa XVI; bí thư các chi, đảng bộ khối cơ quan; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện; trưởng, phó và chuyên viên các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy; phó các Ban HĐND huyện; Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Quang cảnh Hội nghị

Theo chương trình, Hội nghị đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trong quý I và những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2019; quán triệt Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về “giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; đồng thời cũng tại Hội nghị Huyện ủy tiến hành sơ kết: sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình số 34-CTr/HU của Huyện ủy về thực hiện Chương trình số 29-CTr/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 02 –NQ/TW, ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết quý I, báo cáo cho thấy ba tháng đầu năm 2019, phát huy những kết quả đã đạt được năm 2018, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã bám sát Nghị quyết, Chương trình công tác của Huyện ủy năm 2019 và chỉ đạo của ngành cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ, cơ bản đạt được những kết quả khá tích cự trên tất cả các lĩnh vực. Lĩnh vực kinh tế – xã hội tiếp tục có bước tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi được quan tâm, đặc biệt là việc chăm lo chu đáo cho các gia đình có công cách mạng, đối tượng chính sách, người nghèo có điều kiện đón Tết cổ truyền đầm ấm, an toàn và tiết kiệm... Ban Thường vụ chủ trương vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện các hoạt động biên giới, hợp tác với Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Sê Kông, xây dựng Quỹ an sinh xã hội vì phụ nữ nghèo; chủ trương thực hiện Dự án xây dựng Khu trung tâm xã Tiên Hiệp. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân, đối thoại với nhân dân được quan tâm chỉ đạo.Công tác phòng, chống tham nhũng được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thường xuyên; các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và thực hiện Chương trình số 28-CTr/HU, ngày 14/8/2017 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2017-2021. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Mặt trận và các hội đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động đoàn, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, có những chuyển biến mới, nhất là về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ ở cấp xã, cấp huyện; phát triển đảng viên mới gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên theo thẩm quyền.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập, nổi lên là: Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm sau Tết Nguyên đán diễn biến phức tạp, dịch bệnh lở mồm long móng (Tiên Lãnh, Tiên Sơn, Tiên Cẩm), dịch cúm gia cầm H5N6 (Tiên Thọ) lây lan nhanh, ảnh hưởng lớn đến chăn nuôi và thiệt hại về kinh tế cho nông dân. Nhiều xã chưa chủ động quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; một số tồn tại lĩnh vực đất đai giải quyết còn chậm; công tác khám chữa bệnh gặp nhiều khó khăn, chất lượng chưa cao dẫn đến xu hướng chuyển bệnh nhân sang các bệnh viện tư nhân, bệnh viện tuyến trên ngày càng tăng; tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; một số cán bộ thôn ở các xã, thị trấn dao động tư tưởng, xin nghỉ việc sau khi có Nghị quyết 43, 44, 60 của Hội đồng nhân dân tỉnh; công tác tuyên truyền, vận động quần chúng của Mặt trận, các hội, đoàn thể còn có một số mặt hạn chế, nhất là việc phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, dự án lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn chưa đồng đồng bộ, cụ thể. 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Thiên ghi nhận việc Ban Thường vụ đã chỉ đạo thực hiện sơ kết công tác quý I kịp thời, đạt kết quả. Về nhiệm vụ trọng tâm quý II, đồng chí Phan Thanh Thiên yêu cầu cần tập trung quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và khắc phục các khuyết điểm. Chú trọng việc tăng cường quản lý và bảo vệ rừng; khai thác khoán sản trái phép; chú trọng công tác rà sớt quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 20120-2025; thực hiện có hiệu quả công tác kiển tra, giám sát…Tiếp thu ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chi Phạm Văn Đốc – TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận và chỉ đạo các vấn đề trọng tâm: Tập trung tuyên truyền và triển khai thực hiện quyết liệt công tác xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; Đề án 548, Chương trình OCOP; công tác Sáp nhập, củng cố các chức anh ở thôn, khối phố. Thực hiện tốt công tác phòng chống tệ nạ xã hội, phòng chống ma túy; công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ VNAH, hỗ trợ người nghèo và đở đầu trẻ em; công tác giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 2020 huyện còn dưới 4% hộ nghèo. Tích cực thực hiện tốt các kế hoạch, giải pháp về phát triển du lịch Tiên Phước. Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, không để tồn đọng, kéo dài, hạn chế đơn thư vượt cấp. Thực hiện tốt việc sắp xếp lại các tổ chức hội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Tiếp tục chỉ đạo sưu tầm, biên soạn, xuất bản tài liệu lịch sử địa phương, đơn vị. Tổ chức tọa đàm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Dân vận và hệ thống chính trị làm công tác dân vận. 
Cũng tại Hội nghị, thừa ủy nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy đã tổ chức trao Huy hiệu 50, 55 năm tuổi Đảng cho 08 đồng chí; trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho 02 tập thể và 01 các nhân đảng viên 05 năm liền đạt đảng viên xuất sắc. 

Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)